ขอสมัครเป็นครู รับสมัครครู สอนระดับปวช. ปวส.หรือสูงกว่า

รูปภาพของ ssspoonsak

อยากสมัครเป็นครู สอนระดับปวช. ปวส. หรือสูงกว่า
สถานศึกษาใดต้องการรับสมัครครู

ลงข้อมูลที่นี่ครับ กรุณาบอกรายละเอียด พร้อมสถานที่และโทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณครับ ขอให้ได้เป็นครู หรือได้ครูไปสอนเด็กเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :      นายธนะยุทธ์ พระสว่างพัทธนัน

 

 เพศ :      ชาย
 สถานะสมรส :      โสด
 สัญชาติ :      ไทย
 ศาสนา :      พุทธ
 วันเกิด :      18- พฤษภาคม -2531     อายุ 25 ปี
 ส่วนสูง :      170 Cm    น้ำหนัก 70 Kg
 สถานะภาพทางทหาร :      ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :      178/21 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 10150
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :      10150
 Email :      songza-9003@hotmail.com
 โทรศัพท์ :      -
 มือถือ :      0865189487
 การติดต่อที่สะดวก :      โทรศัพท์ , Email
ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก :      สิงหาคม 2552   ถึง   ปัจุบัน
 บริษัท :      Chancon Company Limited.
 ที่อยู่บริษัท :      86/42 ซอยท่าข้าม 28/2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
 ตำแหน่ง :      เจ้าหน้าที่การตลาด
 เงินเดือน :      15000
 ลักษณะงานที่ทำ :      คิด กลยุทธ์และหาช่องทางในการทำการตลาด บริหารงานในทีมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เช่น การกระจายงานให้ลูกทีมดำเนินการต่อ คอยตรวจเช็คความถูกต้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อทีมงานประสบ คอยให้คำแนะนำและสอนงานลูกทีม นอกจากนั้นดูแลเกี่ยวกับการทำการตลาด กระจายข้อมูลสินค้าออกสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น ทางโทรศัพท์ เสนอผลิตภัณฑ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย, ทางอินเตอร์เน็ต ลงประกาศตามเว็บไซต์ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า ทางอีเมล์ ส่งข่าวสาร โปรโมชั่นใหม่ๆ ให้กลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ แนะนำและนำเสนอจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อสูงได้ รับทราบข้อมูล ดูแลการจัดทำเอกสารเสนอราคา ติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า จัดทำใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ติดตามสอบถามหลังการขาย เก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างเป็นประวัติการสั่งซื้อและความพึงพอใจของ ลูกค้า ประกาศรับสมัครพนักงาน จัดเตรียมคนงานเพื่อจัดจ้างงาน จัดหาซัพพลายเออร์และวางแผนการทำงานต่างๆ จัดลำดับหัวข้อประชุม เพื่อเสนอผู้บริหาร ในที่ประชุม ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี
 เริ่มจาก :      เมษายน 2550   ถึง   พฤษภาคม 2551
 บริษัท :      ฮุนได ราชพฤกษ์
 ที่อยู่บริษัท :      ถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กทม.
 ตำแหน่ง :      พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :      7000
 ลักษณะงานที่ทำ :      ดูแล จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อส่งต่อให้กับบริษัทรับทำบัญชีของบริษัท แจ้งพนักงานเข้า-ออก กับประกันสังคม คัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานหลัก
 เริ่มจาก :      มิถุนายน 2547   ถึง   มีนาคม 2550
 บริษัท :      บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่บริษัท :      457-457/6 สุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110
 ตำแหน่ง :      พนักงานขายเบเกอรี่และบริการลูกค้า
 เงินเดือน :      6500
 ลักษณะงานที่ทำ :      ทำ ขนมอบ เช่น พัฟ, พาย, เดนิช จัดเตรียมขนมโชว์หน้าร้านให้ดึงดูดลูกค้า รับผิดชอบงานตามได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วย ขายขนมต่างๆที่ทางร้านมีจำหน่าย
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :      ภาษาไทย 30 คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :      รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :      , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :      สามารถ ใช้โปรแกรม Micro Soft Office - Word, Excel, Power Point, Out Look. เชี่ยวชาญในการใช้งาน Internet สามารถสร้างเว็บไซต์จากโปรแกรมสำเร็จรูป Blog, Word Press. สามารถใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ Picasa, Photo Scape สามารถตัดต่อไฟล์รูปภาพ คลิป เสียง มีไหวพริบในการทำงาน เรียนรู้งานเร็ว ค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อให้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำขึ้น

