การเพาะปลูก,การดูแลรักษา

รูปภาพของ sss30118

 หน้าแรก  การเพาะปลูก,การดูแลรักษา  ลักษณะของต้นปีป  สรรพคุณของดอกปีป  การขยายพันธ์ุ  

ประโยชน์ของดอกปีป  คุณค่าทางเศรษฐกิจ  ประมวลภาพ  คลิปวิดีโอ ความเชื่อ

 

วนวัฒนวิธีและการจัดการ

                   การศึกษาเกี่ยวกับวนวัฒนวิธีและการจัดการของไม้ปีบ ยังมิได้มีการศึกษากัน แต่อย่างไรก็ตามภายหลังจากปลูกไม้ปีบ แล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการดูแลรักษา และมีวิธีการปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกไม้ป่าชนิดอื่น ๆ คือ

1.  การสำรวจอัตราการตาย หรืออัตราการรอดตายเพื่อทำการปลูกซ่อม ควรกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ภายหลังการปลูก คือปลูกซ่อมในปีถัดไป

2.  การกำจัดวัชพืช  ควรกระทำปีละ 3 ครั้ง หรือตามสภาพความหนาแน่นของวัชพืช เพื่อลดการแก่งแย่งของวัชพืชและกำจัดเชื้อเพลิงในฤดูแล้ง

3.  การป้องกันโรคและแมลง  ซึ่งอาจจะควบคุมหรือป้องกันได้โดยการใช้สารเคมีโดยการใช้กับดักหรือโดยการปลูกต้นไม้หลายชนิดผสมกัน

4.  การใส่ปุ๋ย  ปุ๋ยเคมีที่นิยมใช้คือ NPK สูตร 15-15-15

5.  การทำแนวป้องกันไฟ  เพื่อป้องกันไฟไหม้ต้นไม้ที่ปลูก และป้องกันไฟที่จะลุกลามจากภายนอก ควรจะมีความกว้างเพียงพอและคอยเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ที่เป็นเชื้อไฟออกจากแนวกันไฟ

6.  การลิดกิ่งและการตัดสางขยายระยะ  เมื่อต้นไม้มีการแก่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต จำเป็นที่จะต้องมีการลิดกิ่ง และตัดสางขยายระยะ การลิดกิ่งจะทำให้ต้นไม้มีลำต้นตรง เปลา และมีรูปทรงที่สวยงาม ส่วนการตัดสางขยายระยะ กระทำเพื่อลดการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เหลืออยู่

การปลูก การเจริญเติบโต และการปรับปรุงพันธุ์

                   ปีบ  เป็นไม้ถิ่นเดิมของเอเซียเขตร้อน ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย เป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบอากาศชุ่มชื้น แต่ทนความแห้งแล้งได้ดี ไม่เลือกดิน แต่ถ้าเป็นดินค่อนข้างร่วนปนทรายจะชอบมาก ดังนั้นในการเลือกพื้นที่ปลูกไม้ปีบจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยดังกล่าวด้วย

                   การปลูกไม้ปีบสามารถปลูกได้โดยการใช้กล้าไม้ที่เพาะจากเมล็ดหรือการนำ ส่วนของลำต้นใต้ดินมาปักชำ แต่รายละเอียดของวิธีการปลูก ระยะปลูก อัตราการเจริญเติบโต และการปรับปรุงพันธุ์ของไม้ปีบนั้น จากการค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ พบว่า ยังไม่มีการบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการใช้อ้างอิง

                   อย่างไรก็ตามการปลูกไม้ปีบ ก็เช่นเดียวกับการปลุกไม้ป่าชนิดอื่น ๆ คือ ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตที่ดี และเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง ส่วนระยะปลูกนั้น การที่จะปลูกถี่หรือห่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการปลูกเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่มาของข้อมูล 

http://www.dnp.go.th/pattani_botany/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98...

ที่มาของแบนเนอร์ 

http://www.bloggang.com/data/f/fasaiwonmai/picture/1345294126.jpg

จัดทำโดย  น.ส.ชลดา  แสนนอก 

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์