นินานพื้นบ้านไทย

นิทานพื่นบ้าน 

                            เรื่อง

                              ไกรทอง

             ชาละวัน (เจ็ท ผดุงธรรม) เป็นจระเข้พันธุ์ใหญ่โตมโหฬาร ซึ่งมีความยาววัดจากปลายจมูกถึงปลายหางได้ 7.60 เมตร สามาร