สนใจงานสอน สามารถสอนวิชาการตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ (ปวช.-ปวส.) วิชาพื้นฐาน (ประถมฯ)

เมื่อปี 2550-2552 หลังเวลาเลิกงานช่วงเวลา 5 โมงเย็น เคยรับสอนการบ้านน้องๆ ตั้งแต่ ป.1-6 (วิชาภาษาไทย คณิตฯ อังกฤษ) ครับ

 

ข้อมูลทั่วไป

1.1  

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ สกุล  นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์

วัน/เดือน/ปีเกิด  15 
ตุลาคม 
2531  อายุ  24  ปี

ที่อยู่ 
หมู่  .ท่างาม  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  65160

โทรศัพท์ 
089 – 4618119   

E-mail  golffy_KJ@hotmail.com

สัญชาติ 
ไทย       เชื้อชาติ 
ไทย      ศาสนา  พุทธ

1.2  

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อสถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

ชื่อสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วุฒิการศึกษา

... (ครุศาสตร์อุตสาหกรรมทบัณฑิต
วิศวกรรมอุตสาหการ) หลักสูตร
5 ปี

คณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ

เกรดเฉลี่ย (GPA.)

ปัจจุบัน  3.15  (เหลือเกรดชั้นปีที่ 5 ปีสุดท้ายเกรดเฉลี่ยยังไม่ออก)

 

1.3  

ประสบการณ์การทำงาน / ฝึกงาน

สถานที่

ที่ตั้ง

งานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา

บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ

แผนกกระจกพื้นฐาน

3 เดือน

โรงเรียนจ่าอากาศ

เขตดอนเมือง
กทม
.

สอนวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

4 เดือน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 

จังหวัดชลบุรี

-สอนวิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น

-สอนวิชาอาชีวอนามัยและความ  ปลอดภัย

-สอนวิชาออกแบบอุปกรณ์นำเจาะ

1 ปี

 

1.4  

โครงการ / ผลงาน 
และประสบการณ์อื่นๆ

-         

ฝึกประสบการณ์การทำงาน  บริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

AGC Flat
Glass (Thailand) Public Co.,Ltd.

-         

ปริญญานิพนธ์ :
ทำการทดลองการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมซิลิคอนโดยกระบวนการเชื่อมเสียดทานแบบกวนด้วยสลักแกนหมุนทรงกระบอกผิวเรียบ
(
Friction  Stir  Welding)

-         

เมื่อศึกษาระดับปริญญาตรีจบ  มีใบประกอบวิชาชีพครู

 

****  เป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  (ปัจจุบันกำลังฝึกสอน
อยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี
.เทค)

จังหวัดชลบุรี  เป็นระยะเวลา 
ปีการศึกษา 
หลังจบการศึกษาปริญญาตรีอยากจะทำอาชีพเป็นครูมีความสนใจและรัก  ที่จะเป็นอาจารย์ เพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาให้กับผู้อื่น
สามารถทำงานได้ทั้งใน กรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัด 
หลังจากศึกษาจบในระดับปริญญาตรีมีโครงการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเกี่ยวกับการศึกษา

ตำแหน่งที่ต้องการ  ครู  มีความสนใจสอนในระดับ ปวช. / ปวส.

 

ชื่อ น.ส.วริยา ศรีสังวร อายุ 23 ปี วันเ ดือน ปีเกิด 23/03/2532

หมายเลขติดต่อ 084-4341188  อีเมล์ sugarplum_sugar@msn.com

ที่อยู่  101/318 ม.9 หมู่บ้านปรีชา ซ.11 ต.กรทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว(โทญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยสยาม 

ปวช. สาขาการขาย วิทยาลัยพณิชการธนบุรี 

ประสบการณ์การทำงาน งานพาทไทม์ Call Center ของ SF Cinema บริษัท เทเลไดเร็ค คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวัดนวลนรดิศ(อัตราจ้าง)

ปัจจุบัน Customer Service โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สนใจงานสอนด้านวิชา ภาษาญี่ปุ่น ท่องเที่ยว สังคม(ประวัติศาสตร์) เป็นพิเศษค่ะ เคยรับสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้านและห้างสรรพสินค้า

อยากลาออกจากงานที่ทำอยู่ เนื่องจากว่ารักงานด้่่านการสอนมากกว่าค่ะ และไม่อยากทิ้งความรู้ที่ไ้ด้เรียนมา

