ส่งงานห้อง2-4-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/213459

ด.ช.อธิปไตย อินทโชติ ม.2/4 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/209866


ด.ญ.ณัชชา พร้อมมูล ม.2/4 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/209209

ด.ญ.ภัชราภรณ์ เมืองสง่า ม.2/4 เลขที่ 23

 

http://www.thaigoodview.com/node/209201

ด.ญ.ปรียนันท์ คงดี  ม.2/4 เลขที่ 33 

 

http://www.thaigoodview.com/node/213877

ด.ญ.วรนุช วรชื่น

 

http://www.thaigoodview.com/node/209195

ด.ญ. มสฤณา ยงตระการ ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/209192

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา 2/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/209199

เด็กหญิง อังศลัญจน์ แสนนรินทร์ ม.2/4 เลขที่ 44

 

http://www.thaigoodview.com/node/213388

ด.ญ.ธนารีย์ ปั้นเทศ ม.2/4 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/209207

อัญฐริสา อ่อนจัน เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/212279 1-4

เด็กหญิง ชนัญชิดา ใหม่คำ เลขที่28 2/4

http://www.thaigoodview.com/node/209192

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา ม.2/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/209195


ด.ญ.มสฤณา ยงตระการ ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/209875
ด.ช.ศิวกร จุลอักษร

http://www.thaigoodview.com/node/209868

เด็กชายฐานวัฒน์ รัตนพันธ์ ม.2/4 เลขที่1

www.thaigoodview.com/node/209192

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา ม.2/4 เลขที่ 24

www.thaigoodview.com/node/209192

ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ พูลสันติวัฒนา ม.2/4 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/209223

ด.ช.เสฏนันท์ พูลสิทธิ์ ม.2/4

http://www.thaigoodview.com/node/208928 ด.ช.ไอศูรย์ ทองสุกดี เลขที่17 ใบงานที่1-2-3

http://www.thaigoodview.com/node/209195

ด.ญ. มสฤณา ยงตระการ ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/blog/131412

ด.ญ. มสฤณา ยงตระการ ม.2/4 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/209193

ด.ช.นนทวัฒน์ สาทอง 2/4 เลขที่6

 

 


http://www.thaigoodview.com/node/209869


thitipong sornkaew n1

http://www.thaigoodview.com/node/209862


ด.ช.ฮิเดโอะ คาวาโซเอะ ม.2/4 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/209297

 ด.ญ.ปภาวรินทร์ เสริมสัมพันธ์

http://www.thaigoodview.com/node/209232

ด.ญ. กนกวรรณ  ทะยะราช ม.2/4 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/209219


ด.ญ. ปุณยนุช รอดเอี่ยม เลขที่34


 

http://www.thaigoodview.com/node/209219


ด.ญ. ปุณยนุช รอดเอี่ยม เลขที่34


 

http://www.thaigoodview.com/node/209217 ใบงานที่1-2
<

ด.ญ.สุธาสิณี สร้อยเรือง ม.2/4 เลขที่ 42

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์