3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

รูปภาพของ ssspoonsak

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day)

 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ในการประชุมครั้งที่ 68 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ได้ประกาศให้วันที่ 3 มีนาคมซึ่งเป็นวันลงนามของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ( CITES ) ในปี 1973 - ในฐานะ UN World Wildlife วันเฉลิมฉลองและสร้างความตระหนักถึงสัตว์ป่าและพืชของโลก มติสหประชาชาติ  ยังกำหนด CITES เลขาธิการเป็นผู้อำนวยความสะดวกสำหรับการปฏิบัติทั่วโลกของวันพิเศษนี้สำหรับสัตว์ป่าในปฏิทินของสหประชาชาติ วันสัตว์ป่าโลกได้กลายเป็นงานประจำปีที่สำคัญที่สุดของโลกที่อุทิศให้กับสัตว์ป่า

          วันสัตว์ป่าโลกจะมีการเฉลิมฉลองในปี 2564 ภายใต้หัวข้อ " ป่าไม้และการดำรงชีวิต: การดำรงผู้คนและโลกอย่างยั่งยืน " เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทหลักของป่าไม้พันธุ์ไม้และบริการระบบนิเวศในการดำรงชีวิตของผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของชุมชนพื้นเมืองและท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับพื้นที่ที่เป็นป่าและติดกับป่า สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 1, 12, 13 และ 15 และพันธสัญญาที่กว้างขวางในการบรรเทาความยากจนรับรองการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและในการอนุรักษ์ที่ดินเพื่อชีวิต

          ผู้คนระหว่าง 200 ถึง 350 ล้านคนอาศัยอยู่ภายในหรือติดกับพื้นที่ป่าทั่วโลกโดยอาศัยบริการระบบนิเวศต่างๆที่จัดทำโดยป่าไม้และพันธุ์ป่าเพื่อการดำรงชีวิตของพวกเขาและครอบคลุมความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุดของพวกเขารวมถึงอาหารที่พักพิงพลังงานและยารักษาโรค

          ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเป็นแนวหน้าของความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่างมนุษย์กับป่าสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าและระบบนิเวศที่ให้บริการ ปัจจุบันประมาณ 28% ของพื้นผิวโลกได้รับการจัดการโดยชนพื้นเมืองรวมถึงป่าไม้ที่ยังคงสภาพทางนิเวศวิทยามากที่สุดในโลก ช่องว่างเหล่านี้ไม่เพียง แต่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพวกเขาด้วย

          ป่าไม้พันธุ์ไม้และการดำรงชีวิตที่ขึ้นอยู่กับพวกมันในปัจจุบันพบว่าตัวเองอยู่ในจุดตัดของวิกฤตดาวเคราะห์หลายดวงที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบด้านสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจจากการระบาดของ COVID-19

          ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันสัตว์ป่าโลกจะเฉลิมฉลองการดำรงชีวิตบนผืนป่าและพยายามส่งเสริมรูปแบบการจัดการป่าไม้และสัตว์ป่าในป่าและแนวปฏิบัติที่รองรับทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และการอนุรักษ์ป่าในระยะยาวชนิดของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าและ พืชและระบบนิเวศที่พวกเขาดำรงอยู่และส่งเสริมคุณค่าของการปฏิบัติและความรู้ดั้งเดิมที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นกับระบบธรรมชาติที่สำคัญเหล่านี้

 

 

 

          On 20 December 2013, at its 68th session, the United Nations General Assembly (UNGA) proclaimed 3 March – the day of signature of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973 – as UN World Wildlife Day to celebrate and raise awareness of the world’s wild animals and plants. The UNGA resolution also designated the CITES Secretariat as the facilitator for the global observance of this special day for wildlife on the UN calendar. World Wildlife Day has now become the most important global annual event dedicated to wildlife.

          World Wildlife Day will be celebrated in 2021 under the theme "Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet", as a way to highlight the central role of forests, forest species and ecosystems services in sustaining the livelihoods of hundreds of millions of people globally, and particularly of Indigenous and local communities with historic ties to forested and forest-adjacent areas. This aligns with UN Sustainable Development Goals 1, 12, 13 and 15, and their wide-ranging commitments to alleviating poverty, ensuring sustainable use of resources, and on conserving life land.

          Between 200 and 350 million people live within or adjacent to forested areas around the world, relying on the various ecosystem services provided by forest and forest species for their livelihoods and to cover their most basic needs, including food, shelter, energy and medicines.

          Indigenous peoples and local communities are at the forefront of the symbiotic relationship between humans and forest, forest-dwelling wildlife species and the ecosystem services the provide. Roughly 28% of the world’s land surface is currently managed by indigenous peoples, including some of the most ecologically intact forests on the planet. These spaces are not only central to their economic and personal well-being, but also to their cultural identities.

          Forests, forests species and the livelihoods that depend on them currently find themselves at the crossroads of the multiple planetary crises we currently face, from climate change, to biodiversity loss and the health, social and economic impacts of the COVID-19 pandemic.

          On March 3 2021, World Wildlife Day will celebrate forest-based livelihoods and seek to promote forest and forest wildlife management models and practices that accommodate both human well-being and the long-term conservation of forests, forest-dwelling species of wild fauna and flora and the ecosystems they sustain, and promote the value of traditional practices and knowledge that contribute to establishing a more sustainable relationship with these crucial natural systems.

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์