ตรวจสอบรายชื่อ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

ผู้สนับสนุน

    

   

 

รายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
แยกตามเนื้อหาที่จัดทำว่าอยู่ในสาระวิชาใด ช่วงชั้นใด

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่านพร้อมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา

 ช่วงชั้น

สื่อเว็บเพจ

 สื่อออนไลน์

ดูรายชื่อ

   

จำนวนทีมที่สมัคร 

 จำนวนทีมที่สมัคร 

 

ภาษาไทย

1

2

1

 

2

2

3

 

3

13 

3

 

4

10 

39 

คณิตศาสตร์

1

1

 

 

2

 

3

 

3

3

 

4

10 

วิทยาศาสตร์

1

2

 

 

2

2

 

3

20 

 

4

57 

51 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

 

 

 

2

 

3

20 

 

4

19 

43 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

 

 

 

2

 

 

3

 

4

46 

ศิลปะ

1

1

 

 

2

1

1

 

3

11 

3

 

4

7

21 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

4

 

2

10 

 

3

52 

23

 

4

48 

46

ภาษาต่างประเทศ

1

 

 

2

4

4

 

3

4

 

4

16

27 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

1

 

 

2

1

 

3

 

4

รวม

 

348 

376 

724 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ทีมนายาวสื่อดีๆของคนรักสุขภาพ

เปลี่ยนเป็นช่วงชั้นที่2 นะครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มี
    ข้อมูลในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์