ขอสมัครเป็นครู สาระวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี

รูปภาพของ admin

อยากสมัครครู สาระวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี
บอกรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนที่สนใจ

ขอให้ได้งานเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง ภาคอีสาน

 

ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง ภาคอีสาน 

ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง 

ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง 
ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง จบ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขา ศิลปะศาสตร์ เอกวิชา สารสนเทศทั่วไป 

ต้องการสมัครเป็นครูประถม ครูอัตราจ้าง (ไม่ต้องการสอบบรรจุข้าราชการ ) 

ประสบการณ์การทำงาน 

โรงเรียนศรีเจริญวิทยาราม ตำแหน่ง ครูธุรการ ครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ครูผู้ช่วย 
ปัจจุบัน พนักงานร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างปริ้นเตอร์ 

ต้องการสมัครครูประถม ครูอัตราจ้าง ไม่ต้องการสอบบรรจุข้าราชการ อยากทำงานด้านการศึกษา 
โทร 0837275249

 

สวัสดีครับ

ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส พูลกิจ

อายุ 27 ปี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 38/39 บ้านเอื้ออาทรมีนบุรี ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10510

Email : manus_pool@hotmail.com   โทรศัพท์ : 0807425819 
 วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย  3.71 (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)
ประวัติการทำงาน

1. ประสบการณ์ทำงาน เริ่มจาก : มีนาคม 2555 ถึง ปัจจุบัน  โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาตำแหน่ง : อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์  ลักษณะงานที่ทำ: เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรด้านการเขียนโปรแกรม  C, C++, C# + SQL Server , PHP + Mysql , Database Design และเป็นติวเตอร์สอน วิชาต่าง ๆ - Java , ASP.Net , CAI , Adobe Indesign
ประสบการณ์เป็นวิทยากรอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ
- วิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. ประสบการณ์ทำงาน เริ่มจาก : พฤษภาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555   โรงเรียนพระนครบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ทำ : ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. และ ปวส. สอนวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซี, จาวา, วิชวล เบสิค, คณิตศาสตร์ประยุกต์, คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์, สถิติ

ผมมีความตั้งใจจริงที่อยากเป็นครูสอนในโรงเรียนตามชนบท อยากอุทิศตนเพื่อการศึกษา เพื่อเด็กด้อยโอกาส  ครับ.  

รับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์ และ/หรือเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ร.ร.ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ บางคอแหลม, สาทร, บางรัก, คลองเตย, ปทุมวัน ฯลฯ
  • ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.0-2212-9930-1 ต่อ 102 หรือ 08-6563-2245

ดิฉัน  นางสาวอมรรัตน์  หล้าพรหม

อายุ 30 ปี    ชื่อเล่นแตงโม

จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  คณะวิทยาศาสตร์บันฑิต  สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   

มีประสบการณ์สอนแค่  1 เทอม อยู่ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ. สกลนคร  47120

สอนคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมของชั้น ม. 1   มีใบอนุญาติปฏิบัติการสอน  

ต้องการสมัครงานด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เอกคอมพิวเตอร์) 

เบอรืโทร 0868298412 และ เบอร์โทร 0828356610  

ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  75 ม.6 บ.โนนสามัคคี  ต.เชียงสือ  อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  47230 

ที่อยู่ปัจจุบัน  75 ม.6 บ.โนนสามัคคี  ต.เชียงสือ  อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  47230 

 

 

โรงเรียนคลองบางโพธิ์ จ.ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 7940 บาท ค่าครองชีพ 1500 บาท ติดต่อ 089-524-5733

รูปภาพของ pnckruuciap

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัคร ครูคอม 1 อัตรา
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา 02-5837345

เรียน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

เรื่อง สมัครเป็นครูอัตราจ้าง (เอกคอมพิวเตอร์)

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายธนพัฒน์  พรรณนา   อายุ 23  ปี 6 เดือน ชื่อเล่น แขก

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 64 ม. 10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

ที่อยู่ปัจจุบัน 64 ม. 10 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 

โทรศัพท์ 083-1007047      

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศีกษาปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554   เกรดเฉลี่ย 3.17 (สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สอนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้) 

ประสบการณ์การทำงาน

ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3 เป็นเวลา 2 ภาคเรียน รวมเป็นระยะเวลา 1 ปี

* มีใบประกอบวิชาชีพครู

ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับการพิจารณา  

โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม จันทบุรี

เปิดรับสมัครครูสารการงานอาชีพ เทคโนโลยี

ติดต่สมัครได้ที่ 
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
222/4 ม.1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
039371262
โรงเรียนลัมแบรต์

