โรงเรียนภูมิสุขศึกษาต้องการรับสมัคร ครูประจำชั้นป. 1 วุฒิภาษาไทย หรือ คณิตศาสตร์

เงินเดือนตามวุฒิ และ มีรายได้พิเศษต่อเดือนเพิ่ม