ประจุไฟฟ้า

รูปภาพของ puangtip

โครงสร้างอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ:

อิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุลบ โปรตอน ซึ่งมีประจุบวกนิวตรอน ซึ่งไม่มีประจุ

โดยปกติอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมี จำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอน เช่น ไฮโดรเจนมีโปรตอน 1 ตัว และอิเล็กตรอน 1 ตัว,ฮีเลียมมีโปรตอน 2 ตัว และอิเล็กตรอน 2 ตัว

           อิเล็กตรอน
อิเล็กตรอน (electron) เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียส มวลของอิเล็กตรอนเท่ากับ 9.
11x10^(-31) กิโลกรัม และมีประจุ -1.60x10^(-19) คูลอมบ์              

            ปรตอน                                           โปรตอน(proton) เป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกอยู่ในนิวเคลียสหรือใจกลางของอะตอม มวลของโปรตอนเท่ากับ 1.67x10^(-27) กิโลกรัม และมีประจุ +1.60x10^(-19) คูลอมบ์ 

             นิวตรอน
นิวตรอน (neutron) เป็นอนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าคือไม่มีประจุไฟฟ้า อยู่ในนิวเคลียส มีมวล1.67x10^(-27) กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าโปรตอนเล็กน้อย (จึงอนุโลมว่ามีมวลเท่ากับโปรตอน)  จำนวนนิวตรอนอาจใกล้เคียงกับโปรตอนหรืออาจแตกต่างกันได้ เช่น ในฮีเลียมมีนิวตรอนเท่ากับโปรตอนคืออย่างละ 2 ตัว แต่ในเหล็กมีนิวตรอน 30 ตัว แต่มีโปรตอน 26 ตัว เป็นต้น

สรุปว่า ประจุมีอยู่ในอะตอมของสสารทุกฃนิดไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่ แต่การที่วัตถุมีประจุและแสดงสมบัติแรงไฟฟ้าให้ปรากฏนั้น เกิดเมื่อสสารหรือวัตถุนั้นมีการ ได้รับ หรือสูญเสีย อิเล็กตรอน/โปรตอนของอะตอม ทำให้ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเอง

Note สัญลักษณ์ ^ หมายถึง ยกกำลัง เช่น 1.67x10^(-27) อ่านว่า หนึ่งจุดหกเจ็ด คูณ สิบ ยกกำลัง ลบยี่สิบเจ็ด


สร้างโดย: 
ครู พวงทิพย์ วีระณรงค์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์