 

 

 

 ชื่อ

อาย 

เบอริโทร  

เมลล์ 

ปวส 

 วันเฉลิม แฝงกลิ่น 

24 

 081-151-2319

Celebration_day@hotmail.con 

 การโรงแรมอาชีวชลบุรี GPA3.73คะแนนสูงสุดในรุ่ร

ป.ตรี   บริหารธุรกิจทหาลัยบูรพา
 ประสบการณ์  ผ่านงานโรงแรมระดับห้าดาว การประกวดระดับประเทศ
   

 อยากเป็นครูสอนการโรงแรม

ชื่อ          : นางสาวเปมิกา    สามวัง

Name    :  Miss Pemika      Samwang

ตำแหน่งที่ต้องการ           ครู

สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

1.       ปราจีน

2.       นครนายก

3.       กรุงเทพฯและปริมณฑล

Education (การศึกษา)

ระดับการศึกษา Educational Level สถาบันการศึกษา Institution สาขาวิชา Major ตั้งแต่From ถึงTo
ปริญญาตรีBachelor degree มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทรัพยากรมนุษย์ 2544 2548
ปริญญาโทMaster’s Degree มหาวิทยาลัยสยาม การตลาด 2550 2553

Working Experience In Chronological

สถานที่ทำงาน

Company

ระยะเวลา  Time ตำแหน่งงานPosition ลักษณะงานJob description ค่าจ้างSalary เหตุที่ออกReasons of resignation
เริ่ม From ถึงTo
.ไอรวิณโอเอส จำกัด 2549 2549 ประชาสัมพันธ์ ให้ขัอมูลลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 8,000 เปลี่ยนงาน
N.K.C Mortors 2549 2551 Sale & Service วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นและแนะนำสินค้า 20,000 ศึกษาต่อ
ร.ร.Clay Workร.ร Sense Math  2552 2553 ครู สอนงานศิลปะวิชาคำนวณและกวดวิชา 14,000 ย้ายที่พัก

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …44...    หมู่ที่ ……3….   ตำบล.....ศรีกระอาง...

อำเภอ……บ้านนา……..      จังหวัด  …...นครนายก.......... 

โทรศัพท์                 085-060-0110      086-3026725

อีเมล์                       Pemikape@gmail.com

วัน เดือน ปีเกิด 25 กุมภาพันธ์ 2525    อายุ ……..29.......... ปี เชื้อชาติ  ไทย

               

สัญชาติ  ไทย   ศาสนา ……พุทธ…..

 

                                 

นายกฤษฎา  รุ่งคูหา 

เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2532 

อายุ 22 ปี  อีเมลล์ krissada_2004@hotmail.com,Krissada2004@Gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 085-566-2392  ระบบ True Move

ที่อยู่ 43 ม.5 ต.วัดละมุด  อ.นครคชัยศรี จ.นครปฐม

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001244316816

 เป็นบัญฑิต จบใหม่ มีความอยากสอน ในระดับ ปวช.-ปวส.

ประวัติการศึกษา

 

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 วุฒิการศึกษา :      B.B.A
 สาขาวิชา :      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      GPA 2.91 วิชาเอกสะสม  3.00 
 ระดับการศึกษา : ประกาศนีย์บัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ชื่อสถานศึกษา :      วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
 วุฒิการศึกษา :      ปวส.
 สาขาวิชา :      คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ 

 

ผลงานทางการศึกษา

โครงการ/ผลงาน :     

ปริญานิพนธ์ :: ระบบการบริหารคลังวัตถุดิบโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการ/ผลงาน :     

ระบบเช็คชื่อหน้าเสาธง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โครงการ/ผลงาน :     

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest) ระดับ ประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ระดับภาค กรุงเทพมหานคร รายการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ (Cabling Contest)

ชื่อกฤษดา  ทิพย์สูงเนินครับ อายุ 24ปี

จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สาขาบัญชี (บัญชีบริหาร) วุฒิ บัญชีบัณฑิต  เกรดเฉลี่ย 3.77 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี และจะศึกษาต่อ ป.โท

ที่อยู่ 507/44 ซอยเทพหัสดิน ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร 084-003-8324,081-583-9391

ต้องการสอน ปวช ปวส ด้านบัญชีครับ

ไม่ทราบได้งานหรือยังค่ะ  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จังหวัดระยองกำลังเปิดรับสมัครอาจารย์หลายตำแหน่ง  สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 038-899130-2 ค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ ต้องการรับสมัครครูสอนวิชาบัญชีในปีการศึกษา2555 นี้

