รับสมัครเจ้าหน้าที่ ทำงานในโรงเรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนใดต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำงานในโรงเรียน

ลงข้อมูลที่นี่ครับ กรุณาบอกรายละเอียด พร้อมสถานที่และโทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณครับ ขอให้ได้เจ้าหน้าที่เร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

<--break->

 

โรงเรียนประไพพัฒน์

 เปิดรับสมัครครูผู้สอนทุกสาขา / ทุกเอก  /ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่/หรือผู้ที่อยากเป็นครู(ที่ยังรอใบประกอบวิชาชีพครู )

โรงเรียนประไพพัฒน์   เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  เปิดมาแล้ว 50 กว่าปี  

สนใจสอบถามฝ่ายวิชาการโดยตรงที่ 089-0339886

เวลา 07.30 -20.30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 10 ตุลาคม -26ตุลาคม 2556           ( สอบถามก่อนมาสมัครครูหรือSMS มาบอกก่อนและมาสัมภาษณ์ที่โรงเรียนพร้อมทราบผลทันที )

โรงเรียนประไพพัฒน์  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนประไพพัฒน์

 โรงเรียนมีคุณภาพเปิดการสอนมาแล้ว 50 กว่าปี

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ดินแดง  กรุงเทพมหานคร

**ต้องการครูสอน  ทุกสาขาทุกเอกวิชา**

เปิดรับสมัครเดือนตุลาคม 2556  เวลา 07.30 -20.30 น.ทุกวัน 

สัมภาษณ์ผ่าน ทำงานทันที

สอบถามได้ก่อนมาสมัครครู 089-0339886 วิชาการโดยตรง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)

ุวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การตลาด การบัญชี และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการเงิน

เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-14.30 น. หรือส่งประวัติและรูปถ่ายมายังอีเมล์ของโรงเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เลขที่ 336/7 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายบุคคล 0-2212-9930-1 ต่อ 125 E-mail: admin@ektra.ac.th

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี/เที่ยบเท่า
 • วิชาเอกสุขศึกษาหรือสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูสุภัตรา กฤชประภา โทร.0897889734

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี/เที่ยบเท่า
 • วิชาเอกสุขศึกษาหรือสาธารณสุข หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูสุภัตรา กฤชประภา โทร.0897889734

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กรุงเทพมหานคร รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ

1. เพศหญิง
2. มีความรู้ความสามารถด้านใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3. สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง 

ติดต่อ รองฯสุปราณี สัมฤทธิ์ โทร.0898940057 

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รับสมัคร เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 • ปฏิบัติหน้าที่ในห้องโสตฯ, ถ่ายภาพ, ถ่ายวีดิโอ, ตัดต่อวีดิโอ, ดูแลกล้องวงจรปิด และหน้าที่อื่นๆ
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ร.ร.ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางคอแหลม, สาทร, บางรัก, คลองเตย, ปทุมวัน ฯลฯ
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2212-9930-1 ต่อ 102 หรือ 08-6563-2245
รูปภาพของ ปัณณะ

สวัสดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ที่นับถือ


กระผม นายปัณณะ กล้าหาญ มีความประสงค์ที่จะร่วมงานกับท่าน ในตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาตามที่ท่านลงประกาศในเว็บไซค์ http://www.thaigoodview.com/comment/reply/21130/156420 


กระผมจบหลักสูตร ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ตรงตามที่ท่านต้องการ


จึงเรียนมาให้ท่านพิจารณา


ด้วยความนับถือ


นายปัณณะ กล้าหาญ


tel. 0882124244 e-mail. nongtay_narak26@hotmail.com

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับสมัคร เจ้าหน้าที่สารบัญและธุรการ จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป MS WORD และ MS Powerpoint

ติดต่อ 022110383 ต่อ 106

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

**************************************ด่วน ด่วน ด่วน**************************************

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ๑ ตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน พัฒนาและประกันคุณภาพ ๑ ตำแหน่ง  สอนนักเรียนระดับประถมศ๊กษา จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. ผลการเรียนเฉลียตั้งแต่ ๒.๗๕  ขึ้นไป
๓. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
๕. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม MS OFFICE 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง  ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๔. หลักฐานวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
๕. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิต (ประถม) อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถาม โทร. 084 - 7665153 หรือ 02 1601109  หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ pnewyork@hotmail.com

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารวิชาการ 1 ตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดที่ http://www.suriyothai.ac.th/th/node/4234

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก ครูพี่เลี้ยง

รร อยู่ระแวก ลาดพร้าว-จตุจักร-รัชดา-ดินแดง  เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟใต้ดินรัชดา

ดูข้อมูล รร ได้ที่ http://ssaschool.multiply.com/

 

รูปภาพของ ssspoonsak

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานวิชาการจำนวน 1 คน

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ
2. เพศหญิง
3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 02-2110383 ต่อ 114

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
08 กุมภาพันธ์ 2553

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รับสมัครครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปริญญาตรี เอกประถมศึกษา มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี มีใบประกอบวิชาชีพครู

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 02 373 6188 , 02 373 9340 ต่อ 113

รูปภาพของ srivikorn

โรงเรียนศรีวิกรม์ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งหัวหน้างานโสตฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

http://www.srivikorn.ac.th/svk_web/SVK_job.asp

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • iStudyUK