ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรัรัตน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพของ silavacharee

    สวีสดีค่ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

           ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนในสาระประวัติศาสตร์ไทย นะคะ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

    1.  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

    2.  วิธีการทางประวัติศาสตร์ และ หลักฐานทางประวัติศาสตร์

    3.  ถิ่นเดิมของชนชาติไทยและการตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย

    4.  พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองของไทย

    5.  พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย

    6.  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของไทย

    7.  พัฒนาการทางด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมของไทย

    8.  ประวัติบุคคลสำคัญของไทย

ในเทอมนี้ครูให้นักเรียนส่งงาน ตามกำหนดการส่งงานดังนี้คือ

 ส่งงานครั้งที่ 1  ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เวลา 23.00 น

ส่งงานครั้งที่  2  ภายในวันที่ 11  สิงหาคม 2552 เวลา 23.00 น

 

ส่งงานเเล้วครับ นาย ภัทรพล กลิ่นพยอม ม.6/3 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/38622

ส่งงานนะคะ อาจารย์ วัชรี กมลเสรีรัตน์
น.ส. แพรพรรณ จุมพลเดชา ม.6/3 เลขที่ 6
http://www.thaigoodview.com/node/38613

ส่งงานนะคะ อาจารย์ วัชรี กมลเสรีรัตน์
น.ส. แพรพรรณ จุมพลเดชา ม.6/3 เลขที่ 6
http://www.thaigoodview.com/node/38613

ส่งงานค่ะ

น.ส.พิชามญชุ์  เพลาไธสง ชั้น ม. 6/3 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/38616

ทำเสร็จแล้วคะ

http://www.thaigoodview.com/node/38612

กัญญกาน สว่าง

ม.6/1 เลขที่ 22

มันส่งแล้วดันไม่ติด

อะไลหว่า....??

ไม่รู้ถูกไหมเลยส่ง2ชิ้น อะ(ขี้เกียจทำใหม่)

นาย พลกฤช หงษ์สวัสดิ์ ม.6/3 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/38593

 

 

ส่งงานชิ้นแรกตรวจให้ด้วยนะอาจารย์วัชรี ^^

นาย พลกฤช หงษ์สวัสดิ์ ม.6/3 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/38590

ส่งงานใหม่ค่ะอาจารย์ทำผิด

น.ส.ดาดีน๊ะ  แดงประดิษฐ์  ม.6/3  เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/38584

 

ตรวจงานให้หรือยังค่ะ มีชื่อ นามสกุลแล้วนะEmbarassed

น.ส.ศิริพร   บุญทะวงค์  เลขที่ 5 ม.6/1

www.thaigoodview.com/node/30903

 

ส่งแล้วนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/29944

วรณัน  คำโสกเชือก  ม.6/1  เลขที่26 ค่ะ

7

ส่งมาย้ำค่ะ  (อาจารย์ไม่ตรวจของหนูซักที  ก็เลยไม่รู้ว่าจะให้แก้ไขอะไรรึเปล่า )

 แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะคับ 

http://www.thaigoodview.com/node/31136

นาย ปิติ ม.6/1 ลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/31347

 

ส่งงานใหม่ค่ะ อย่าลืมตรวจให้ด้วยนะค่ะ

 น..ส.นัตยา   มณีกัญญ์ ม.6/1 เลขที่ 8

รูปภาพของ supatkul

ขอให้นักเรียนที่ส่งงานเลือกสร้างบล็อกแทนการสร้างสื่อการเรียนรู้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/29456

ส่งงานใหม่แล้วค่ะ

อย่าลืมมาตรวจให้หนูด้วยนะคร้า

น.ส. รังสินี มานพ ม.6/1 เลขที่ 17

น.ส.กมลมาศ  ม่วงมูลตรี  ม.6/4 เลขที่ 10 ส่งแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/37984

น.ส.สุภาพร  สังข์ศรีอินทร์ ม.6/4 เลขที่ 17  ส่งงานแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/31010

อาจารย์มาส่งงานแล้วนะ

วลี  แสงโสม  ม.6/3  เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/37979

แม่ส่งงานใหม่ค่ะ

 

น.ส.ศิริพร   พรายแก้ว   เลขที่12  ม.6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/37933

แม่ส่งงานใหม่

 

น.ส.ธารารัตน์  กุดเสนา  เลขที่  11  ม6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/37926

 

 

อาจารย์ส่งงานค่ะ

ดาดีน๊ะ  แดงประดิษฐ์  ม.6/3  เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/37713

อาจารย์มาส่งงานใหม่นะ...แก้ไขแล้ว

 นพดล  พิมพ์จันทร์  ม.6/3  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/37896

รูปภาพของ sila15058

ส่งงานใหม่ค่ะอาจารย์

 

ไม่ไปตรวจให้หนูเลย

 

หนูแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

อย่าลืมไปตรวจนะค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/29445

น.ส.ธนิตา  จั่นทอง

 ม.6/1  เลขที่  16  ค่ะ

 

แม่ส่งงานใหม่

 

ตรวจให้ด้วยนะค่ะ

 

น.ส จุฑารัตน์  กลอยโมรา   เลขที่ 10 ม 6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/27899