 ถ้ามาอยู่ต่างจังหวัดได้  ก็มาเขียนใบสมัครได้เลยครับถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษครับ  โทร.038237757 , 038237718

เว็บไซท์วิทยาลัยฯ   http://www.sattc.net 

E-mail : stccollege@sattc.net  หรือ  thiennai@hotmail.com 

ReSuMe  http://www.schooljob.in.th/index.php?page=historyem&employee_id=11286

ต้องการสอนช่างอุตสหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วน)

Resume 

นายณัฐพงค์  โรจน์วิรัตน์ 

เกิด 23/11/29  อายุ 25ปี เพศ ชาย

น้ำหนัก 45  สูง 169 สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ

เรียนจบปวช. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม (สาขาอิเล็ก) 2548

เรียนจบปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร (สาขาอิเล็ก) 2550

เรียนจบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (สาขาอิเล็ก) 2552

เรียนจบวิชชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2554 พร้อมใบประกอบวิชาชีพครู

ความสามารถ

(ก๊ฬา) หมากล้อม บาส  ฟุตบอล

(เทคโนโลยี)  ใช้win XP Win 7 office 2003 2007 2011 ProGram(ทั่วไป) อินเทอร์เน็ต ถ่ายเอกสาร

ม้างเคร์่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

สนใจติดต่อด่วน 0807411755

ต้องการเงินเดือน (ตามโครงสร้างโรงเรียน)  

ความพร้อม  โรงเรียนเรียกตัวพร้อมเข้าทำงานได้เลย

 

ReSuMe  http://www.schooljob.in.th/index.php?page=historyem&employee_id=11286

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จังหวัดระยอง  กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์หลายตำแหน่ง  สนใจสอบถามได้ที่เบอร์  038-899130-2 ค่ะ

สวัสดีครับ

ผมนายอัสนี อำนวย

ผมเรียนจบปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คระครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระหว่างศึกษาอยากจะเป็นครูสอนไปด้วยเรียนไปด้วย ถ้ามีโรงเรียนไหนสนใจและอนุเคราะห์ให้โอกาสผมทำงานด้วยติดต่อผมได้ที่เบอร์โทร 0872539904 หรือ E-mail aussanee1985@hotmail.co.th จะเป็นพระคุณยิ่งตอนนี้ผมอยากเป็นครูมากครับ

สวัสดีค่่ะ ดิฉันต้องการเป็นครูสอนระดับ ปวช./ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป (กำลังทำวิทยานิพนธ์)

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

ดิฉันอยากเป็นครูค่ะ มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก มีใจรักในงานสอนมากๆ ค่ะ สะดวกทำงานในกรุงเทพ ฯ และตอนนี้ทำงานประจำอยู่หน่วยงานราชการ

แต่อยากเปลี่ยนสายงานไปทำงานที่ตนเองรักค่ะ 

นริสา เดิมสันเทียะ 

โทร. 080-5506361 E-mail : maprang_don@hotmail.co.th

 

สวัสดีคะ

ชื่อ กมลรัตน์ ศรีเจริญ

จบการศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน   ทำงานบริษัทเอกชน  มีความประสงค์อยากเป็นอาจารย์สอนหนังสือในสาขาคอมพิวเตอร์ 

มีใบประกอบวิชาชีพครู

เบอร์โทรติดต่อ  0832994525

ขอบคุณคะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จังหวัดระยอง  กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์หลายตำแหน่ง  สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 038-899130-2 ค่ะ

ผมสนใจสอนพิเศษ  วันเสาร์ - อาทิตย์  มีรถส่วนตัวครับ  สะดวกในการเดินทาง

มีความสนใจสอนระดับ  ปวช.  ปวส. ครับ  สาขาบริการธุรกิจ  การตลาด  บุคคล อื่น  ๆ

จบ ปวช. ปวส. สาขาการเลขานุการ

จบปริญญาตรี  สาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ปัจจุบันทำงานอยู่แถวรามคำแหง   ฝ่ายการตลาด   มีประสบการณ์ด้านการตลาด  ฝ่ายบุคคล และงานอื่น  ๆ

ระยะเวลา  9  ปี  มีประสบการณ์งานตลาด (งานบริการ)  ค่อนข้างมาก  พบลูกค้าทุกระดับ   ผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์