ชื่อ นางสาวอิงกินันท์ พันธุ์แก้ว  อายุ 23 ปี

การศึกษา จบปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศึกษา โทบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย 2.82

ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ดี
1. MS.Office,Microsoft Office Excel,Microsoft Office PowerPoint
2. Photo shop,
3. book mark

ประสบการณ์สอน
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5

- วิชางานเขียนแบบเบื้องต้น ม.5

- วิชางานประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ม.5

- วิชางานวัสดุท้องถิ่น ม.2 และ ม.6

- วิชางานปักผ้าด้วยมือ ม.3

- จัดกิจกรรมเสริม ชุมนุมวาดภาพการ์ตูนและลีลาศเพื่อสุขภาพ

- งานกิจการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน  งานแนะแนว

 

สนใจติดต่อ...0896335535  ขอบคุณคะ Laughing

ถ้าคุณต้องการเป็นครูรุ่นไหม่ สนใจภาษา รักในการเล่นและสอนเด็กเล็ก ต้องการทำงานที่มั่งคงและอิสระที่ให้ใช้ความสามารถของตัวเอง

เรารับสมัครครูอนุบาล/Class leader/ครูศิลปะ/และบุคคลากรการศึกษาจำนวนมากที่ Imperial International School อ.เมือง จ.พิจิตร

สวัสดิการ: สถานที่พัก (สำหรับครูต่างพื้นที่), Bonus และ Medical services.

สนใจตึดต่อ 081 702 2176 ฝ่าย Head of Admin.

ผมชื่อพงศ์พล รัตนะจิตรโชติ อายุ 40 เป็น Production Manager บ.ญี่ปุ่นในนิคมเวลโกรว์ สอนความรู้ต่างๆ เช่น Motion study ฯลฯ งานอดิเรกคือสอนลูกหลานทำหุ่นยนต์แบบง่ายๆ ตอนนี้มีหุ่นยนต์ปลาว่ายผิวน้ำและใต้น้ำโดยใช้ของ TAMIYA ต้องการรับสอนเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป จะเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องปลอดภัย และสอน Motion study : IE. (เป็นพื้นฐานการทำงานเลยทีเดียว ที่จะทำให้ก้าวหน้าในอาชีพการทำงานได้ทุกสาขา) ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเตรียมตัวสู่การทำงานจริง จะเป็นตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ครับ ขอเฉพาะกุรงเทพและชลบุรีนะ สนใจติดต่อ 089-2003864 (สอนเฉพาะเสาร์,อาทิตย์)

รูปภาพของ silajariyawan

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ด่วนมากกกกกกกก

โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ บางซื่อ กรุงเทพฯ
รับสมัครครูอัตราจ้าง การงานอาชีพ 2 อัตรา
1. วิชาเอกงานธุรกิจ หรือ
2. วิชาเอกงานเกษตร หรือ
3. วิชาเอกงานช่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-5852901 ต่อ 112
หรือ 087-0043118

 ชื่อ ทิวาพร จันทร์โน

จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอก คอมพิงเตอร์ธุรกิตค่ะ

เกรดเฉลี่ย 3. 27  เมื่อปี 51

ได้ ศึกษา เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ขณะนี้กำลังรอทำเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ดี
1. MS.Office
2. Photo shop
3. Mecromedia Dreamweaver
4. Ulead  ฯลฯ

ประสบการณ์สอน
สอนการงานอาชีพ ป1-6
สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
สอนประวัติศาสาร์ ป.1-6

การมีการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเอตร์ให้กับนักเรียน

 สนในติดต่อ t_noy9@hotmail.com
โทร  089-9589598      ....... ขอบคุณค่ะ

 ชื่อ ทิวาพร จันทร์โน

จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิชาเอก คอมพิงเตอร์ธุรกิตค่ะ

เกรดเฉลี่ย 3. 27  เมื่อปี 51

ได้ ศึกษา เรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ขณะนี้กำลังรอทำเรื่องใบประกอบวิชาชีพครู

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ดี
1. MS.Office
2. Photo shop
3. Mecromedia Dreamweaver
4. Ulead  ฯลฯ

ประสบการณ์สอน
สอนการงานอาชีพ ป1-6
สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
สอนประวัติศาสาร์ ป.1-6

การมีการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเอตร์ให้กับนักเรียน

 สนในติดต่อ t_noy9@hotmail.com
โทร  089-9589598      ....... ขอบคุณค่ะ

   Smile โรงเรียนวัดสุทธิวราราม  กทม. Smile

1. รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา

     คุณวุฒิ ตั้งแต่ ปสว. ขึ้นไป สามารถสอนเขียนแบบได้

 

2. เจ้าหน้าที่ ธุระการ ประจำสำนักงาน 1 อัตรา

     คุณวุฒิ ตั้งแต่ ปสว. ขึ้นไป

 

สนใจ ติต่อ 086 8868127

 

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สังคมศึกษาและศิลปะ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2425-8135

โรงเรียนศิริเพ็ญ (ติดถนนใหญ่ ปากซอยรามคำแหง  118) กำลังเปิดรับสมัครครู เพื่อปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2553 ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ครูประจำวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา (เงินเดือนเริ่มต้น X,xxx + ความสามารถและประสบการณ์+ค่าสอนพิเศษ)

    คุณสมบัติ - ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

                 - อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป

                 - มีใบประกอบวิชาชีพครู และประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2 - 5 ปี

                 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Powerpoint ได้

                 - สามารถควบคุมชั้นเรียนได้  ขยัน ชอบแสดงออก รักเด็ก มีความรับผิดชอบและมีความทุ่มเทในการทำงาน

                 - มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

                 - มีความสามารถในการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ

 สวัสดิการ : บ้านพักครู ประกันอุบัติเหตุ ค่าสอนพิเศษ เงินค่าเข้าเวร ฯลฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มีนาคม 2553 สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ โทร. 02 373 6188, 02 373 9340 หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ e-mail : coco_art@hotmail.com

หรือส่งจดหมายมาที่ หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงเรียนศิริเพ็ญ

160  ถนนรามคำแหง  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240

สวัสดีค่ะ 

ดิฉันชื่อ  ชนานันท์ จุลสวัสดิ์  อายุ 29 ปี

จบปริญญาตรี  สาขาศึกษาศาสตร์  แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปีการศึกษาที่จบ  2552

ที่อยู่  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ยังไม่มีประสบการณ์การการสอนค่ะ 

ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับเอกสาร  และการฝึกอบรมของบริษัทเอกชนค่ะ

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์มีปัญหาเบื้องต้นได้ค่ะ

ติดต่อ  089-6124310

อีเมล์  plamgam@gmail.com

ชื่อ พัฒนปภา  ปาณะวงศ์  จบการศึกษาจาก ม.ราชภัฎพระนคร  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา   มีใบประกอบวิชาชีพครู         ประสบการสอน 8 ปี  สอนคอมพิวเตอร์ได้ ตั้งแต่ อนุบาล - ม.3  สามารถ เริ่มทำงานได้ทันที

โทร 08-95360-609

ชื่อนางสาววรรณภา ประดับเสริฐ จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้สเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร และศึกษาต่อระดับป.บัณฑิตวิชาชีพครูที่ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ผ่านการฝึกประสบการณ์สอนที่

มิย 2552 ร.ร บ้านนาอุ่ม จ.ร้อยเอ็ด ระหว่างที่ฝึกสอนได้นำนักเรียนช่วงชั้นที่1 ไปสมัครแข่งขัน speech contech ในกล่มส.พ.ฐ ที่เขตการศึกษา จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลชะนะเลิศอันดับที่3และจัดทำประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์กลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2

พฤ.ย 2552 ร.รเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จ.ร้อยเอ็ด

 มีความประสงค์อยาสมัครเป็นครูระดับปมศึกษาสามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE และภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีคะสนใจโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โรงเรียนไหนขาดแคลนครูและสนใจติดต่อได้ที่ khanom_wann@hotmail.com นะคะขอบคุณคะ

ชื่อนางสาวจุรีรัตน์ ธิราชรัมย์
เกิดปี พ.ศ.2528

จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบันกำลังเรียนหลักสูตรชุดฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา ภาคเสาร์-อาทิตย์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ดี
1. MS.Office,Microsoft Office Excel,Microsoft Office PowerPoint
2. Photo shop,
3. Mecromedia Dreamweaver,Macromedia Authorware,
4. Illastrator
5. Flash,Ulead VideoStudio
6.เดินระบบแลนได้
7.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
ฯลฯ

ประสบการณ์สอน
สอนคอมพิวเตอร์ ป.4-5
สอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3

