ข้อสอบคิดวิเคราะห์ แนวPISA สังคมศึกษา ป.6 โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

รูปภาพของ TeacherNakhonrat

ข้อสอบคิดวิเคราะห์ แนวPISA สังคมศึกษา ป.6

โดย...ครูนครรัฐ โชติพรม

 

นาย ก มีอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ ทำงานเท่าไรเงินก็ไม่เหลือ เพราะเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน ชวนกันดื่มเหล้าทุกวัน และที่สำคัญนาย ก มีภรรยาหลายคน นาง ข ซึ่งเป็นภรรยาคนแรก จึงขอแยกกันอยู่ เนื่องจากทนพฤติกรรมของนาย ก ไม่ไหว เมามาครั้งใดก็ชวน นาง ขทะเลาะและตบตีทุกครั้ง เนื่องจาก ขอเงินนาง ข แล้วไม่ได้ตามที่ต้องการ 

เขียนสถานการณ์โดย…ครูนครรัฐ   โชติพรม  (ตอบคำถามข้อ 1-5)

1.จากสถานการณ์ นาย ก ไม่สามารถครองตนในการดำเนินชีวิตได้เนื่องจากปฏิบัติตนผิดหลักศีล 5 ข้อใดบ้าง

1) ศีลข้อ 1

2) ศีลข้อ 1 และ ศีลข้อ 2

3) ศีลข้อ 2 และ ศีลข้อ 3

4) ศีลข้อ 1 ศีลข้อ 3 และ ศีลข้อ 5

2.จากสถานการณ์ นาย ก ปฏิบัติตนไปสู่ทางเสื่อมในการดำเนินชีวิตว่าด้วยอบายมุข 6 ข้อใดบ้าง

1) ดื่มน้ำเมา เที่ยวกลางคืน

2) เที่ยวกลางคืนและดูการละเล่น

3) ดื่มน้ำเมาและคบเพื่อนชั่วเป็นมิตร

4) เกียจคร้านการทำงาน เล่นการพนัน

3.จากสถานการณ์ นาย ก ควรใช้หลักเบญจธรรม ข้อใด ในการดำเนินชีวิตครอบครัวจึงมีความสุข

1) ธรรมข้อ 1 และ 2 

2) ธรรมข้อ 1 และ 3

3) ธรรมข้อ 1 และ 4 

4) ธรรมข้อ 1 และ 3 และ 5 

4.จากสถานการณ์ เมื่อพิจารณา หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้นาง ข เป็นทุกข์

1) นาย ก เมาเหล้า 

2) นาย ก มีเมียหลายคน

3) นาง ข ถูกตบตีทุกครั้ง

4) นาย ก มีอาชีพรับจ้าง 

5.จากสถานการณ์ ข้อใดเป็นเหตุให้นาย ก ทำความชั่ว ตามหลักอกุศลมูล 3

1) โลภะ

2) โทสะ

3) โมหะ

4) โทสะและโมหะ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์