งานม.6 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2551

รูปภาพของ ssspoonsak

 • ขอให้นักเรียนชั้นม.6 ทุกคน ไปหาข้อมูลความรู้ที่มีสาระมาสร้างเป็นบทความบนเว็บนี้คนละ 3 เรื่อง
 • แต่ละเรื่องมีความยาวไม่น้อยกว่า 20 บรรทัด ถ้ามีภาพประกอบจะดีมาก
 • เมื่อเขียนบทความแล้ว ให้ดูว่าบทความของตนเองอยู่ที่ URL ใด ให้เขียนเฉพาะ url ของบทความที่สร้างลงในการแสดงความคิดเห็นใต้การบ้านนี้
 • ตัวอย่างเช่น
  1. http://www.thaigoodview.com/node/30
  2. http://www.thaigoodview.com/node/650
  3. http://www.thaigoodview.com/node/1196
 • เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้งนั้นบทความที่สร้างก่อนว้นที่ 25 พ.ค. 51 เวลา 18.00 น. เกิดการสูญหาย บทความบางส่วนถูกนำไปสร้างเป็นบทความเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบตัวตนของผู้สร้างได้
 • ไม่ได้ให้นักเรียนมาสร้างบทความที่หน้านี้

ความเชื่อเรื่องแมว
http://www.thaigoodview.com/node/8579

ประวัติ Nokia
http://www.thaigoodview.com/node/8582

ประวัติโอลิมปิก
http://www.thaigoodview.com/node/8583

 

นางสาววันฤดี วัฒนะเลิศรังสื ม.6/5 เลขที่10

ประวัติร.1

http://www.thaigoodview.com/node/6742

ประวัตินิวตัน

http://www.thaigoodview.com/node/6752

ประวัติบีโธเฟน

http://www.thaigoodview.com/node/6755

รูปภาพของ sss27046

สัญลักษณ์วันคริสต์มาส
http://www.thaigoodview.com/node/6367

สัญลักษณ์วันวาเลนไทน์
http://www.thaigoodview.com/node/6368

สัญลักษณ์วันตรุษจีน
http://www.thaigoodview.com/node/6370

น.ส.เมธาวี  ลีลาธนกิจ  ม.6/5  เลขที่ 25

รูปภาพของ sss26723

เรื่อง กระบี่

http://www.thaigoodview.com/node/3243

 เรื่อง  ภูเก็ต

http://www.thaigoodview.com/node/3242

เรื่อง  พังงา

http://www.thaigoodview.com/node/3240

 

น.ส.  กฤติกา  เจริญสุข  ม. 6/2  เลขที่  6

สง่งานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/6275

american football

http://www.thaigoodview.com/node/6278

the death of mozart

http://www.thaigoodview.com/node/6279

noddles

รูปภาพของ sss26927

1. ฝนหลวง

++ http://www.thaigoodview.com/node/4751

 

2. ชีวิตยืนยาวและแข็งแรง

++  http://www.thaigoodview.com/node/4770

 

3. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

++ http://www.thaigoodview.com/node/4775

 

โดย น.ส. กุลนิษฐ์ อุดมพานิช  ม.6/2  เลขที่ 27

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สาทร กรุงเทพฯ 10120

 

มหา-ลัย--เอกชน^^ยอดฮิต^^

http://www.thaigoodview.com/node/2412

มหา-ลัย--รัฐ-บาล^^ยอดฮิต^^

http://www.thaigoodview.com/node/2397

20--คณะ--มหา-ลัย--^^ยอดฮิต^^

http://www.thaigoodview.com/node/2389

ส่งงานจร้า

น.ส.ธนาภา เกียรติธนสมบัติ  ม6/2 เลขที่ 42

 

http://www.thaigoodview.com/node/5830

ตำนานปลาโลมา

 http://www.thaigoodview.com/node/5831

หนูแฮมเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/2408

แพนด้าแดง

น.ส.อนงค์นาฎ ม6/2 เลขที่ 4

รูปภาพของ sss26931

ส่งงานค่ะ

 

 

ตึกพิสดาร.."บิดได้-เคลื่อนไหวได้"
http://www.thaigoodview.com/node/5754


140 ที่สุดในโลก
http://www.thaigoodview.com/node/5755

5 นักวิทยาศาสตร์โชคร้ายที่สุดในโลก
http://www.thaigoodview.com/node/5756

 

 

ณัฏฐา  กิลาภอนันต์

6/5   เลขที่ 11 ค่ะ

ส่งงานค่า...

