ห้องเรียน ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปภาพของ silavacharee

 สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 4 ที่รักทุกคน 

         ในเทอมนี้เราจะเรียนในสาระประวัติศาสตร์ไทย 1 สำหรับนักเรียนชั้นม. 4 โดยเนื้อหาจะครอบคลุมในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้คือ

       1.  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

       2.  วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์

       3.  ความเป็นมาของชนชาติไทย  และอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย

       4.  พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

   การส่งงาน

  ส่งงานครั้งที่ 1  ในภายในวันที่  2 สิงหาคม 2552 เวลา 23.00 น

  ส่งงานครั้งที่ 2  

  ส่งงานครั้งที่ 3 

 

http://www.thaigoodview.com/node/78528#comment-72263

ส่งงานชิ้นที่ 2 คะ อย่าลืมนะคะ

ชื่อ สมาชิก

น.ส พิมพ์ทอง  โวหาร          เลขที่ 16

น.ส ฐิตินันท์  วงค์ภัควัต          "    15

น.ส ทิพย์ภาวดี เกศทิน           "    14

น.ส จุุทามาศ  อัตถไพศาล       "    3

ม.4/4

 www.thaigoodview.com/ประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี

              ผู้จัดทำ

1.น.ส.  ภนิดา  สาชนะ ม.4/2 เลขที่29

2.น.ส.  วนิดา  แวงชิน ม.4/2 เลขที่20

 

รูปภาพของ engdog1

http://www.thaigoodview.com/blog/31315 <<<<<

ชื่อผู้จัดทำ

ม. 4/2

นส ปวีณา  ปันสกุล เลขที่ 8

นส.ภาวนา   โนนวงศา เลขที่ 9

น.ส.วรินยุพา   อินจันต๊ะ เลขที่ 10

น.ส.อลิษา   พันธุ์แตง เลขที่ 14

น.ส.สมัชญา   อัศวกิจรุ่งเรือง เลขที่ 15

น.ส.ธัญธิดา   แซ่ใหล เลขที่ 16

ตรวจ งาน ให้ ด้วย คับ ครู วัชรี

http://thaigoodview.com/node/63514

นี้นะ คับ งาน ของ ห้อง 5/4

 กลุ่ม 1 ^^

ขอบคุณ คับ ผ๊ม

ตรวจงานให้ ด้วย

คุณครู คับบ

ตรวจงาน ให้ ด้วย คับบ

http://www.thaigoodview.com/node/55085

นาย พชร พิมพิลา ม.4/4 เลขที่ 9

นาย พรเทพ นามะสนธิ ม.4/4 เลขที่ 7

นาย วรเดช กฤษวัฒนากรณ์ ม.4/4 เลขที่ 8

นาย ทิวนาถ พุฒซ้อน ม.4/4 เลขที่ 22

นาย เกียรติศักดิ์ ทาระพุฒ ม.4/4 เลขที่ 19

นาย ชาติเฉลิมพล ประถังธานี ม.4/4 เลขที่ 1

ขอบคุณ คับบ*

http://thaigoodview.com/node/55001

ส่งงานแล้วนะค่ะ

รณชัย  ไข่มุกข์   เลขที่2  ม.4/1

กิตติมา   หงส์นฤชัย  เลขที่7  ม.4/1

ชฎาธาร   เอี้ยวสกุลรัตน์  เลขที่10  ม.4/1

http://www.thaigoodview.com/node/54879

น.ส.มลธิสา ชาญประเสริฐ ม.4/1 เลขที่ 23

น.ส.มัชฌิมา โพธาราม ม.4/1 เลขที่ 24

น.ส.ปนิดา สอนลิลา ม.4/1 เลขที่ 18

น.ส.ปภัสนันท์ อาชญาทา ม.4/1 เลขที่ 22

อาจารย์ค่ะกรุณาตรวจหั้ยหน่อยนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/54880/edit

ปนิดา ม.4/1 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/54775

 ภูมิปัญญาไทยกับความเชื่อทางด้านศาสนา

นางสาว  อลิสสา  โมอ่อน ม.4/3 เลขที่ 24

ขอความกรุณาตรวจด้วย

ครูสุดสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

http://www.thaigoodview.com/node/54771

 

ภูมิปัญญาไทยกับความเชื่อทางด้านศาสนา

 

ขอความกรณาตรวจด้วยค่ะ

 

นางสาว ศิรพร  เหมือนศรีชัย ม.4/3 เลขที่ 2

ส่งงานแล้วนะค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/53716

กรุณาตรวจด้วย

 

นางสาว วรัณญา เวสูงเนิน  ม.4/3  เลขที่  21

 

http://www.thaigoodview.com/node/53158

 

ส่งงานแล้วนะค่ะ

 

กรุณาตรวจด้วยค่ะ

 