ของผมให้ผู้เรียนได้รับทราบ   หากสนใจติดต่อผมได้ที่  pairoj_hr@hotmail.com

หางานค่ะจบครู เอกการตลาดค่ะ สนใจติดต่อ 0847144516

เคยทำงานที่ปัญญาภิวัฒน์ 2 ปีค่ะ

อยาสอนระดับปวช  ปวส

ผมชื่อพงศ์พล รัตนะจิตรโชติ อายุ 40 เป็น Production Manager บ.ญี่ปุ่นในนิคมเวลโกรว์ สอนความรู้ต่างๆ เช่น Motion study ฯลฯ งานอดิเรกคือสอนลูกหลานทำหุ่นยนต์แบบง่ายๆ ตอนนี้มีหุ่นยนต์ปลาว่ายผิวน้ำและใต้น้ำโดยใช้ของ TAMIYA ต้องการรับสอนเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป จะเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องปลอดภัย และสอน Motion study : IE. (เป็นพื้นฐานการทำงานเลยทีเดียว ที่จะทำให้ก้าวหน้าในอาชีพการทำงานได้ทุกสาขา) ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานจริง จะเป็นตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ครับ ขอเฉพาะกุรงเทพและชลบุรีนะ สนใจติดต่อ 089-2003864 (สอนเฉพาะเสาร์,อาทิตย์)

 โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสัตหีบมีความประสงค์จะรับสมัครครู

1. วิชาพลศึกษา และกิจกรรม  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. วิชาภาษาอังกฤษ  วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาบวกค่าสอนพิเศษเดือนละอีกประมาณ 2,400 บาท (รวมรับประมาณหมื่นกว่าบาท)สนใจติดต่อสอบถามเขียนใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนทุกวัน โทรศัพท์ 038237718 , 038237757

โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   รับสมัครครูภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา ด่วน ค่ะ สนใจติดต่อ 0868289233

สวัสดีครับคุณคณครูและท่านผู้บริหาร

คือผมจบการโรงแรมการท่องเที่ยวมครับปัจจุบัน 40 ปีแล้วครับผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งหมดให้คนเยาวชนรุ่นใหม่ทุกๆท่านครับ และที่สำคัญผมขอแค่มีรายได้พอเพียงที่จะดำรงฃีพอยู่ได้นะครับ

สนใจติดต่อ 0816673766  หรือ  0817736177

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วัชระ   อำนาจชมพร

สวัสดีครับคุณคณครูและท่านผู้บริหาร

คือผมจบการโรงแรมการท่องเที่ยวมครับปัจจุบัน 40 ปีแล้วครับผมอยากถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ทั้งหมดให้คนเยาวชนรุ่นใหม่ทุกๆท่านครับ และที่สำคัญผมขอแค่มีรายได้พอเพียงที่จะดำรงฃีพอยู่ได้นะครับ

สนใจติดต่อ 0816673766  หรือ  0817736177

 

ขอแสดงความนับถือ

 

วัชระ   อำนาจชมพร

นายกิตติวัฒน์ ชูพูล 

เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2528 วันศุกร์

อายุ 24 ปี  อีเมลล์ kitthiwat@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 287-2729369 ระบบเอไอเอส

http://www.facebook.com/saumjai

ประวัติการศึกษา

 

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :      สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
 วุฒิการศึกษา :      MBA
 สาขาวิชา :      การจัดการธุรกิจค้าปลีก
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :      ปัจจุบัน3.46
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 วุฒิการศึกษา :      วท บ
 สาขาวิชา :      เทคโนโลยีการอาหาร

 

ประวัติการทำงาน

 เริ่มจาก :      เมษายน 2552   ถึง   มีนาคม 2553
 บริษัท :      ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 หน้า 456 รับเงินสด
 ที่อยู่บริษัท :      เลขที่ 313/324 หมู่3 อาคารฌ็องเซลิเซ่ ซอยประดับสุข ถนนติวานนท์ แขวงบ้านใหม่ เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 ตำแหน่ง :      รองบรรณาธิการ
 เงินเดือน :      15000
 ลักษณะงานที่ทำ :      ติดต่อประสานงาน วางแผนกิจกรรมทางการตลาด
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก :      มกราคม 2550   ถึง   มกราคม 2550
 สถาบัน :      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 หลักสูตร :      บุคลิกภาพและการสื่อสาร
 เริ่มจาก :      ธันวาคม 2550   ถึง   ธันวาคม 2550
 สถาบัน :      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 หลักสูตร :      ระบบประกันความปลอดภัยอาหาร
 เริ่มจาก :      มีนาคม 2550   ถึง   พฤษภาคม 2550
 สถาบัน :      บริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร
 หลักสูตร :      การฝึกงานภาคฤดูร้อน

