ประวัติไปรษณีย์กลางบางรัก

รูปภาพของ sss30112

 

 

 

 

 

ประวัติ

ไปรษณีย์กลาง บางรัก 

 

 

 

 

กาลครั้งนั้น ณ วันนี้...70 ปี ไปรษณีย์กลาง

          ใครที่เคยแวะเวียนผ่านไปย่านบางรัก คงสะดุดตากับอาคารขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านท้าแดดลมฝนมาเป็นเวลานาน จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า "อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก" เปิดให้บริการประชาชนมาแล้วครบ 70 ปี

      เปิดสมุดบันทึกการไปรษณีย์ในประเทศไทย เริ่มจัดให้มีขึ้นโดยกงสุลอังกฤษ ที่ทำการแห่งแรกก็คือ สถานกงสุลอังกฤษ ต.บางรัก จ.พระนคร นั่นเอง จนกระทั่งปี พ.ศ.2424 รัฐบาลเห็นความจำเป็นที่ต้องควบคุม จึงเริ่มดำริเป็นขั้นเตรียมการตั้งแต่ปีนั้น จนมาถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2426 จึงได้เปิดที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพระนคร อันเป็นของรัฐบาลไทยขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้อาคารริมลำน้ำเจ้าพระยาตอนปากคลองโอ่งอ่างเป็นสถานที่บัญชาการจนถึงปี 2470 สถานที่ทำงานที่ปากคลองโอ่งอ่างไม่เหมาะสมเสียแล้ว จึงย้ายกลับมายังสถานทูตอังกฤษเดิมที่บางรัก ต่อมาในปี 2477 ในสมัยที่ หลวงโกวิทอภัยวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข จึงริเริ่มสร้างที่ทำการใหม่ โดยเลือก พระสาโรชรัจนนิมมานก์ หัวหน้ากองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นสถาปนิก และพระสาโรชรัจนนิมมานก์ เลือก นายหมิว อภัยวงศ์ เป็นผู้ช่วยสถาปนิก กับเลือก นายเอ็ช เฮอรมัน เป็นวิศวกร โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2478 แล้วเสร็จส่งงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2481 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 5 เดือน

แม้ปัจจุบันกรมศิลปากร จะยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาคารไปรษณีย์กลางเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการ หากพิจารณาถึงเอกลักษณ์จะเห็นว่า โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ตามศิลปะยุค นีโอ-คลาสสิก ผสม ฟังชันก์แนลลิซึม คือเน้นความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ลักษณะเด่นอยู่ที่การออกแบบเป็นรูปตัวที (T) สูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดินอีก 1 ชั้น ส่วนหน้ากว้าง 103.80 เมตร ลึก 38.52 เมตร ส่วนหลังกว้าง 22 เมตร ลึก 96 เมตร

ตัวอาคารด้านหน้ามีการแบ่งความยาวออกเป็น 5 ส่วน โดยเน้นความสำคัญของตำแหน่งศูนย์กลาง ให้มุขหน้าบริเวณกึ่งกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ ที่บริเวณมุมหน้าทั้ง 2 ด้านของมุขหน้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับอาคารที่ได้รับความนิยมในยุคนั้น  ซึ่งประติมากร ผู้ออกแบบปูนปั้นคือ ศ.ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผู้บุกเบิกงานประติมากรรมแบบสากลในไทย สมัย ร.8 ซึ่งมีคติการออกแบบสถาปัตยกรรมยุคนั้นจะต้องมีรูปปูนปั้นประกอบเสมอ เช่น ศาลากลาง สนามกีฬาแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ประติมากรรมรูปปูนปั้นตราไปรษณียากร ประดับผนังห้องโถง อาทิ ตราไปรฯ พระบรมรูปทรงม้า พิมพ์ปี 2451 ,ตราไปรฯ รูปพระที่นั่งอนันตสมาคม ในชุดวันชาติ พิมพ์ปี 2482, ตราไปรฯ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ในชุดเวียนนา พิมพ์ปี 2455 เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 ตรงกับวันชาติ นับถึงทุกวันนี้ 70 ปีมาแล้ว

