นกสัตวา

รูปภาพของ pch6232

นกสัตวา

ฝูงสร้อยร้าบ้าระบุ่นนกขุนแผน
กระเหว่ากระแวนสัตวากระทาขัน
กระลิงกระลางกางเขนเบญจวรรณ
นกนวลจันทร์จิบจาบคุ่มคาบเคีย