ส่งงาน ห้อง2-3-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/209144

ด.ญ.อทิตยา กลีบลำใย เลขที่20 ม.2/3

http://www.thaigoodview.com/node/209140


ด.ญ.สไบทิพย์  ตากะชาติ ม.2/3 เลขที่ 19

ด.ญ.จาณาพัจน์ สิงห์สถิตย์ ม2/3 เลขที่ 9


http://www.thaigoodview.com/node/209136


 

ใบงานที่1 Postcard


http://www.thaigoodview.com/node/209142


ด.ญ.เปมิกา ตั้งธนกรกิจ

http://www.thaigoodview.com/node/208927

 

ด.ญ.ณัฐณิชา เชิดโฉม ชั้น ม.2/3 เลขที่ 11

 

http://www.thaigoodview.com/node/209139


ด.ญ.ภัทรา จันสม ม.2/3 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/209138


ด.ญ.มนัสดา แสงปรีชา ม.2/3 เลขที่ 18

http://www.thaigoodview.com/node/209127 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/211820 ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/211818 ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/214789 ใบงานที่4 /2ใบงาน

http://www.thaigoodview.com/node/214791 ใบงานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/214317 ใบงานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/214862 ใบงานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/215607 ใบงานที่8

ด.ช.ธีรภัทร์ ด้วงเพียน ม.2/3 เลขที่7

 

http://www.thaigoodview.com/node/209123  

ด.ญ.สุพัฒตรา ราชเพียแก้ว ม.2/3 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/209119

ด.ญ.พรหมพร ทองเหว่า เลขที่26 ม.2/3

ด.ญ.บัวชมพู ขัตติยะมาตย์ เลขที่41 ม.2/3

         ใบงานที่ 1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/209094

         ใบงานที่ 2 view

http://www.thaigoodview.com/node/209179

         ใบงานที่ 4 brush

http://www.thaigoodview.com/node/211566

    

 

http://www.thaigoodview.com/node/209000

ด.ญ.ธนชวรรณ ทองอุ่น ม.2/3 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/215471

 http://www.thaigoodview.com/node/215887

ใบงานที่ 1

1.gif

ใบงานที่ 1

1.gif

http://www.thaigoodview.com/node/208992

ด.ญ. ทองทิพย์ ดำหมื่นศรี ม.2/3 เลขที่ 13 

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/213378

ด.ญ .รุ่งนภา กังสดาร ชั้นม.2/3 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/208965

ด.ญ.พัฒน์นรี  บุญมี ชั้นม.2/3 เลขที่ 45

ใบงานที่ 1 - 5

http://www.thaigoodview.com/node/213293

จิตตรีญา สาลี ม.2/3 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/208892


http://www.thaigoodview.com/node/209163


http://www.thaigoodview.com/node/211805


http://www.thaigoodview.com/node/211806


http://www.thaigoodview.com/node/215606


http://www.thaigoodview.com/node/215979


http://www.thaigoodview.com/node/216438


ด.ญ.ณิชากร กิจดำรงธรรม ม.2/3 เลขที่ 31

   

ดญ.กชกร อินทรสุวรรณ ม.2/3 เลขที่28 

ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/209157

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/208891

ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/209807

ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/213353

 ใบงานที่5

 http://www.thaigoodview.com/node/213373

ใบงานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/214317

ใบงานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/214860

ธนัชชา มะอยู่เที่ยง เลขที่33 ชั้นม.2/3

ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/208890

ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209165

ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/209813

ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/211934

ใบงานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/211937

ใบงานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/214320

ใบงานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/214859

 ใบงานที่8 

http://www.thaigoodview.com/node/216601

http://www.thaigoodview.com/node/208888

http://www.thaigoodview.com/blog/130947

http://www.thaigoodview.com/node/209808

http://www.thaigoodview.com/node/213370

http://www.thaigoodview.com/node/213706

http://www.thaigoodview.com/node/214314

http://www.thaigoodview.com/node/214862

ด.ญ.วิภาวี จันทร์ยิ้ม ม.2/3 เลขที่37

 

ใบงานที่1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/208886

ด.ญ.ชฎาภรณ์ คูสรรพกิจ ชั้นม.2/3 เลขที่24

ใบงานที่2 view

http://www.thaigoodview.com/node/209150

ด.ญ.ชฎาภรณ์ คูสรรพกิจ ม.2/3  เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/208886/edit

ด.ญ.ชฎาภรณ์ คูรรพกิจ เลขที่24 ม.2/3

 

http://www.thaigoodview.com/node/208889 ใบงานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/209147 ใบงานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209815  ใบงานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/213367  ใบงานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/213831 ใบงานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/217889  ใบงานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/214857  ใบงานที่7

 

พัชรนันท์ พรมมา ม.2/3 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/208885

ด.ญ.วรรณกนก ไชยงามพานิช ม.2/3 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/208887 ใบงานที่ 1


http://www.thaigoodview.com/node/209144 ใบงานที่ 2


http://thaigoodview.com/node/213352 ใบงานที่ 3


http://www.thaigoodview.com/node/211809 ใบงานที่ 4


http://www.thaigoodview.com/node/211816 ใบงานที่ 4 (2)


http://thaigoodview.com/node/213357 ใบงานที่ 5


http://www.thaigoodview.com/node/214302 ใบงานที่ 6


http://www.thaigoodview.com/node/214851 ใบงานที่ 7


http://www.thaigoodview.com/node/216440 ใบงานที่ 8


ด.ญ.อทิตยา กลีบลำใย 2/3 เลขที่20

รูปภาพของ sweetbaitong

ใบงานที่ 1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/208881

ใบงานที่ 2 View

http://www.thaigoodview.com/node/209141

ใบงานที่ 3 Cartoon

http://www.thaigoodview.com/node/213360

ใบงานที่ 4 Brush / Pattern

http://www.thaigoodview.com/node/213350

ใบงานที่ 5 Image

http://www.thaigoodview.com/node/214296

ใบงานที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/214311

ใบงานที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/214852

ใบงานที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/216437

ด.ญ.นพวรรณ ใยลออ ม.2/3 เลขที่15

http://www.thaigoodview.com/node/208880

จุฬาลักษณ์ บุษยะกนิษฐ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 22

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • supatkul