HELLO KITTY

www.thaigoodview.com/node/5669

MY MELODY

www.thaigoodview.com/node/5695

CINNAMOROLL

www.thaigoodview.com/node/5696

น.ส.ชมพูนุท ธนบรรเจิดสิน ม.6/5 เลขที่ 31

รูปภาพของ sss26706

ส่งานค่ะ

Eiffel Tower
http://www.thaigoodview.com/node/5559

Leaning Tower of Pisa
http://www.thaigoodview.com/node/5560

The  Great Wall
http://www.thaigoodview.com/node/5654

 

น.ส.มาลีรัตน์   เมตุลา  ม.6/5  เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/5561

พระกุณฑะละติสะ http://www.thaigoodview.com/node/5562

พระวังคิสะเถระ http://www.thaigoodview.com/node/5563

พระอุบลวรรณาเถรี

นส.วราพร ภูลสนอง ม.6/5 เลขที่ 12

แฟลช และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยแสงแฟลช

http://www.thaigoodview.com/node/5551

 

แบตเตอรี่ AA

http://www.thaigoodview.com/node/5554

 

เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

http://www.thaigoodview.com/node/5556

 

ปวิตรา  เปรมสมาน ม.6/5 เลขที่ 39

ยาเสพติด

http://www.thaigoodview.com/node/5266

มะเร็งไฝ

http://www.thaigoodview.com/node/5274


GAT PAT

http://www.thaigoodview.com/node/5280

 

รักกาล ปัญญาเลิศลักขณา

ม.6/5  เลขที่ 37

 

รูปภาพของ sss26962

ดอยอ่างขาง

http://www.thaigoodview.com/node/4742

 ห้วยน้ำดัง

http://www.thaigoodview.com/node/4174    วอท์ลดิสนี่

http://www.thaigoodview.com/node/4137

 

 

ชยาภรณ์  ปัญญาวัชราภรณ์

 

ม.6/3  เลขที่35

รูปภาพของ sss27062

เทคนิคอ่านหนังสือ

http://www.thaigoodview.com/node/5041

เฮโรอีน

http://www.thaigoodview.com/node/5043

ประโยชน์ของน้ำ

http://www.thaigoodview.com/node/5044

((* สุภาวดี อรรถมงคลชัย  ม.6/5  เลขที่ 32

1.อาณาจักรสุริยเทพ

http://www.thaigoodview.com/node/5005

2.โคลัมบัส

http://www.thaigoodview.com/node/5007

3.จักรวรรดิไบแซนไทน์


http://www.thaigoodview.com/node/5009

น.ส.จันทิรา เดือนกว้าง ม.6-2 เลขที่19

รูปภาพของ sss27931

หลักสูตรสถานศึกษาแท้เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

http://www.thaigoodview.com/node/4993

การสรรหาครูระบบใหม่

http://www.thaigoodview.com/node/4995

ภาพลักษณ์ของโรงเรียน

http://www.thaigoodview.com/node/4997

 นางสาวนครินทร์ ริมชัยสิทธิ์ ม.6/3 เลขที่40

ส่งแล้ววว!!!!!!!! กรี๊สสสสสส . . .

