ส่งงาน ม.2-5-1-2559

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Kiss

..

http://www.thaigoodview.com/node/211188

อารดารัตน์ ตรีมงคล ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/211188

อารดารัตน์ ตรีมงคล ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/208959

ด.ช.ธันยพงศ์ ภิชัย เลขที่18 ม.2/5

http://thaigoodview.com/node/211066

ด.ญ.มณพิชา กิติศัพท์บรรลือ ชั้น ม.2/5 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/210862


ด.ญ.วนิดา  ขยายวงศ์ เลขที่ 32 ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/210862


ด.ญ.วนิดา  ขยายวงศ์ เลขที่ 32 ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/210964

้  ด.ญ.อริสรา ประชุมเชื้อ เลขที่44ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/209240

ด.ญ.ฉัตรภิรมย์ จ้อยประสิทธิ์ ม.2/5 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/209240

ด.ญ.ฉัตรภิรมย์ จ้อยประสิทธิ์ ม.2/5 เลขที่27

 

http://www.thaigoodview.com/node/208968

ด.ช.พีระพัฒน์  หอมสุวรรณ ม.2/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/208961

ปาจารีย์ สาครขัน  ม.2/5 เลขที่ 37

ด.ญ.ดาคินี วิโรจน์วงศ์ เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/208958

http://www.thaigoodview.com/node/208957

 

ด.ญ.ปรายฟ้า ปัญณะสมบูรณ์ ชั้น ม2/5 เลขที่36

http://www.thaigoodview.com/node/208954

ด.ช ธนโชติ พิมพ์สวัสดิ์ ม.2/5 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/208956


พศิน ศรีพรทวีทรัพย์ ม.2/5 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/208955

คุณาธิป เผือกผ่อง ม.2/5 เลขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/208953


 


ด.ช.ณฐภัทร  จีระดิษฐ์  เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/208953


 


ด.ช.ณฐภัทร  จีระดิษฐ์  เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/208951

 

ด.ช.ศุภกร พรมโคตร ม.2/5 เลขที่9

http://www.thaigoodview.com/node/208945

 

ด.ช. ณัฐภัค วิทศิริ ม.2/5 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/208950

 

ด.ญ.สุพิชฌา พูดงาม ม.2/5 เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/208948

 

ด.ช.ภาณุพงศ์ พิทักษ์กุลเกียรติ ม.2/5 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/208947


 


ด.ช.ณฐภัทร จีระดิษฐ์  เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/208946


 


ด.ญ.อังค์วรา วิทิตพนิตพันธ์ ม.2/5 เลขที่28

http://www.thaigoodview.com/node/208945

 ด.ช. ณัฐภัค วิทศิริ ม.2/5 เลขที่ 3

 

http://www.thaigoodview.com/node/208944

 

ด.ญ.นริศรา สุวรรณโณ ม.2/5 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/node/208949

ด.ช.ธนโชติ จ้อยอินทร์ ม.2/5 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/208942

ด.ช.ภรพล  เครือสุคนธ์  ม.2/5  เลขที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/208943

 

ด.ช. ณัฐพล ใจแก้ว ม2/5 เลนที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์