ศิรพร  เหมือนศรีชัย   ม.4/3 เลขที่ 2

ภูมิปัญญาไทยกับความเชื่อทางด้านศาสนา

 

 http://www.thaigoodview.com/node/36942

ของ ศิรพร  เหมือนศรีชัย  ม.4/3

 

กรุณาตรวจด้วยนะค่ะ

 

จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

http://www.thaigoodview.com/node/53156

ปนิดา  สอนลิลา  ชั้น 4/1 เลขที่18

สวัสดีค่ะ หนู นางสาวมัชฌิมา โพธาราม เลขที่ 24 ม.4/1

ส่งงานแล้วนะคะที่

http://www.thaigoodview.com/node/53080

รบกวนตรวจให้ด้วยนะคะ

                                    ขอบคุณค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/53078

อาจารย์ หนู น.ส มลธิสา ชาญประเสริฐ ม.4/1 เลขที่ 23

กรุณา ตรวจหั้ยด้วยนะค่ะ

ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไร ก้อบอกด้วยและกันนะค่ะ

Coolรักอาจารย์ค่ะ...

สวัสดีค่ะ นางสาวมัชฌิมา โพธาราม   ม.4/1 เลขที่ 24 17259 ส่งงานแล้วที่

http://www.thaigoodview.com/node/49838

                                         ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์วัชรีดิฉัน นางสาววิไลพันธ์  คำแหงพล  ชั้น ม4/1 เลขที่ 17http://www.thaigoodview.com/node/43576ขอความกรุณาตรวจด้วยค่ะ  หากมีข้อผิดพลาดอย่างไรก็เม้นบอกได้ค่ะขอบคุณค่ะ 

สวัสดีครับ

 ผมชื่อ นาย นฤทธิ์ การะภักดี ม.4/2 เลยที่ 36

http://thaigoodview.com/node/41305

<โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์>

 กรุณาตรวจงานของผมด้วยนะครับ

สวัสดีครับ

 ผมชื่อ นาย ศักดิพัฒน์ สุทธิสุนทร ม.4/2 เลยที่ 35

http://thaigoodview.com/node/41615

<โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์>

 กรุณาตรวจงานของผมด้วยนะครับ

สวัสดีครับ

 ผมชื่อ นาย ศักดิพัฒน์ สุทธิสุนทร ม.4/2 เลยที่ 35

 http://www.thaigoodview.com/node/40543

 <โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์>

 กรุณาตรวจงานของผมด้วยนะครับ

คุณครู ค่ะ

ตรวจงานให้ด้วย ค่ะ

นางสาว  วารินทิพย์ แก้ววิชิต ห้อง 4/3 เลขที่25

http://www.thaigoodview.com/node/40378

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/40371

นางสาว ณัฏฐิมา พิมพวาทิน ม. 4/4 เลขที่ 4

กรุณาตรวจด้วยนะค่ะ Yell

คุณครู ค่ะ

ตรวจงานให้ด้วย ค่ะ

 นางสาว  พิชญาภัค นากุล ม.4/1 เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/39645

คุณครู

ตรวจงานให้ด้วย ค่ะ

นางสาว วนัชพร วงษ์สุวรรณ ม.4/1 เลขที่ 27 

 http://www.thaigoodview.com/node/39644

 

อาจารย์ค่ะ

ดิฉัน  นางสาว  วราภรณ์  เนตนี  ม. 4/1 เลขที่ 6

ส่งงานแล้วนะค่ะ

กรุณาให้อาจารย์ช่วยตรวจงาน

ให้หนูด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/37013

 

 

สวัสดีค่ะ

    น.ส.มัชฌิมา โพธาราม ม.4/1 เลขที่24 ส่งงานแล้วค่ะ

ที่ http://www.thaigoodview.com/node/39669 หนูสมัครสมาชิกใหม่ชื่อผู้ใช้คือ matchima1994 นะคะ

ถ้าหากงานมีปัญหา ติดต่อ 0825273069

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

  นสมัชฌิมา โพธาม ม.4/1 เลขที่24 ส่งงานแล้วค่ะhttp://www.thaigoodview.com/comment/reply/29096#comment-form

   หนูเข้าไปสมัครสมาชิกใหม่ชื่อผู้ใช้คือ matchima1994 นะคะ

 ถ้ามีปัญหาหรือเปิดงานไม่ได้ติดต่อ 0825273069

                                                   ขอบคุณค่ะ

ครู ค่ะ

ตรวจงาน ให้ ด้วย ค่ะ

นางสาว พิชญาภัค นากุล ม.4/4 เลขที่ 26

 http://www.thaigoodview.com/node/39645

ครู คับบบ

นาย พชร พิมพิลา ม.4/4 เลขที่ 9

ตรวจให้ ด้วย คับบบ

http://www.thaigoodview.com/node/38620

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์