ผลงานทางการศึกษา

โครงการ/ผลงาน :      การวิจัย เรื่อง สภาวะที่เหมาะสมในการหมักไวน์น้ำมะเขือเทศ
ภาคนิพนธ์ เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในตลาดบอง มาร์เช่

อยากสอนหนังสือ วิชาด้านการจัดการเกี่ยวกับอตสาหกรรม หรือทรัพยากรมนุษย์ หรือการตลาด แต่ไม่อยากประจำ

สวัสดีค่ะ

ชื่อ ชุติมา  สมทอง

อายุ  25  ปี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  เอกการตลาด  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  เอกการตลาด  ม.รามคำแหง

ประวัติการทำงาน   2550-2552  อาสาสมัครให้ข้อมูลแก่นักเรียน  นักท่องเที่ยว   พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

2552-ปัจจุบัน  พนักงานcall เร่งรัดติดตามหนีสิน

มีความสนใจและรักที่จะเป็นอาจารย์ เพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ได้ศึกษามาให้กับผู้อื่น  สามารถทำงานได้ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด

ติดต่อ    159/363  ม.8  ต.  คลองพา อ.ท่าชนะ  จ.สุราษฎร์ธานี  84170 

Tel.  083-0076942

 

ดิฉัน น.ส.รวีวรรณ วัดบุญลือ

จบการศึกษา ป.ตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิชาเอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 มีความสนใจ ที่จะสอนหนังสือมากค่ะ อายุ 22 ปี

กรุณา ติดต่อ 0825816076 คะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี  จังหวัดระยอง  กำลังเปิดรับสมัครอาจารย์หลายตำแหน่ง  สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 038-899130-2 ค่ะ

ผมชื่อ นายสันติ  วงษาเศก   อายุ 32 ปี

จบปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จบปี 2546 มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ต้องการสอนหนังสือ  ระดับ ปวช.- ปวส  ไม่ต้องประจำก็ได้ครับ ให้สอนเป็นรายชั่วโมงก็ได้ครับ เนื่องจากกระผมทำงานเอกชน  อาจจะให้ไปสอนแทนอาจารย์ที่ติดธุระ ไม่สามารถสอนได้  กระผมยินดีที่จะไปสอนครับ  เนื่องจากกระผมต้องการและมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ให้ผู้อื่น และกำลังจะเรียนเอาใบประกอบวิชาชีพครูครับ จึงอยากหาประสบการณ์สอนหรือ ให้ดูแลระบบภายในโรงเรียนของท่านก็ได้ครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

หากโรงเรียนใดสนใจกรุณาติดต่อ  0816699289  0895094919 หรือ december10@hotmail.com

หากเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตกรุงเทพ หรือหากจะให้สอนประจำอยากลงที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดีมากครับ อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สวัสดีค่ะ..ดิฉันชื่อ  นางสาวอทิตยา  วิมลเมือง  อายุ 23 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจ.ปทุมธาน  เกรดเฉลี่ย 2.97 

       จบการศึกษาระดับปวส.  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานพัฒนาเวปเพจ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  เกรดเฉลี่ย 2.84 

       จบการศึกษาระดับปวช.  คณะบริหารธุรกิจ เกรดเฉลี่ย 2.74 สาขาการบัญชี  จากวิทยาลัยอาชีศึกษาภูเก็ต     

        ประสบการทำงาน  :  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (บริษัทเอกชน)

        คุณสมบัติพิเศษ  :  ดิฉันมีความอดทนในการทำงานสูง  และมีใจรักในการสอนมาก  เนื่องจากเป็นงานที่ฝันตั้งแต่เด็ก

        ดิฉันมีความประสงค์จะสมัครเป็นครูสอนสายอาชีพค่ะ สาขาวิชาการจัดการ หรือการตลาดเนื่องจากว่าเป็นวิชาที่ถนัดค่ะ...และตอนนี้กำลังจะหาสถานที่ศึกษาต่อวิชาชีพครูค่ะ.....ถ้าโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ไหนสนใจกรุณาติดต่อกลับ เบอร์  08-5781-9939  หรือ E-mail bang.bang55@hotmail.com

       สถานที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพ  ปริมณฑล  และจังหวัดภูเก็ต

       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับการพิจารณาจากท่านในเร็ววันนี้ขอบคุณค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์