Computer Animation unit01_1 ม.2/2

รูปภาพของ chachaiyawat

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

3. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย flash วาดรูปบ้านตามจินตนาการของนักเรียนเอง และ upload ขึ้นบล๊อก  http://www.thaigoodview.com/node/23192 (10 คะแนน)

รูปภาพของ chas1939
รูปภาพของ chas1774

รูปภาพของ chas1945
รูปภาพของ chas1931
รูปภาพของ chas1945

ทำผิดเป็นของ  อนงค์นุช คะ ไม่ใช่ของเกษร

 

รูปภาพของ chas1947
รูปภาพของ chas1931
รูปภาพของ chas2051

เราให้ 6/10 พื้นหลังมันดูจืดๆ ที่วิ่งอยู่รถหรือว่าเต่าดูไม่ออก

บุญญาภรณ์ เลขที่39

 

รูปภาพของ chas1997

ดีเเล้วๆๆ

รูปภาพของ chas2051
รูปภาพของ chas1933
รูปภาพของ chas1933

รูปภาพของ chas1948

อัญชลิกา  ให้8/10  บ้านสวยสีสดใสเครื่องบินก็สวย

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

-ภาพแบบ  Bitmap   คือภาพที่เกิดจากพิกเซลหรือจุดสีที่มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

-ภาพแบบ   Vector  คือภาพที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต  ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงสามารถที่จะคำนวณรูปภาพนั้นได้     

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

-ภาพติดตาคือ ภาพที่สามารถเคลื่อนที่ได้จากภาพนิ่งไปยังอีกภาพนิ่งหลายๆรูป

-เฟรมภาพยนต์คือ การนำภาพมาเรียงต่อกันหลายๆภาพ

รูปภาพของ chas1948

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน) ตอบ   ภาพแบบ bitmap คือภาพที่เกิดจากจุดพิกเซลหรือจุดสี เมื่อขยายภาพจะแตก ทำให้มองไม่รู้เรื่องภาพแบบ vector คือ ภาพที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณได้ เมื่อขยายภาพจะไม่แตก สามารถมองได้ชัดเจน 2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน) ตอบ ภาพติดตา คือ สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยฉายภาพนิ่งต่อเนื่องกันเฟรมภาพยนตร์ คือ การนำภาพนิ่งมากเรียงต่อกัน

รูปภาพของ ssspoonsak

มาเป็นกำลังใจให้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ chas1943

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

ภาพBitmap  คือภาพที่เกิดจากจุดสีหรือพิกเซล เมื่อขยายภาพจะแตก สามารถมองเห็นได้ไม่ชัดเจน

ภาพVector  คือภาพที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิตคอมพิวเตอร์จึงสามารถคำนวณได้ เมื่อขยายภาพจะไม่แตก

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

ภาพติดตา เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยฉายภาพนิ่งต่อเนื่องกัน

ภาพเฟรมภาพยนต์ เป็นการนำภาพมาเรียงต่อกัน

รูปภาพของ prommarin_99@hotmail.com

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

-ภาพแบบ  Bitmap   คือภาพที่เกิดจากพิกเซลหรือจุดสีที่มีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

-ภาพแบบ   Vector  คือภาพที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต  ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงสามารถที่จะคำนวณรูปภาพนั้นได้     

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

-ภาพติดตาคือ ภาพที่สามารถเคลื่อนที่ได้จากภาพนิ่งไปยังอีกภาพนิ่งหลายๆรูป

-เฟรมภาพยนต์คือ การนำภาพมาเรียงต่อกันหลายๆภาพ

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

3. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย flash วาดรูปบ้านตามจินตนาการของนักเรียนเอง และ upload ขึ้นบล๊อก 

 

รูปภาพของ chas2051

เท่มากรถวิ่งถอยหลังได้ เราให้7/10

บุญญาภรณ์ เลขที่39

 

รูปภาพของ chas1948

อัญชลิกา  อ่อนวัน  ให้  5  คะแนน   รถเดินถอยหลังเท้มาก

รูปภาพของ attapon

9 ด.ช. อรรถพล  เอาไปเลยUndecided

รูปภาพของ chas1926

1. ให้นักเรียนอธิบายความแตกต่างของภาพแบบ Bitmap และภาพแบบ Vector (10 คะแนน)

2. ให้นักเรีนอธิบายความหมายของ"ภาพติดตา" และ"เฟรมภาพยนต์"  (10 คะแนน)

3. ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย flash วาดรูปบ้านตามจินตนาการของนักเรียนเอง และ upload ขึ้นบล๊อก 

 

รูปภาพของ chas1948

อัญชลิกา ให้ 6/10 สีสวย แต่เดินช้าไป

ให้   6/10 เพราะ มีแต่พระอาทิตย์   

กฤษฎาแก้ว   พึ่งพรหม

รูปภาพของ chas1948

อัญชลิกา ให้  4/ 10   มันว่างเกินไปและเหมือนรถเดินถอยหลัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์