ส่งงานห้อง 2-1-1-2559

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/blog/130846

ด.ญ.พุทธรักษา ปิดกันภัย  ม.2/1 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/208809


ด.ช.ชนกชนม์  บุรีรัตน์  ม.2/1  เลขที่ 3

ส่งงาน
ด.ญ.อริยาภรณ์ เพ็งพุด ม.2/1 เลขที่ 33
http://www.thaigoodview.com/node/209043

ด.ญ.อริยาภรณ์  นาถาบำรุง ม. 2/1 เลขที่ 32


http://www.thaigoodview.com/node/209037

http://www.thaigoodview.com/node/209037

ด.ญ.ณิชาพร  อ่อนชุม ม.2/1 เลขที่22


ส่งงานใบงานที่4


http://www.thaigoodview.com/node/208807

ด.ญ.ณิชาพร  อ่อนชุม ม.2/1 เลขที่22


ส่งงานใบงานที่4


http://www.thaigoodview.com/node/208807

http://www.thaigoodview.com/node/210283


ด.ญ.ณัฎฐธิดา ลิ้มธนะกุล ม.2/1 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/209359

ด.ญ. วิกาวี ชูยัง ม.2/1 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/209359

ด.ญ. วิกาวี ชูยัง ม.2/1 เลขที่ 30

ส่งงาน ใบงานที่3


 ม.2/1 ด.ญ.ณิชาพร  อ่อนชุม เลขที่22


http://thaigoodview.com/node/208807

http://www.thaigoodview.com/node/209326


ด.ญ.พุทธรักษา ปิดกันภัย ม.2/1 เลขที่28


           ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209324


ด.ญ.พิชวัลดา ศรีผลิน ม.2/1 เลขที่27


ใบงานที่2

ใบงานที่2


http://www.thaigoodview.com/node/209180


ด.ช.ชนกชนม์  บุรีรัตน์ ม.2/1 เลขที่ 3

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/blog/130330

 

เด็กชาย สิทธิโชค  กลิ่นหอม ม.2/1 เลขที่15

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/208798

 

เด็กชาย สิทธิโชค  กลิ่นหอม ม.2/1 เลขที่15

 

http://www.thaigoodview.com/node/209074

ด.ช.พีรธร ทิพย์สงค์ ม.2/1 เลขที่9

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209073

ด.ช.ธงไธย สุริยะ ม.2/1 เลขที่4

 

http://www.thaigoodview.com/node/209072


ด.ช.กาล ทิมจ้อย ม.2/1 เลขที่1

http://www.thaigoodview.com/node/208923

ชื่อ ด.ช.วีระชัย บุญพรหมอ่อน ชั้น ม.2/1 เลขที่ 14

 

ใบงานที่2


ด.ญ.ณิชาพร  อ่อนชุม  ม.2/1 เลขที่22


http://www.thaigoodview.com/node/209070

http://www.thaigoodview.com/node/209065

ด.ช.พีรพล  สัญญาใย ม.2/1 เลขที่10

http://www.thaigoodview.com/node/209064


ฐณัฐชา กิ่งจันทร์

 

 

   http://www.thaigoodview.com/node/209059

ด ญ จิณณพัต บำรุงนา  2/1 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/208920

 

ด.ช.ธนพล ลาดบัวขาว ม.2/1 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/208922


 


ด.ช.วรเมธ  พนาชาติ ม.2/1 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/209063


ด.ญ.ศรีพิมพ์ นามแสง ม.2/1 เลขที่ 31

ด ญ ณัฎฐธิดา ลิ้มธนะกุล ม 2/1 เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/209059 

ชื่อ ด.ญ.จิณณพัต  บำรุงนา เลขที่16 ม.2/1 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/209062


ด ญ วรพา สมจิต ม2/1 เลขที่35

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์