ประวัติบางรัก

รูปภาพของ sss30366

 

 

 

หน้าแรก   ประวัติบางรัก  ที่มาของชื่อบางรัก  ที่ตั้งบางรัก  

 อาหารคาวในย่านบางรัก   อาหารหวานย่านบางรัก  ร้านของฝากย่านบางรัก

  วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง  วัดสวนพลู พระประธานภายในพระอุโบสถวัดสวนพลู

 วัดแขก (สีลม) วัดพระศรีมหาอุมาเทวีวัดยานนาวาสำเภายานนาวา

ห้างสรรพสินค้า โอพี การ์เด้น Bangkok Fashion Outlet ห้องสมุดเนียลสัน เฮย์ส พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย 

 ย่านพัฒน์พงษ์ เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ 

โรงแรม สาทร โฮเต็ล แมนเนจ บาย สยามแอ็ทสยาม สถานทูต การเดินทาง คลิปวีดีโอ  ประมวลภาพ

 English 


 

 

 

 ประวัติบางรัก

     เป็น 1 ใน 50 เขตของกทม.อยู่ในกลุ่มเขตลุมพินี ซึ่งถือเป็นเขตศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การบริการ และการทูต ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยางทิศเหนือและตะวันออก ติดกับเขตปทุมวัน มีถนนพระราม4ใต้เป็นเส้นกั้น ทิศใต้ ติดกับเขตสาทร มีคลองสาทรเป็นเขตกั้น มิศตะวันตก ติดกับเขตคลองสาน ใช้กึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเขตกัน และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดกับเขตสัมพันธวงศ์ มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นแนวกั้น.."

ก่อนจะเป็น"เขต" อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 ในวันที่ 2 มิถุนายน ร.ศ.127 หรือ พ.ศ. 2450 โดยรวมพื้นที่อำเภอชั้นในของพระนคร 4 อำเภอตามประกาศกระทรวงนครบาล และเป็น 1 ใน 8 อำเภอของกรุงเทพฯ
กระทั่งปี 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดตั้งกรุงเทพมหานคร ขึ้นมาเป็น"นครหลวงกรุงเทพธนบุรี" โดยรวม 2 จังหวัดคือจังหวัดพระนคร กับจังหวัดธนบุรี เข้ามาเป็นจังหวัดเดียว อำเภอบางรัก จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส่วนตำบลต่างๆในอำเภอ ก็มีฐานะเป็นแขวง ซึ่งปัจจุบัน มี 5 แขวง คือ มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ์ บางรัก สี่พระยา
สำหรับที่มาของชื่อ"บางรัก" มีการสันนิษฐานที่มาไว้หลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริเวณเขตบางรัก เคยมีคลองเล็กๆ ที่ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา และมีผู้พบซุงไม้รักขนาดใหญ่ในคลองนั้น จึงเรียกชื่อบริเวณนี้ตามชื่อไม้ว่าบางรัก หรืออีกกระแสที่เชื่อว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้มีต้นรัก ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของชื่อ
แต่บางตำนาน ระบุว่าชื่อบางรักนั้นมาจากโรงหมอหรือโรงพยาบาล ในสมัยนั้นซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สำคัญของอำเภอ จึงได้ชื่อว่าเป็น "อำเภอบางรักษ์" และเรียกเพี้ยนมาเป็นบางรักในทุกวันนี้
ส่วนที่มาสุดท้าย เชื่อกันว่า เดิมเขตบางรักในอดีตเรียกกันว่าคลองบางขวางล่างใต้ เป็นย่านที่มีคนมากมายหลากหลายอาชีพทั้งกลาสี ลูกเรือฝรั่งต่างชาติอยู่รวมกัน เป็นแหล่งกินแหล่งเที่ยวที่มีการทะเลาะวิวาทถึงขั้นฆ่ากันตายบ่อยครั้ง ชาวบ้านในแถบนั้นจึงขอให้ใช้ชื่อที่เป็นมงคลเรียกย่านนี้ว่าบางรักแทนชื่อเดิม
แต่ที่ตรงกันก็คือ"บางรัก" เป็นชื่อดีมีมงคล

     เขตบางรักเป็นเขตชั้นในที่มีความเจริญมาแต่เก่าก่อน ตราบจนทุกวันนี้เขตบางรักก็ยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่ตั้งของสำนักงาน, สถานที่ทำการของบริษัท การค้าต่าง ๆ สถาบันการเงิน, ธนาคาร, บริษัทเงินทุน, สถานฑูต, โรงแรม, มัสยิด, วัด, ศาลเจ้า และสถานบริการ ด้วยเหตุนี้เขตบางรักจึงมีผู้คนเข้ามาทำงาน, ทำการค้า, ติดต่อธุรกิจ และทำกิจธุระเป็นจำนวนมากใน วันทำการ สำหรับแขวงมหาพฤฒารามบริเวณที่เรียกว่า สะพานเหลือง และสะพานสว่างยังมีประชาชนเชื้อชาติจีนอยู่อย่างหนาแน่นมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี

พื้นที่เขตบางรัก มีประมาณ ๕.๕๓๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ แขวง ดังนี้

๑) แขวงมหาพฤฒาราม (Maha Phruettharam) มีพื้นที่ ๐.๘๘๙ ตารางกิโลเมตร

๒) แขวงสีลม (Si Lom) มีพื้นที่ ๒.๐๖๔ ตารางกิโลเมตร

๓) แขวงสุริยวงศ์ (Suriyawong) มีพื้นที่ ๐.๒๘๐ ตารางกิโลเมตร

๔) แขวงบางรัก (Bang Rak) มีพื้นที่ ๐.๖๘๙ ตารางกิโลเมตร

๕) แขวงสี่พระยา (Si Phraya) มีพื้นที่ ๑.๐๖๔ ตารางกิโลเมตร

เขตบางรัก มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตปทุมวัน

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตสาทร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตปทุมวันและเขตสาทร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์และแม่น้ำเจ้าพระยา

 

ที่มาของรูปภาพ : https://goo.gl/XCPBIL

 

ที่มาของของข้อมูล : https://goo.gl/x95Klh

ที่มาของภาพแบนเนอร์ : นางสาว กุลจิรา อุดมธาดาพงศ์

ที่มาของแบนเนอร์ : นางสาว วิภาพร แซ่เล้า

ที่มาของภาพที่ใช้ทำเส้นและปุ่มต่างๆ :  https://goo.gl/wH7N4t https://goo.gl/j1TGaq https://goo.gl/cVkdEL https://goo.gl/TtShkW

 

จัดทำโดย : นางสาว ปุณยนุช แดงสหะ

               นางสาว กุลจิรา อุดมธาดาพงศ์

               นางสาววัชรีพรรณ ไพฑรูย์

               นางสาว วิภาพร แซ่เล้า

               นางสาว ธนาภรณ์ เอี่ยมจรูญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์