ความเป็นมา

รูปภาพของ sss30341

 

 

ความเป็นมา

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป     แผนที่        หน้าหลัก

 

 

ความเป็นมา

 

 

    โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อด้วยเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 982,810 บาท จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสหศึกษาและในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนยานนาวา"   ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน จำนวน 416 คน ผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนคือ นายจรัส ธรรมพันธ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม" และผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสุรศักดิ์ การุญ

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : goo.gl/xt5YFK

ที่มาของภาพที่จัดทำแบนเนอร์ : 

จัดทำโดย : น.ส.รินรดา   กอบการดำรงกุล

               น.ส.ลิปรางศ์   จีนวงศ์

               น.ส.ธัญชนก   สกุลปทุมมาล์ย

               น.ส.ปริมประภา   จันทร์คำ

  นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์