ผลงาน

รูปภาพของ sss30288

 

 

หน้าแรก  แผนที่ การเดินทาง  

ประวัติม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  การศึกษา การทำงาน  สัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศ  เศรษฐกิจ  ผลงาน  

ประวัติบ้านม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช   ร้านอาหารละแวกบ้านคึกฤทธิ์  คาเฟ่และร้านขนมนละแวกบ้านคึกฤทธิ์  

สะท้อนความคิด  ประมวลภาพ  คลิปวิดีโอ

 

 

 

 English version.

 

 

 

 

 

 

ผลงานด้านวรรณศิลป์

              บทความ ข้อเขียนเรื่องสั้น เรื่องยาว เรื่องแปล สารคดี บทปาฐกถา คำอภิปราย คำสนทนา ที่ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนหรือพูดในวาระต่าง ๆ มานับเป็นเวลาสิบ ๆ ปีนั้นได้มีผู้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มไว้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เล่ม บางเล่มได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง เช่น
นวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน ไผ่แดงหลายชีวิตซูสีไทเฮาเป็นต้น หนังสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์คือหนังสือชื่อ "บทความบาง เรื่อง"จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เขษม เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗เป็นหนังสือรวมบทความทางเศรษฐกิจหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ ในโอกาสฉลองอายุครบ๗๔ ปี คือ "ชรากถา" จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์สยามรัฐ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ รายชื่อหนังสือประมาณ ๑๑๕เล่มที่รวบรวมนำเสนอต่อไปนี้ได้จากการ ค้นคว้าในห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงและห้องสมุดอื่น ๆ อีกบางแห่ง

 

 

 

http://goo.gl/AzRbg4

 

 

๑.หนังสือประเภทสังคม เมืองไทยกับคึกฤทธิ์ ปัจจุบันและอนาคตของ
สังคมไทย วัยรุ่นการอภิปรายหน้าพระที่นั่ง ข้อคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับประชากร

 

๒.บทความและบทวิจารณ์ คึกฤทธิ์จากหน้า ๕ สยามรัฐ ๒๕๐๘ ๒๕๑๐ - ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๘ บทความบางเรื่อง ข้าวนอกนา คึกฤทธิ์กับนักศึกษาเก็บเล็กผสมน้อย ตอบปัญหาหัวใจปัญหาประจำวัน โลกกับคนรวมนิราศตอนใหม่และบทวิจารณ์ พรหมปกรณ์กิจอนุสรณ์ตอบปัญหาประจำวัน

 

๓. ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีการตายประเพณีการบวชและประเพณีการแต่งงาน พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาวรรณคดีไทยกับนาฏศิลป์ไทยโครงกระดูกในตู้

 

๔. ประเภทเรื่องแปล อากิตางากะสิวโนสุเกะ ราโชมอน หรือประตูผีจอนะธันลิฟวิงส์ตัน นางนวล

 

๕.ประเภทการศึกษา ห้วยมหรรณพ การศึกษากับการสืบทอดและเสริมสร้างวัฒนธรรม

 

๖.ประเภทศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเซ็นและนิกายวัชรยานญี่ปุ่น - พุทธศาสนาคึกฤทธิ์กับพุทธศาสนา วิวาทะระหว่าง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ กับท่านพุทธทาสภิกขุพุทธศาสนากับสังคมไทย พระพุทธศาสนากับคึกฤทธิ์ ฯลฯ

 

๗. ประเภทประวัติศาสตร์กฤษฎาภินิหารอันบดบังมิได้ สังคมสมัยอยุธยา พม่าเสียเมืองพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทยพระสาสนโสภณโบราณ - อคติโบราณคดี

 

๘. ประเภทเศรษฐกิจการธนาคารพาณิชย์ การอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจของไทย นิราศต่างแดน

 

๙.ประเภทสารคดี เมืองมายา ครอบจักรวาล โลกส่วนตัวของผมรายละเอียดในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐถกเขมรคึกฤทธิ์ช่วย...ในโอกาสทำบุญฉลองครบ ๕ รอบของคุณธนิต อยู่โพธิ์

 

๑๐.ประเภทการเมือง มลายูรำกริช เมืองในเมืองนอก ยิวรายงานประชาชนทางสถานีกระจายเสียงและโทรทัศน์ คนของโลก เขมร สีหนุชวาซูการ์โน ประมวลจากรายการเพื่อนนอนทางวิทยุ คึกฤทธิ์กับสังคมเมืองไทยรู้จักเพื่อนบ้าน ฉากญี่ปุ่น ถอดหัวโขน ประชาธิปไตยของชาวบ้านประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตยปีศาจการเมือง พระนครสถานการณ์รอบบ้านเรา สงครามผิว สงครามร้อน สงครามเย็น สัปดาห์จรอเมริกาในเอเซียอาคเนย์ เมืองไทยในสังคมโลก เรื่องของโลกตะวันตกคึกฤทธิ์ถกเมืองไทย คึกฤทธิ์พูด คึกฤทธิ์ว่า คึกฤทธิ์วิจารณ์ เจ้าโลกการเมืองในปัจจุบันและอนาคตของสังคมไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศคอมมูนิสต์คึกฤทธิ์กับปัญหาของไทยสมัยเลือกตั้งไม่เรียบร้อย โลกส่วนตัวของคอมมูนิสต์โลก ๔ ทวีป สงครามปาก สงครามเวียดนาม โลกใหม่สถานการณ์รอบบ้านเราเพื่อนคุยวัฒนธรรมและกษัยธรรม ทรรศนะ คึกฤทธิ์ ทุนนิยม สังคมประชาธิปไตยเบ้งเฮ็ก ฝรั่งศักดินา การบ้าน สำคัญกว่าการเมือง ปาฐกถาของคึกฤทธิ์ปาฐกถาสองเรื่อง

 

๑๑. ประเภทนวนิยาม ซูสีไทเฮา สามก๊ก สี่แผ่นดิน หลายชีวิต สายฝน ไผ่แดง

 

๑๒. ประเภทเรื่องสั้น สวัสดีลมร้อน รวมเรื่องสั้นเรื่องของคนรักหมา

คึกฤทธิ์พ่อครัวหัวป่าห์หยดหนึ่งของทะเลจากผลงานเท่าที่รวบรวมมาคงจะเป็นเครื่องประกอบได้อย่างชัดแจ้งว่า

การที่ทางราชการประกาศยกย่องม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นศิลปิน

แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นั้นเหมาะสมอย่างที่สุดแล้ว

 

 

 

ที่มา : นางสาวกานต์มณี แซ่ตั้ง (ผู้ถ่ายภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล http://goo.gl/gMvUcL

ที่มาของภาพจัดทำแบนเนอร์ นางสาว สุดารัตน์ สุทธิพรม

จัดทำโดย นางสาว กานต์มณี แซ่ตั้ง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์