ส่งงาน ห้อง2-3-1-59

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/215345/edit?destination=mycontent

ด. ญ. บัวชมพู  ขัตติยะมาตย์ ม. 2/3 เลขที่ 41

 

http://www.thaigoodview.com/node/215345/edit?destination=mycontent

ด.ญ.บัวชมพู  ขัตติยะมาตย์ ม.2/3 เลขที่ 41

http://www.thaigoodview.com/node/215345/edit?destination=mycontent

ด.ญ. บัวชมพู  ขัตติยะมาตย์ ม.2/3 เลขที่ 41

.

http://www.thaigoodview.com/node/215345

 ด.ญ. บัวชมพุู   ขัตติยะมาตย์ ม. 2/3 เลขที่  41

 

 

 

www.thaigoodview.com/node/208876

ด.ญ.ภัทรา  จันสม ม.2/3 เลขที่17

ใบงานที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/213549

ใบงานที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/213550

ใบงานที่3 

http://www.thaigoodview.com/node/215605

ใบงานที่ 4 Brush

http://www.thaigoodview.com/node/213551

ใบงานที่ 4 Pattern

http://www.thaigoodview.com/node/213553

ใบงานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/215836

ใบงานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/215980

ด.ญ.นนนภัส ประพัทธาคิณี ม.2/3 เลขที่34

http://thaigoodview.com/node/213248ใบงานที่3

http://thaigoodview.com/node/213247ใบงานที่4

http://thaigoodview.com/node/213246ใบงานที่5

ด.ญ.ปุณยาพร เชิดพานิช ม.2/3 เลขที่42

 

 

http://thaigoodview.com/node/208964

ด.ญ.พัฒน์นรี บุญมี ม.2/3 เลขที่45

http://thaigoodview.com/node/208964

ด.ญ.พัฒน์นรี บุญมี ม.2/3 เลขที่45

http://thaigoodview.com/node/208964

ด.ญ.พัฒน์นรี บุญมี ม.2/3เลขที่45

http://thaigoodview.com/node/208964

ด.ญ.พัฒน์นรี บุญมี ม.2/3เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/214793

เด็กหญิงพลอยชมพู อัคโกศล เลขที่ 44 ชั้น ม.2/3 (งานที่ส่งคะ)

         

เด็กหญิงพลอยชมพู อัคโกศล เลขที่ 44 ชั้น ม.2/3

                   ใบงานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/211428

เด็กหญิงพลอยชมพู อัคโกศล เลขที่ 44 ชั้น ม.2/3

              ใบงานที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/211428

 

            

http://www.thaigoodview.com/node/214792

เด็กหญิง ณบูรณี คงกลิ่น เลขที่10 ม2/3

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/209789


ด.ช.ธนภูมิ อมตสัมพันธ์ ม.2/3เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/213810

ด.ญ.โชติกา   สระสิทธิ์ ม.2/3 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/209787

http://www.thaigoodview.com/node/209818

ด.ญ.วรรณกนก ไชยงามพานิช ชั้นม.2/3 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/213293


จิตตรีญา สาลี ม.2/3 เลขที่ 21

ด.ญ.ณัฐนรี กันยะติ ม.2/3 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/209233

http://www.thaigoodview.com/node/209170

พัฒน์นรี บุญมี ม.2/3เลขที่45

http://www.thaigoodview.com/node/209162

ด.ญ.ณัฐธิดา พึ่งแก้ว ม.2/3 เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/209153

http://www.thaigoodview.com/node/209159

ด.ญ.ปุณยาพร เชิดพานิช  ม.2/3  เลขที่42

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/209151


ด.ญ.ณบูรณี คงกลิ่น 2/3 10

http://www.thaigoodview.com/node/209152

เด็กหญิง ณิชากร สันติทวีชัย ชั้นม.2/3 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/209146

http://www.thaigoodview.com/node/209154

เด็กหญิง พรหมพร  ทองเหว่า ม.2/3 เลขที่ 26

รูปภาพของ sweetbaitong

http://www.thaigoodview.com/node/209141


เด็กหญิงนพวรรณ ใยลออ ม.2/3 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/209143
ด.ญ.กมลชนก ทองสมบูรณ์ เลขที่8 ม.2/3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์