การเมืองการปกครองระหว่าง พ.ศ.2490-2535

รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ.2501-2506)

     รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  เป็นรัฐบาลที่ปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จการทหาร โดยเฉพาะระบบราชการในการบริหารปกครอง และใช้ทรัพยากรของประเทศให้บรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติ รัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำเนินนโยบายพื้นฟูสถาบันพระมหากษัตรย์ เช่น กราบบังคมทูลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จต่างประเทศหลายครั้ง ทำให้ทั่วโลก รู้จัผระเทศไทย และประทับใจ ในพระจริยวัตรอันงดงามของทั้งสองพระองค์ ให้มีพิธีมอบธงชัย เฉลิมพล และสาบานตนของทหาร รื้อฟื้นพระราชพิธีเก่าที่ถูกยกเลิกไปแล้ว

 

 

       การดำเนินนโยบายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  คือการาส่งเสริมการพัฒนาประเทศโดยปรับปรุงโครงสร้างของระบบราชการ ให้ส่งเสริมงานด้านพัฒนาประเทศ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ตลอดจนมีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นต้น

 

 

                  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  ได้ดำเนินนโยบาย เช่นการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ การปราบปรามพวกนักเลงอันธพาล เป็นต้น และยังได้ปราบปรามยาเสพติด

                  การที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีอำนาจการปกครองที่เด็ดขาด เนื่องจากมีปัจจัยส่งเสริมหลายประการด้วยกัน ได้แก่ บัคลิกภาพ ที่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูง และสามารถควบคุมกองทัพได้อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  ยังมีความสัมพันธ์ที่ดี กับประเทศ USA ในการต่อต้านฝ่านคอมมิวนิสต์ด้วย

 

        

หลังจากการที่จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเดินธันวาคม พ.ศ. 2506 จอมพล ถนอม กิตติขจรได้สืบทอดอำนาจต่อมา

 

 

 

สร้างโดย  น.ส.สุภาวดี  มาศวิวัฒน์ ชั้น  ม.6/1  เลขที่  18

อ้างอิง   หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ฉบับปรับปรุง รศ.ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ

           http://th.wikipedia.org/wiki/สฤษดิ์_ธนะรัชต์

 

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

รูปภาพของ silavacharee

Frown  ไม่สามารถให้คะแนนได้ เพราะไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด งงจริง ๆๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์