อดีตพนักงานไปรษณีย์วัย 93 ปี อายุงาน 41 ปีเต็ม ละออ เหมรำไพ เล่าความประทับใจในสถานที่ทำงานแห่งแรกของเธอให้ฟังว่าตอนสาวๆ ได้เดินผ่านอาคารแห่งนี้แล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ จึงบอกกับแม่ว่าสักวันจะเข้าไปทำงานที่นี่ และแล้วฝันก็เป็นจริงได้ทำงานอยู่ที่ชั้น 5 ดีใจจนเนื้อเต้นวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่รู้วันละกี่เที่ยว จนช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการทิ้งระบิดใกล้อาคารไปรษณีย์ ได้อาศัยชั้นใต้ดินของอาคารเป็นที่กำบังภัย  

ด้าน ออมสิน ชีวพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวเนื่องในโอกาสจัดงานรำลึกความหลัง "กาลครั้งนั้น ณ วันนี้...70 ปี ไปรษณีย์กลาง" ระหว่าง 24-30 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ถึงแม้ไม่ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่นี่ แต่ก็รู้สึกผูกพันและภาคภูมิใจในคุณค่าของที่ทำงานรุ่นคุณปู่

"ณ วันนี้ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว อาคารที่ยืนตระหง่านหลังนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นอยู่เป็นทางการในฐานะที่ทำการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งดำเนินกิจการของประเทศมาได้ 57 ปี เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวมเร็วของบริการไปรษณีย์โทรเลขขณะนั้นให้เพียงพอ จึงนับเป็นอาคารหลังมหึมาที่สุดในยุคนั้นก็ว่าได้ ถึงวันนี้อีก 70 ปีให้หลัง อาคารไปษณีย์กลางหลังนี้ก็ยังคงอยู่หลายสมัย" บอสใหญ่ ไปรษณีย์ไทย กล่าว

กิจกรรมฉลองวันเกิดอาคารไปรษณีย์กลางอายุครบ 70 ปี นอกจากจะเผยแพร่เรื่องราวความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบันของอาคารที่ได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันแล้ว ยังมุ่งหมายให้คนยุคนี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาคารในแง่มุมต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม จนถึงประติมากรรมอันถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาติ

ทุกวันนี้ ภายในโถงชั้นล่างยังมีการจัดนิทรรศการกึ่งพิพิธภัณฑ์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของไปรษณีย์กลาง พร้อมทั้งเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอาคาร รวมถึงสิ่งแสดงในอดีต อาทิ ตู้ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ จักรยาน ตราชั่ง ฯลฯ ตลอดจนสินค้าคอลเลกชั่นพิเศษ และดวงตราไปรณียากรที่ระลึก 70 ปี ปณก.3 ดวง 

 

ที่มาของข้อมูล http://www.komchadluek.net/news/detail/64786

ที่มาภาพจัดทำแบนเนอร์ http://www.homenayoo.com/wp-content/uploads/2015/07/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-7.jpg

ที่มาภาพ น.ส. ธนิยาภาสุ์  ศรีวิปุลโยทัย เลขที่ 5 ม.6/4

จัดทำแบนเนอร์โดย น.ส.  นิตยา     กลมเกลียว เลขที่ 9 ม.6/4

จัดทำโดย

น.ส. ธนิยาภาสุ์  ศรีวิปุลโยทัย เลขที่ 5 ม.6/4

น.ส. อาฑิติยา   โพนหมั่น เลขที่ 8 ม.6/4

น.ส.  นิตยา      กลมเกลียว เลขที่ 9 ม.6/4

น.ส.  ชลดา      แสนนอก เลขที่ 11 ม.6/4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 203 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • elissayokoyama2