รูปภาพของ sss27043

 

 

การทำ CPR

http://www.bangkokhealth.com/consult_htdoc/Question.asp?GID=435

เรื่องน่ารู้…กับกรุ๊ปเลือด

http://www.bu.ac.th/NewsandInform/Alumni/magazine/No45/know.html     
60เรื่องน่ารู้ ในหลวงของเรา

 http://www.breastfeedingthai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=337573 

น.ส.พันธิตรา เอี่ยมชัยมงคล ม.6/5 เลขที่ 23

ส่งงานคร่า

 

10 ปริศนาของโลก

http://www.thaigoodview.com/node/4184

 

(ทดสอบสมอง)...คุณเห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา...

http://www.thaigoodview.com/node/4189

 

 

ตัวอย่างขนมไทยที่หายาก

http://www.thaigoodview.com/node/4664

 

 

 

น.ส.  ปวรรัตน์  พวงศิริ  ม.6/5  เลขที่6 ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

เลือกครีมกันแดด...ปราการปกป้องผิว

http://www.thaigoodview.com/node/4636

ทางเลือกใหม่ผ่าตัดกระดูกสันหลัง

http://www.thaigoodview.com/node/4638

สตรอเบอรี่

http://www.thaigoodview.com/node/4640

 เมธินี  ประสานดี  ม.6/5  เลขที่ 3

เรื่องกระดาษ 
http://www.thaigoodview.com/node/4344
เรื่องจิงโจ้
http://www.thaigoodview.com/node/4242
เรื่องออสเตรเลีย
http://www.thaigoodview.com/node/4190

มัณฑนา  ศักดิ์ชลาธร  ม.6/5  เลขที่ 4

ส่งงานค่ะ

1. http://www.thaigoodview.com/node/4483  อาณาจักรฮิตไทต์


2. http://www.thaigoodview.com/node/4485  ตำนานกุหลาบ


3. http://www.thaigoodview.com/node/4494  พ่อมดเมอร์ลิน

 

เพชรชมพู เจริญทรัพย์ ม.6/5 เลขที่ 36

รูปภาพของ sss26684

ส่งงานค๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

 

 

เรื่องน้ำแตงโม

http://naichef.50megs.com/watermelon.html

ปราสาทหินพนมรุ้ง

http://www.oceansmile.com/E/Buriram/Phanomrung.htm

คู่รักบันลือโลก

http://my.dek-d.com/tibloveyou/diary/?id=340369

พิชญาณี ธงภักดี...6*3  เลขที่ 4

 

จบแว้วววววววว(*/\*)ขอบคุนค่ะ

 

 

 

รูปภาพของ sss27011

ส่งงานอาจารย์ครั้งที่ 2 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/4334

พระราชวังแวร์ซายส์

http://www.thaigoodview.com/node/4336

โมนาลิซา

http://www.thaigoodview.com/node/4337

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

น.ส.สุพัตรา  ภูมิฐาน  ม.6/5  เลขที่  14  มาส่งแล้วค่ะ

.....ส่งการบ้านคร่ะ.....

ตำนานพญาครุฑ

http://www.thaigoodview.com/node/4240 

 

 วิธีรอดชีวิตจากแผ่นดินไหว

http://www.thaigoodview.com/node/4244 

 

 ความแตกต่างระหว่างผู้หญิง กับผู้ชาย

http://www.thaigoodview.com/node/4245

 

 

น.ส อรกานต์ ไตรรัตนานุสรณ์ ม.6/5 เลขที่ 8 คร่ะ

 

 

 

  +++ ส่งงานค่ะ +++

-เทศมาซิโดเนีย

  http://www.thaigoodview.com/node/4508

- สาธารณรัฐชาด

- นครวาติกัน
นนทลี  โพธิ์จันทร์ เลขที่ 13 ม.6/5

http://www.thaigoodview.com/node/4219

ชีวิตบนดาวอังคาร

http://www.thaigoodview.com/node/4225

ไวรัสคอมพิวเตอร์

http://www.thaigoodview.com/node/4232

น่ารู้เรื่องเล็บ

 

นันท์นภัส เอื้อจิตโรจน์   ม.6/3   เลขที่ 19

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

 • ssspoonsak