ส่งงานห้อง2-4-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/209215  

เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุตรเนียม ม.2/4 เลขที่27

ดช.พลทัต รัตนบุรี ม.2-4 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/209216


ด.ช. วีระชาติ วอนเบ้า ม2/4 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/209213 ด.ช.วัชรพงศ์ ต้นโต ชั้น2/4 เลขที่ 10

http://www.thaigoodview.com/blog/131411
ด.ญ.ภัชราภรณ์ เมืองสง่า เลขที่23 ม.2/4

http://www.thaigoodview.com./node/209212 http://www.thaigoodview.com/node/212283


thitipong sorn kaew n1


 


 


 


 


 


 

http://www.thaigoodview.com/node/209211


ด.ญวรวี บำรุง ม.2/4 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/209211


ด.ญวรวี บำรุง ม.2/4 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/209211


ด.ญวรวี บำรุง ม.2/4 เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/209210

ด.ญ. รุจิราภา  ทองสงฆ์ ม.2/4 เลขที่ื 38

http://www.thaigoodview.com/node/209210 ใบงานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/209210 ใบงานที่ 2-4

ด.ญ. รุจิราภา  ทองสงฆ์ ม.2/4 เลขที่่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/209207 

 อัญฐริสา อ่อนจัน เลขที่45 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com./node/209205

 thitipong sornkaew  n.1

http://www.thaigoodview.com/node/209204 ใบงานที่ 1-2-3-4-5-6-7

ด.ญ.ปรียากร พยอมแย้ม ม.2/4 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/blog/131216


ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา ม.2/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/blog/131216


ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา ม.2/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/blog/131412

ด.ญ. มสฤณา ยงตระการ ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/209201 ด.ญ.ปรียนันท์ คงดี เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/209199

http://www.thaigoodview.com/node/209197

ด.ช.ประสิทธิ์ เเดงประเสริฐ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/209196 ด.ช.ศิวกร จุลอักษร ม.2/4 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/209207 

ด.ญ.อัญฐริสา อ่อนจัน ม.2/4 เลขที่45

ใบงานที่1

ด.ญ.อัญฐริสา อ่อนจัน ม.2/4 เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/209194

ณัฐชพล คำพันธุ์ ม. 2/4 เลขที่ 5

                                                ใบงานที่ 1 postcard

                                  ด.ญ.อังศลัญจน์ แสนนรินทร์ ม.2/4 เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/209193

ด.ช.นนทวัฒน์ฺ สาทอง 2/4 เลขที่6

 

เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุตรเนียม  ม.2/4 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/209206

ด.ญ. กรผกา ธนโชตขันติ ม.2/4 เลขที่ 26

 

http://www.thaigoodview.com/node/208928 ด.ช.ไอศูรย์ ทองสุกดี เลขที่17ม.2/4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์