รับสมัครครู สาระวิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม

รูปภาพของ admin

โรงเรียนใดต้องการรับสมัครครู สาระวิชาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม
ลงข้อมูลที่นี่ครับ กรุณาบอกรายละเอียด พร้อมสถานที่และโทรศัพท์ติดต่อ

ขอบคุณครับ ขอให้ได้ครูไปสอนเด็กเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ประกาศรับสมัครครูสังคมศึกษา
 
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาด้านการศึกษา
2. มีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. เป็นผู้ประพฤติดี และรักการสอน
 
สนใจติดต่อด้วยตนเองหรือสอบถามได้ที่
เลขที่ 25 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
โทร. 02-234-3095, 02-234-7779 โทรสาร. 02-234-7779 ต่อ 217
 
หากไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเอง
สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/ascapplication

 ชื่อ นาย วรุฒ  เขียวคำ  อายุ  23  ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    คณะครุศาสตร์   เอกสังคมศึกษา    เกรดเฉลี่ย 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ความสามารถโดยตรง : สอนวิชาพระพุทธศาสนา   หน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ผลิตสื่อการสอน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้ งานฝีมือ และการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้่านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130

เบอร์โทร : 0852686243  E-mail harajuku_hpt@hotmail.com

 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์ด้านการสอน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 /2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

                               ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

มีแฟ้มสะสมผลงานและตัวอย่างแผนการสอนที่เคยสอนมา

   ขอโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพในโรงเรียนของท่านด้วยครับ

สวัสดีค่ะ

ดิฉันชื่อนางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก  อายุ 24 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

โรงเรียนใดสนใจรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ที่เบอร์ 0861760551  ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสจากทุกท่านที่จะหยิบยื่นให้กับเด็กจบใหม่คนนี้..ขอบคุณมากๆค่ะ  

โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับสมัครครูจ้างสอนสังคมศึกษา 2 อัตรา ผู้สนใจสมัครยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ อาคาร2 (อาคารสำนักงาน) โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  ติดต่อสอบถาม 038 659198 หรือ 038 659103 มือถือ 0844675699    

            รับสมัครครูประจำ/Part time (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และไม่ต้องมีวุฒิครู)                                        ***************************************
1.ครูเคมี 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 18,000 บาท (ป.โท)+ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก
2.ครูฟิสิกส์ 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 18,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก
3.ครูชีววิทยา 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 18,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก
4.ครูภาษาไทย 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 18,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก
5.ครูสังคมศึกษา 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 18,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก
6.ครูภาษาอังกฤษ 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 20,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก7.ครูคณิตศาสตร์  10 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 20,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก8.ครูภาษาต่างประเทศ(ญี่ปุ่น ,ฝรั่งเศสม จีน,เกาหลี,เยอรมัน) 10 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท(ป.ตรี) 20,000 บาท (ป.โท) +ค่าชั่วโมงสอนต่างหาก

ส่งประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานมาที่ email:atomapply2000@gmail.com
บริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนาทักษะการคิดปรรณสาส์น จำกัด 123/735 หมู่บ้านนันทนาการ์เดนท์
ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร:02-922-1216

นายสุธีรชาติ  ศรีโรจนานุรักษ์ อายุ 28 จบการศึกษา เปรียญธรรม 9 ประโยค  และกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย ภาคหลักสูตรและการสอน ปีสุดท้าย  มีประสบการณ์การสอนสังคม ฯ  อยากเป็นครูสอนสังคมครับ  ติดต่อได้ที่เบอร์ 0856773759

สวัสดีครับ กระผมนายศรายุทธ คุระนันท์ อายุ 23 ปี   สำเร็จการศึกษา หลักสูตร กศบ. สังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกรดเฉลี่ยสะสม 3.14 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1 และ 2 ปีการศึกษา 2555 


  ได้เกรด  A  ทั้งสองเทอม  สอนวิชาสังคมศึกษาได้ทั้ง 5 สาระ ศาสนา หน้าที่ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ได้ทุกชั้นทุกระดับ


 มีใจรักความเป็นครู   โรงเรียนไหนสนใจ ครูวิชาสังคมศึกษา ติดต่อผมได้ที่ 0828532789


อีเมล  ao_ung_pao@hotmail.com

 รับสมัครครู

โรงเรียนศรีรัตโนภาศ  63/5 ม..1 ต.บางกร่างอ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   รับสมัครครูประถมศึกษา  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โทร  081-6652040  หรือ 081-4040393  ( ครูปฐมวัย  1 อัตรา )

รับสมัคร ครูสังคมศึกษา ( วิชาประวัติศาสตร์, กฎหมาย และ/หรือเศรษฐศาสตร์ )

