ห้อง 2-6 ส่งงาน 1-2559

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ด.ช.สหชัย ทะนานทอง ม.2/6 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/217555

http://thaigoodview.com/node/216633


ด.ญ.อมราวดี รุ่งเรือง ม.2/6 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/216135

http://www.thaigoodview.com/node/215038

เด็กหญิง ปารณีย์ จันทร์ส่งเเสง

http://www.thaigoodview.com/node/215036

ด.ช.ยศวุรตม์ จึงมหกุลนิจ ม.2/6 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/215035


ด.ช.ภัทรชัย ฉิมสันชาติ  2/6

http://www.thaigoodview.com/node/215032

ด.ญ.อมราวดี รุ่งเรือง ม.2/6 เลขที่ 43

http://thaigoodview.com/node/215034

ด.ช.สหชัย ทะนานทอง ม.2/6 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/215031

เด็กชายสมินต์ ปลื้มโต๊ะสะอาด

ด.ช. ฉัตรพล บุระเนตร 2/6 

http://www.thaigoodview.com/node/211320/edit?destination=mycontent

ด.ช. ฉัตรพล บุระเนตร 2/6 

http://www.thaigoodview.com/node/211320/edit?destination=mycontent

  ด.ช. ฉัตรพล บุระเนตร 2/6

  http://www.thaigoodview.com/node/211320

รูปภาพของ nbrsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/215030


hhgjklf

         http://www.thaigoodview.com/node/211319/edit?destination=mycontent

         http://www.thaigoodview.com/node/211319/edit?destination=mycontent

http://www.thaigoodview.com/user/131064

 

postcard

perspective

Feather

 

Clone stamp tool

mask

http://www.thaigoodview.com/node/208705#comment-215561

 

http://www.thaigoodview.com/node/208705#comment-215561

 

http://www.thaigoodview.com/node/208705#comment-215561

 

4 brush

8 b-c

 

4 brush

8 b-c

 

 http://www.thaigoodview.com/node/214550

 http://www.thaigoodview.com/node/214550

http://www.thaigoodview.com/node/214516

ด.ญ.สุชานันท์ เผือกเชาว์ไวย์

http://www.thaigoodview.com/node/192531

อมราวดี รุ่งเรือง

http://www.thaigoodview.com/node/211318

ด.ช. ณภัทร นาคพริก 2/6 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/211321


ภัทรชัย ฉิมสันชาติ

http://www.thaigoodview.com/node/211320

ฉัตรพล บุระเนตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์