20--คณะ--มหา-ลัย--^^ยอดฮิต^^

TOP20
ได้มาจากการรวบรวมจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน ที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและประเมินโอกาสสอบ
เข้ามหาวิทยาลัยใน www.eduzones.com
ส่วนนี้จะทำการ UPDATE อย่างสมำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะ

ลำดับที่
มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาวิชา
จำนวนคนคลิก
ในรอบ 10 วัน
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1
840
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์**
740
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์*
686
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1)
654
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1
634
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
622
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2
560
8
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
542
9
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
526
10
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์**
504
11
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)
502
12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
486
13
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์
472
14
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์
438
15
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์
412
16
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
410
17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)
402
18
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
388
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
386
20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
382
สร้างโดย: 
sss27944

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์