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์,  สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ร.ร.ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางคอแหลม, สาทร, บางรัก, คลองเตย, ปทุมวัน ฯลฯ
  • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2212-9930-1 ต่อ 102 หรือ 08-6563-2245

 ชื่อ นาย วรุฒ  เขียวคำ  อายุ  23  ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    คณะครุศาสตร์   เอกสังคมศึกษา    เกรดเฉลี่ย 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ความสามารถโดยตรง : สอนวิชาพระพุทธศาสนา   หน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ผลิตสื่อการสอน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้ งานฝีมือ และการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้่านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130

เบอร์โทร : 0852686243  E-mail harajuku_hpt@hotmail.com

 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์ด้านการสอน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 /2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

                               ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

มีแฟ้มสะสมผลงานและตัวอย่างแผนการสอนที่เคยสอนมา

   ขอโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพในโรงเรียนของท่านด้วยครับ

http://www.wattana.ac.th

  • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกำลังรับสมัครครูผุ้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยม(ด่วน) สนใจส่งประวัติแนะนำตัวมาที่ PINGPING0011@HOTMAIL.COM หรือ โทร 081-836-5340 พร้อมที่จะเริ่มงานในเดือนตุลาคม 2555 นะค่ะ
    สวัสดิการดีมีโบนัส เงินของขวัญคริสมาส ที่พัก อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น มีเงินสะสม เงินสมทบเกษียนวัย ประกันสุขภาพ ฯลฯ

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน      อำเภอพรานกระต่าย.        จังหวัดกำแพงเพชร.   62110. สนใจติดต่อ.  0838720241. 0895668644

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง สังคม 1 อัตรา เงินเดือน  8340  บาท ต้องการด่วนนะคะ ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่กาญจนบุรี หรือใกล้เคียงสมัครด่วนเลยค่ะ  ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-0111320

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวยุพาภรณ์     สองพิมพ์   อายุ  24  ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   คณะครุศาสตร์   เอกสังคมศึกษา    เกรดเฉลี่ย 2.65 

ความสามารถโดยตรง : สอนวิชาพระพุทธศาสนา   หน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี  และสื่ออื่นๆ

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้่านเลขที่ 76 หมู่ 4 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

เบอร์โทร : 0807308752 

 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ประสบการณ์ด้านการสอน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 /2553 ที่โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

จ.นคราชสีมามา    สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6  ในวิชาหน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์     ภูมิศาสตร์

                               ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 / 2554 ที่โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา  จ.นคราชสีมา 

สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 และ 3  ในวิชาประวัติศาสตร์    

*ขณะนี้ได้จบการศึกษาแล้ว และต้องการเข้าทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนต่างๆ  ขอได้โปรดพิจารณาด้วยคะ ขอขอบพระคุณค่ะ *

คติประจำใจ :   ใจรักในอาชีพครู  มีความมุ่งมั้นอยากเห็นเด็กมีพัฒนาการที่ดี

 

สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแสงจันทร์ คางงูเหลือม  ดิฉันจบครุศาสตร์เอกสังคมศึกษา  จบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี  เกรดเฉลี่ย 2.76 

ดิฉันกำลังหางาน โรงเรียนไหนต้องการครูติดต่อดิฉันมาที่เบอ 085-2758826     ขอบคุณค่ะ

ดิฉันชื่อนางสาววัชรี  เพชรทะจันทร์ อายุ 26 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

โรงเรียนใดสนใจรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาที่เกี่ยวข้องสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ชั้นประถม ได้ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0852640302   ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสจากทุกท่านที่จะหยิบยื่นให้กับเด็กจบใหม่คนนี้..ขอบคุณมากๆค่ะ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันชื่อนางสาวนุชรินทร์  มนพิลึก  อายุ 23 ปี จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 

โรงเรียนใดสนใจรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ที่เบอร์ 0861760551  ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับโอกาสจากทุกท่านที่จะหยิบยื่นให้กับเด็กจบใหม่คนนี้..ขอบคุณมากๆค่ะ 

ด่วน รับสมัครครู เอกภาษาอังกฤษ และ เอกนาฎศิลป์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียน จรวยพรวิทยา หรือโทร 02-466-8374 ทุกวันเวลาราชการ โรงเรียนจรวยพรวิทยา เปิดสอนระดับ อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ 8 ถนน ราชพฤกษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร 02-466-8374 (ใกล้สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ และBTS วงเวียนใหญ่)

โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ถ.ประชาราษฎร์  ต. ตลาดขวัญ  อ. เมือง  จ.นนทบุรี  ต้องการรับสมัครครูภาษาไทยและสังคม หลายอัตราด่วนมาก   หากสนใจโทรติดต่อ 025251302   029684870

 

สวัสดีครับ ผม นายนพเก้า กลิ่นเผ่น ปัจจุบัน อายุ 23 ปี เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ GPA 3.59 (สามารถสอนวิชาในหมวดสังคมได้) 

.