แม่ส่งงานใหม่ค่ะ

 

น.ส. วนิดา   ภู่รอด เลขที่  9  ม.6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/35229

Smileอาจารย์มาส่งงานแล้วนะ

นพดล  พิมพ์จันทร์  ม.6/3  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/37299

ตรวจเลยๆ

การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง
1991 - 2231
              การปกครองเริ่มตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นต้นมา  หลังจากที่ได้ผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา     โดยมีลักษณะสำคัญ 2 ประการคือ
          1. จัดการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง
          2. แยกกิจการฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารออกจากกัน
การปกครองส่วนกลาง 
          สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดฯให้มีตำแหน่งสมุหกลาโหมรับผิดชอบด้านการทหาร นอกจากนี้ยังได้ทรงตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นมา อีก 2 กรม คือ
            กรมมหาดไทย มีพระยาจักรีศรีองครักษ์เป็นสมุหนายก มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการพลเรือนทั่วประเทศ
            กรมกลาโหม มีพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหม มีฐานะเป็นอัครมหาเสนาบดี มีหน้าที่ควบคุมกิจการทหารทั่วประเทศ
           นอกจากนี้ใน 4 กรมจตุสดมภ์ที่มีอยู่แล้ว ทรงให้มีการปรับปรุงเสียใหม่ โดยตั้งเสนาบดีขึ้นมาควบคุมและรับผิดชอบในแต่ละกรมคือ
  กรมเมือง (เวียง)     มีพระนครบาลเป็นเสนาบดี
  กรมวัง                   มีพระธรรมาธิกรณ์เป็นเสนาบดี
  กรมคลัง                 มีพระโกษาธิบดีเป็นเสนาบดี
  กรมนา                   มีพระเกษตราธิการเป็นเสนาบดี
  การปกครองส่วนภูมิภาค
           สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงยกเลิกการปกครองแบบเดิมทั้งหมด แล้วจัดระบบใหม่ดังนี้
 1 .) หัวเมืองชั้นใน ยกเลิกเมืองหน้าด่านแล้วเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นใน มีฐานะเป็นเมืองจัตวา ผู้ปกครองเมืองเหล่านี้เรียกว่า ผู้รั้ง พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้แต่งตั้งขุนนางในกรุงศรีอยุธยา ทำหน้าที่ผู้รั้งเมือง ต้องรับคำสั่งจากในราชธานีไปปฏิบัติเท่านั้นไม่มีอำนาจในการปกครองโดยตรง
  2) หัวเมืองชั้นนอก (เมืองพระยามหานคร) เป็นหัวเมืองที่อยู่ภายนอกราชธานีออกไป จัดเป็นหัวเมืองชั้นตรี โท เอก ตามขนาดและความสำคัญของหัวเมืองนั้น เมืองเหล่านี้มีฐานะเดียวกันกับหัวเมืองชั้นใน คือขึ้นอยู่ในการปกครองจากราชธานีเท่านั้น
  3) หัวเมืองประเทศราช ยังให้มีการปกครองเหมือนเดิม มีแบบแผนขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง มีเจ้าเมืองเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ส่วนกลางจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในด้านการปกครอง แต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวาย

   การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองเป็นหน่วยย่อย โดยแบ่งเป็น
  1) บ้าน หรือหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้าน มีผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้า         จากการเลือกตั้งจากหลายบ้าน
  2) ตำบล เกิดจากหลายๆ หมู่บ้านรวมกันมีกำนันเป็นหัวหน้ามีบรรดาศักดิ์เป็น พัน 

  3) แขวง เกิดจากหลายๆ ตำบลรวมกัน มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง
  4) เมือง เกิดจากหลายๆ แขวงรวมกัน มีผู้รั้งหรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง
  ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้มีการปรับปรุงระเบียบการปกครองทางด้านการทหาร ได้แก่

  1. การจัดทำสารบัญชี (หรือสารบาญชี) เพื่อให้ทราบว่ามีกำลังไพร่พลมากน้อยเพียงใด
  2. สร้างตำราพิชัยสงคราม ซึ่งเป็นตำราที่ว่าด้วยการจัดทัพ      การเดินทัพ การตั้งค่าย การจู่โจมและการตั้งรับ ส่วนหนึ่งของตำราได้มาจากทหารอาสาชาวโปรตุเกส
  3. การทำพิธีทุกหัวเมือง ซักซ้อมความพร้อมเพรียงเพื่อสำรวจจำนวนไพร่พล (คล้ายกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลในปัจจุบัน)
น.ส.นิตยา   ยมรัตน์   ม.6/2  เลขที่  17  
(โบว์ส่งงานค่ะเเม่ตรวจของหนูหน่อยนะค่ะ)

แม่ค่ะส่งานค่ะ

 

น.ส.  สุพิชา    ผ่องอำไพ   เลขที่  6  ม.6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/35231

แม่ค่ะบีส่งงานค่ะ

 

น.ส.  สุมาลี     บุรีสมัย    เลขที่18  ม.6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/35297

แม่ค่ะแพรวส่งงานแล้วนะค่ะ

 

น.สแพรว  หาหอม  เลขที่  5   ม.6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/35237

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์