สนใจติดต่อ...0868693014

ชื่อนางสาวสุมาลี อุปชัย

เกิดปี พ.ศ.2528

จบปริญญาตรี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำลังเรียนหลักสูตรชุดฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ได้ดี
1. MS.Office
2. Photo shop
3. Mecromedia Dreamweaver
4. Illastrator
5. Flash
ฯลฯ

ประสบการณ์สอน
สอนการงานอาชีพ ป1-6
สอนคอมพิวเตอร์ ป.1-6
สอนคอมพิวเตอร์ ม.1-3

สนใจติดต่อ...0811865290

ดิฉัน นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประสบการณ์การทำงาน
- สอนวิชาการงานอาชีพฯ ชั้น ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 แหลมฉบัง จ. ชลบุรี
เป็นเวลา 1 ปี
-โรงเรียนกวดวิชาฮ็อตเอ็ด จำกัด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป อาหารโภชนาการและศิลปประดิษฐ์
ปริญญาโทหลักสูตรและการสอน

อดีตครูการศึกษานอกโรงเรียน (ลูกจ้างชั่วคราว) งานที่ได้รับมอบหมายในขณะปฏิบัติราชการได้แก่
- หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา
- อาจารย์ผู้สอน-และประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ-ผลงาน-เกียรติประวัติ
- ผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง L.T.C. วู๊ดแบจด์ 2 ท่อน
- ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมั่นโถวสนุนไพรจีนจากแป้งสาลีผสมแป้งข้าว
- ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแป้งข้าวหอมมะลิทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
- ผลงานวิชาการ เรื่อง เอกสารการสอนวิชาขนมอบ
- ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน
ได้รับเครื่องราชอิศริยาภรณ์
- เหรียญเงิญมงกุฎไทย
- เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3

love_rattanakul@hotmail.com

อยากเป็นครูค่ะ อยากสอนเด็กๆ ประสบการณ์ทุกๆ อย่างให้เค้าได้รับรู้ ทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิต การอยู่ในสังคมที่มีคนหลากหลายประเภท ไม่เคยเป็นครูค่ะ ไม่เคยฝึกสอน แต่อยากให้เด็กๆ ได้รับรู้ ชีวิต ที่นอกเหนือจากการเรียน ที่โรงเรียน และที่บ้านอยากให้เด็กๆ โตขึ้นพร้อมกับความคิดที่ดี การอยู่ร่วมกันในสังคม การให้อภัย ยอมรับผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ และการยอมรับตนเองเมื่อพ่ายแพ้ ไม่เอารัดเปรียบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน หลายๆด้านค่ะ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ การใช้งานในด้านของ user, การติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอก,ภาษาอังกฤษพอใช้ ปัจจุบันทำงานกับบริษัทต่างชาติค่ะ ถ้าเป็นไปได้ โรงเรียนที่อยู่ในเขตปราจีน และ นครนายก จะสะดวกมากค่ะ

การศึกษาจบ ปริญญาตรี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อยากเป็นครูค่ะ อยากสอนเด็กๆ ประสบการณ์ทุกๆ อย่างให้เค้าได้รับรู้ ทั้งในด้านการทำงาน และการดำเนินชีวิต การอยู่ในสังคมที่มีคนหลากหลายประเภท ไม่เคยเป็นครูค่ะ ไม่เคยฝึกสอน แต่อยากให้เด็กๆ ได้รับรู้ ชีวิต ที่นอกเหนือจากการเรียน ที่โรงเรียน และที่บ้านอยากให้เด็กๆ โตขึ้นพร้อมกับความคิดที่ดี การอยู่ร่วมกันในสังคม การให้อภัย ยอมรับผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จ และการยอมรับตนเองเมื่อพ่ายแพ้ ไม่เอารัดเปรียบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีประสบการณ์ทางด้านการทำงาน หลายๆด้านค่ะ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ การใช้งานในด้านของ user, การติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอก,ภาษาอังกฤษพอใช้ ปัจจุบันทำงานกับบริษัทต่างชาติค่ะ ถ้าเป็นไปได้ โรงเรียนที่อยู่ในเขตปราจีน และ นครนายก จะสะดวกมากค่ะ

การศึกษาจบ ปริญญาตรี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชื่อนางสาวจีรพร เพชรดี
จบจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
เคยฝึกสอนที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1เทอม และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 เทอม
สามารถทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดี
ติดต่อ 086-2285161
E-Mail : coo_lovely@hotmail.com

จบจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสบการณ์ทำงาน
เคยฝึกสอนที่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1เทอม และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1 เทอม
สามารถทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดี

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์