ด้านเศรษฐกิจ

รูปภาพของ sss30288

 

 

 

 

หน้าแรก  แผนที่ การเดินทาง  

ประวัติม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  การศึกษา การทำงาน  สัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  เศรษฐกิจ  ผลงาน  

ประวัติบ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   ร้านอาหารละแวกบ้านคึกฤทธิ์  คาเฟ่และร้านขนมนละแวกบ้านคึกฤทธิ์  

สะท้อนความคิด  ประมวลภาพ  คลิปวิดีโอ

 

 

 

 English version.

 

 

 

 

 

 

 

จากนายกรัฐมนตรีคนที่ 13 สู่ “เสาหลักประชาธิปไตย”

 

 

http://goo.gl/k6Y1hs

 

             

                     ม.ร.ว. คึกฤทธิ์หวนคืนสู่สังเวียนการเมืองอีกครั้ง โดยเริ่มจากการได้รับเลือกเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จากนั้นก็ร่วมมือกับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักธุรกิจ ตั้งพรรคกิจสังคมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2517 โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค มี นายบุญชู โรจนเสถียร เป็นเลขาธิการพรรค ใช้คำขวัญในการหาเสียง เช่น “กล้าพูด กล้าทำ และทำได้” “ทำได้ใจถึง ต้องคึกฤทธิ์” และ “เราทำได้” โดยเน้นนโยบายที่จะนำการเมืองไปสู่ประชาชน ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนชนบทและกระจายความเจริญสู่จังหวัดต่างๆ

 

 

http://goo.gl/CLI6jG

 

 

                       การคืนสู่สนามการเมืองครั้งนี้ส่งผลให้หัวหน้าพรรคกิจสังคมดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรีคนที่ 13 ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2518 ทั้งๆที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 18 คน โดยต้องตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ถึง 22 พรรค ถือ เป็นรัฐบาลที่มีพรรคผสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และออกนโยบายน่าสนใจหลายข้อ อาทิ นโยบายผันเงิน 2,500 ล้านบาทสำหรับพัฒนาชนบทผ่านสภาตำบล นโยบายประกันราคาพืชผล นโยบายเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน นโยบายสวัสดิการสังคม เช่น การนั่งรถประจำทางฟรี และจัดให้คนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 1,000 บาทได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นรากของนโยบายขายดีที่รัฐบาลหลายชุดในปัจจุบันรับไปพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล http://goo.gl/jiDuT8

ที่มาของภาพจัดทำแบนเนอร์ นางสาว สุดารัตน์ สุทธิพรม

จัดทำโดย นางสาว กานต์มณี แซ่ตั้ง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์