Workmanship

รูปภาพของ sss30288

 

 

 

WELCOME  Maps to the House  The Journey to Kukrit's Home

History of M.R.Kukrit Pramoj  How to Study of M.R.Kukrit Pramoj The Working of M.R.Kukrit Pramoj  

Friendly Relations with Foreign  Economy  Workmanship of M.R.Kukrit Pramoj  

The History of the Kukrit's Home  Vicinity Restaurant  CAFE & Snack shop 

Reflection Idea  PHOTO Gallery  VIDIO & CLIP

 

 

 

Thai version.

 

 

 

 

 

Artistic works

              Articles written short stories, long stories about the translation feature a speech the debate, the discussion forum. The. The. Kukrit write or speak on any agenda for the ten years it has collected edition book them all. less than 115 books, some books have been published several times, for example.
Fourth novel spawned the red Xu Hao so many lives. The first book was published, the book "some articles" published by printing oversold on the year 2497 is a collection of articles on the economy, the book has been published. In celebration of 74 years of age is "old speech", published by the Printing Siamrath books about the year 2528. 115 items gathered from the following presentation. Research in the University Library, University Library and other libraries in some places.

 

 

 

http://goo.gl/AzRbg4 

 

1. Social sector Thailand, Kukrit Present and future
Thailand teen social debate throne. General Comment on population

 

2. Essays and Reviews Kukrit from 5 Siamrath 2508 from 2510 to 2516 and 2518 some articles Out The Kukrit students scrape. Posted heart problems everyday When combined with the new Nirat and reviews. Prom Exposition lockout problem Memorial Day.

 

3. traditions Traditionally, the tradition died ordination and marriage. Rite Tืangmprapipaฒnssatia literature with dramatic Thailand Thailand skeletons in the closet.

 

4. Type of translation Aki's eyes, ivory skin, Nova Kensuke Rashomon or Pratoผi screen Kingston's Nathan Livingston Seagull.

 

5. Type the Ocean Creek to study and strengthen cultural inheritance.

 

6. Type of Religion The problem with Buddhism, Zen and Vajrayana sect Japan - Buddhist Kukrit Buddhism. During debate M. The. The. Kukrit. With Buddhism Buddhist Thailand. Buddhism Kukrit etc.

 

7. Historical obscured nor the power of accumulate merit. Social Ayutthaya Myanmar was the city's cultural background Sasn Thailand Sophon - ancient archaeological bias.

 

8. Type of Economy, Banks The debate about economic Nirat of Thailand's Chinatown.

 

9. documentary panacea city's profile in the world's royal visit to the US Tkekmr Kukrit help me ... on the occasion of the fifth anniversary of the Tanith Pho.

 

10. Dance Malay dagger politics of the city outside. Jewish public reports and television broadcasting stations of the world Sihanouk, Cambodia, Java, Sukarno. Processing from a friend on the radio. Kukrit city of Thailand, known as the Social Democratic Tadhawokn ฉakyiepuen neighboring villagers of democracy to the people. Chronicle democratic political demons Old war situation around our skin hot war of the Cold War, America Rove week in Southeast Asia. Thailand, the world community The western city of Thailand discussing Kukrit Kukrit said Kukrit that Kukrit criticism. The world's current political and social future of Thailand relations between Thailand and neighboring countries Communication Post Kukrit with Thailand's botched election period. World Of Communication Post World War I four continents Vietnam War. The new world situation around our friends, culture and religious views Kษai Kukrit capitalist democratic society Meng Huo French feudal house is more important than politics. The two keynote lectures Kukrit.

 

11. The definition of innovation Cixi third quarter the lives of many bamboos red rain.

 

12. What types of stories hot story about a dog lover.

Kukrit gourmet chefs from the drop of the sea as it is gathered assembly manifest.

The government hailed the announcement. The. The. Kukrit artists national Literature is most appropriate.

 

 

 

Source : Ms. Kanmanee Saetang

 

 

 

 

 

 

 

Source http://goo.gl/gMvUcL

The image of a banner. Ms. Sudarat sutthiprom

Prepared by Ms. kanmanee Saetang Srisuriyothai school Bangkok

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์