**************************************ด่วน ด่วน ด่วน**************************************

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครครูสอนวิชาสังคมศึกษาฯ   สอนนักเรียนระดับประถมศ๊กษา จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้

๑. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเอกสังคมฯ  หรือครุศาสตร์ เอกการสอนสังคม
๒. ผลการเรียนเฉลียตั้งแต่ ๒.๗๕  ขึ้นไป
๓. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๔. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
๕. มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม MS OFFICE
๖. ถ้าไม่จบสาย คบ. หรือ กศบ. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ๓ ปี

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้วครึ่ง  ๑ รูป
๒. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน
๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
๔. หลักฐานวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง)
๕. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

ผู้ประสงค์จะสมัครให้แสดงความจำนงยื่นใบสมัครที่ห้องธุรการ  โรงเรียนสาธิต (ประถม) อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในเวลาราชการ 

ติดต่อสอบถาม โทร. 084 - 7665153 หรือ 02 1601109  หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่ pnewyork@hotmail.com

 ชื่อ นาย วรุฒ  เขียวคำ  อายุ  23  ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    คณะครุศาสตร์   เอกสังคมศึกษา    เกรดเฉลี่ย 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ความสามารถโดยตรง : สอนวิชาพระพุทธศาสนา   หน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ผลิตสื่อการสอน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้ งานฝีมือ และการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้่านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130

เบอร์โทร : 0852686243  E-mail harajuku_hpt@hotmail.com

 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์ด้านการสอน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 /2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

                               ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

มีแฟ้มสะสมผลงานและตัวอย่างแผนการสอนที่เคยสอนมา

   ขอโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพในโรงเรียนของท่านด้วยครับ

อยากเป็นครูสอนวิชา "สังคม" ค่ะLaughing

สวัสดีค่ะ...ดิฉันชื่อ นางสาวอังคณา  แสงเกตุ อายุ 22 ปี ค่ะ เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา (คบ.5 ปี)

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เทอมสุดท้ายและเรียนจบในเดือน เมษายน ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนใดสนใจรับครูสอนอัตราจ้างสอนในวิชาสังคมศึกษาหรือในวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถติอต่อได้ที่

ครูอัง 084-3772092 ขอขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้...ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ..ผม  นาย นพเก้า  กลิ่นเผ่น ปัจจุบัน อายุ 22 ปี เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ราชภัฎจันทรเกษม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 เทอม 2 GPA 3.59   ( เทอม 2 กำลังฝึกงานฝึกงาน ) จบเดือน มีนาคม 2555  จบแล้วอยากเป็นครู 084-5449148 

รูปภาพของ pnckruuciap

รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 ตำแหน่ง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  02-5837345 ,02-5844860  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เด็ก  1300  คน  โรงเรียนมัธยม  สังกัด  สพม  3  นนทบุรี  อยุธยา

คอมพิวเตอร์  1  อัตรา 

ครูสังคม  2  อัตรา 

ติดต่อด่วน ที่ฝ่ายบุคคลห้องธุรการ   21-8-2554

หรือ  kruuciap@live.com  08-60788005 

...

โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต เปิดรับสมัครครูสังคมศึกษาจำนวน 2 ตำแหน่ง สนใจติดต่อ 02 9025912 ต่อ 100 ครูปนัดดา หรือ panudda@udomsuksa.ac.th

 

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครู


เอกสังคม สอน ม.3   1 คน
 

สนใจติดต่อด่วนและสมัครได้ด้วยตนเอง 58/1 หมู่ 2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม 10210 โทร. 02-9746906-7 หรือ อีเมล์ peach_pn@hotmail.com
หรือ โทร. 086-7724074 สอบถามข้อมูล
ดูเพิ่มเติม

 ชื่อ นาย วรุฒ  เขียวคำ  อายุ  23  ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    คณะครุศาสตร์   เอกสังคมศึกษา    เกรดเฉลี่ย 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ความสามารถโดยตรง : สอนวิชาพระพุทธศาสนา   หน้าที่พลเมือง   เศรษฐศาสตร์   ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์

ความสามารถพิเศษ : ผลิตสื่อการสอน ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเบื้องต้นได้ งานฝีมือ และการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน

ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้่านเลขที่ 13/1 หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์  53130

เบอร์โทร : 0852686243  E-mail harajuku_hpt@hotmail.com

 มีใบประกอบวิชาชีพครู

ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดยวิธีการจับฉลาก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประสบการณ์ด้านการสอน : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 1 /2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

                               ฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 2 / 2555 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2และ 3 ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์

มีแฟ้มสะสมผลงานและตัวอย่างแผนการสอนที่เคยสอนมา

   ขอโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพในโรงเรียนของท่านด้วยครับ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์