ส่งงาน ห้อง2-3-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/208879

ด.ญ.ณบูรณี คงกลิ่น ม2/3 เลขที่ 10 

 

http://www.thaigoodview.com/node/208878 ใบงานที่ 1


http://www.thaigoodview.com/node/209138 ใบงานที่ 2


http://www.thaigoodview.com/node/209810 ใบงานที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/211819 ใบงานที่ 4


http://www.thaigoodview.com/node/213306 ใบงานที่ 5


http://www.thaigoodview.com/node/214305 ใบงานที่ 6


ด.ญ.มนัสดา แสงปรีชา ม.2/3 เลขที่ 18

ใบงานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/208876

ใบงานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/209139

ใบงานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/209809

ใบงานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/213249

ใบงานที่4(2) http://www.thaigoodview.com/node/213189

ด.ญ.ภัทรา จันสม ม.2/3 เลขที่ 17

ใบงานที่ 1 postcard     http://www.thaigoodview.com/node/208874


ใบงานที่ 2 view           http://www.thaigoodview.com/node/209132


ใบงานที่ 3 crtoon        http://www.thaigoodview.com/node/209796


ใบงานที่ 4 patten        http://www.thaigoodview.com/node/211846


ใบงานที่ 5 Imge          http://www.thaigoodview.com/node/213368


ใบงานที่ 6 สร้างรูปภาพ http://www.thaigoodview.com/node/214303


ใบงานที่ 7 สร้างตัวอักษร  http://www.thaigoodview.com/node/214854


ด.ช.วิสิฐ   อาจดวงดี ม.2/3  เลขที่ 3


 

http://www.thaigoodview.com/node/208866/


ด.ญ.สไบทิพย์  ตากะชาติ ม.2/3 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/208877 ใบงานที่1


http://www.thaigoodview.com/node/209133 ใบงานที่2


http://www.thaigoodview.com/node/209805 ใบ

งานที่3


http://www.thaigoodview.com/node/211813 ใบงานที่4


http://www.thaigoodview.com/node/215237 ใบงานที่5


http://www.thaigoodview.com/node/215238 ใบงานที่6


http://www.thaigoodview.com/node/214848 ใบงานที่7


http://www.thaigoodview.com/node/217401 ใบงานที่8


เด็กชายศิริชัย ทองทา ม.2/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/208863


ด.ญ.จาณาพัจน์ สิงห์สถิตย์ ม.2/3 เลขที่ 9


 

       เด็กหญิงธัญจิรา   มาตรนาคุณ  ม.2/3   เลขที่14

ใบงานที่1 Postcard          http://www.thaigoodview.com/node/208875

ใบงานที่2 view               http://www.thaigoodview.com/node/209128

ใบงานที่3 cartoon           http://www.thaigoodview.com/node/209

ใบงานที่4 Pattern           http://thaigoodview.com/node/211810

ใบงานที่4 Brush             http://www.thaigoodview.com/node/213349

ใบงานที่5 image            http://www.thaigoodview.com/node/211854

ใบงานที่6 การตกแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ  http://www.thaigoodview.com/node/214306

ใบงานที่7 การสร้างตัวอักษร http://www.thaigoodview.com/node/214847

ใบงงานที่8                    http://www.thaigoodview.com/node/216439

 

http://www.thaigoodview.com/node/209804


ด.ช.ภูดิส หนูอ่อน ม.2/3 เลขที่6


 

http://www.thaigoodview.com/node/208864

ด.ญ.กมลชนก ทองสมบูรณ์ ม.2/3 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/208868


วรภร  บัวเทศ ม.2/3 เลขที่36

รูปภาพของ sweetbaitong

เด็กหญิงนพวรรณ ใยลออ ม.2/3 เลขที่ 15

รูปภาพของ nbrsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/208860


siri

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • supatkul