ส่งงาน 2-4-2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ใบงานที่ 6


การสร้างชิ้นงานด้วยการเขียนโปรแกรม (Microworld pro) (เต่าโลโก้)


 


เรื่อง  การเขียนโปรแกรมโลโก     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก้                 


ชื่อ ด.ช.สุเมธา  ตระกูลสุข  ชั้น ม.2/4  เลขที่ 28


 

ใบงานที่ 5


เรื่อง  การเขียนผังงาน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


 ชื่อ  ด.ช.สุเมธา  ตระกูลสุข  ม.2/4                   เลขที่ 28


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงาน ตามลำดับเกี่ยวกับการซักผ้าโดยใช้สัญลักษณ์ผังงานให้ถูกต้อง  (5  คะแนน)


ให้นักเรียนเขียนฝังงานแบบมีทางเลือก if...then...else โครงสร้างแบบมีทางเลือก 2 ทาง


คือให้ตัดสินใจซักผ้าโดยมี 2 ทางให้เลือกฝนตกและฝนไม่ตก ถ้าฝนตกไม่ซักผ้า ถ้าฝนไม่ตกซักผ้า


 


 แผนผังเขียนได้ดังนี้

ใบงานที่ 4 


เรื่อง การเขียนผังงาน


 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อ   ด.ช.สุเมธา ตระกูลสุข  ชั้น 2/4    เลขที่ 28


..............................................................................


 


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนผังงาน ตามลำดับเกี่ยวกับการต้มมาม่า โดยใช้สัญลักษณ์ผังงานให้ถูกต้อง  (5  คะแนน)


การวางแผนจำลองการต้มมาม่า จำลองความคิดในรูปของข้อความคือ


เริ่มต้นจาก


1. ต้มน้ำให้เดือด


2. นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงถ้วย


3. นำน้ำเดือดเทลงถ้วย


4. ใส่เครื่องปรุงปิดฝา


5. รอประมาณ 3 นาที


6. พร้อมรับประทาน


การวางแผนการต้มมาม่าในรูปแบบผังงาน  

ใบงานที่ 3


                                            เรื่อง สายโคแอกเชียล coaxial


สายโคแอกเชียล coaxial เป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายที่ต่อจากเสาอากาศ สายโคแอกเชียลที่ใช้ทั่วไปมี 2 ชนิด คือ 50 โอห์มซึ่งใช้ส่งข้อมูลแบบดิจิทัล และชนิด 75 โอห์ม ซึ่งใช้ส่งข้อมูลสัญญาณแอนะล็อก สายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นเปีย เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนอื่นๆ ก่อนจะหุ้มชั้นนอกสุดด้วยฉนวนพลาสติก ลวดทองแดงที่ถักเป็นเปียนี้เองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สายแบบนี้มีช่วงความถี่ สัญญาณไฟฟ้าสามารถผ่านได้สูงมาก และนิยมใช้เป็นช่องสื่อสารสัญญาณแอนะล็อกเชื่อมโยงผ่านใต้ทะเลและใต้ดิน


 


ที่มา : แหล่งอ้างอิง:


http://www.krumontree.com/ebook4/files/pg7_10.htm


 

ใบงานที่ 2


 


เรื่อง ความหมายของการสื่อสารข้อมูล    หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ชื่อ  ด.ช. สุเมธา  ตระกูลสุข  ชั้น  ม2/4      เลขที่   28


 


แบบฝึกหัด


1. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง


 ตอบ  กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งโดยผ่าน ช่องทางสื่อสาร   


2. องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง


ตอบ     1. ผู้ส่ง            2. ผู้รับ           3. สื่อกลาง       4. ข้อมูลข่าวสาร


3. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลแบ่งได้กี่ยุค  


ตอบ     1. การสื่อสารในยุคเกษตรกรรม   2. การสื่อสารในยุคอุตสาหกรรม  3. การสื่อสารยุคปัจจุบัน


4. รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูลมีกี่ประเภทอะไรบ้าง


ตอบ     1. การสื่อสารแบบทิศทางเดียว   2. การสื่อสารแบบกึ่งสองทิศทาง  3. การสื่อสารแบบสองทิศทาง


5. อธิบายสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้าง  


ตอบ  มี 2 ลักษณะ   


1. สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ (Wired Media)


2. สื่อกลางประเภทไร้สาย (Wireless media)


6. บอกชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีกี่ชนิดอะไรบ้าง


ตอบ     1. เครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน   


2. เครือข่ายระดับเมือง 


7. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


ตอบ    มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)  คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator)


8. บอกโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อได้กี่รูปแบบ


ตอบ       สามารถแบ่งออกเป็น4ประเภท 


              1. โครงสร้างเครือข่ายแบบบัส


              2. โครงสร้างเครือข่ายแบบดา


              3. โครงสร้างเครือข่ายแบบวงแหวน


              4. โครงสร้างเครือข่ายแบบเมส


9. บอกถึงประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้


ตอบ        1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว


             2. ความถูกต้องของข้อมูล  


              3. ความเร็วของการทำงา


              4. ประหยัดต้นทุน


             5. สามารถเก็บข้อมูลเป็นศูนย์กลาง


              6. การใช้ทรัพยากรของระบบร่วมกันได้


              7. การทำงานแบบกลุ่ม


10. ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล


ตอบ สามารถรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิก


 

ใบงานที่ 1


เรื่อง ประวัติส่วนตัว


ชื่อ-นามสกุล /ชื่อเล่น  .ช.สุเมธา  ตระกูลสุข  


วัน/เดือน/ปีเกิด    วันที่ 17  สิงหาคม  พ.ศ.2545


เบอร์โทรศัพท์  029312093


ปัจจุบัน  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  เลขที่ 28


บิดาชื่อ นายเลิศล้ำ  ตระกูลสุข   อาชีพ  รับราชการครู         เบอร์โทรศัพท์ 0840058113


มารดา นาง บุญช่วย  ตระกูลสุข  อาชีพ แม่บ้าน  เบอร์โทรศัพท์  029312093


ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 100224 ซอยลาดพร้าว 83 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร


อาหารที่ชอบ      ผัดไทย


เครื่องดื่มที่ชอบ  น้ำส้ม น้ำโค๊ก


ผลไม้ที่ชอบ   แตงโม


วิชาที่ชอบ  สังคมศึกษา


เพลงที่ชอบ  คืนความสุขให้ประชาชน


ดนตรีที่ชอบ  ร็อค


ภาพยนตร์  starwar


กีฬาที่ชอบ  ฟุตบอล


สถานที่ที่อยากไป  เชียงราย


งานอดิเรก    เล่นเกม                                                                                                                                                                                                                                             ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               คติประจำใจ  ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ ต่ำสูงอยู่ที่ทำตัว


อนาคตที่อยากเป็น  ปลัดอำเภอ


 

http://www.thaigoodview.com/node/204678

ด.ญ.นงนภัส วงศ์จันทร์ ม.2/4 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/204677

ด.ช.ณัฐวัฒน์ โพธิกุล ม.2/4 เลขที่18

http://www.thaigoodview.com/node/204665

ด.ญ.วชิราพร สัตตบงกช ม.2/4 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/204664

ด.ญ.วชิราพร สัตตบงกช ม.2/4 เลขที่32 

(ส่งใหม่ค่ะ)

ด.ช.ชานนท์ ม่วงสุน 2/4 เลขที่ 15 ใบงาน 1,2,3,4,5

http://www.thaigoodview.com/node/200879

ด.ช.ภากรณ์ อินอ่อน 2/4 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/203074

ด.ช.กานต์ดนัย นาทอง ม. 2/4 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/200510

http://www.thaigoodview.com/node/200881

ด.ช ณัฐวัฒน์  โพธิกุล 

http://www.thaigoodview.com/node/200366

ด.ช.ปวรุตม์ ทับทิม เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/202460


ดช. วรปรัชญ์ กาทอง ม2/4 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/200383

ด.ช อชิตพล  สุนทราราญ  ม.2/4  เลขที่26

ด.ญ.สรวีย์ วงศ์เเก้ว ม.2/4 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/200884

 ส่งงาน ด.ญ. รังสิวิมล ทิพย์โยธิน ม.2/4 เลขที่42

http://www.thaigoodview.com/node/200891

ด.ช.ภูริ พิมพ์วรรณ ม.2/4 เลขที่8


http://www.thaigoodview.com/node/200889


 


 


 

http://www.thaigoodview.com/node/200890

ด.ญ.กวินธิดา กันติวงศ์         ชั้น    ม.2/4            เลขที่   34

http://www.thaigoodview.com/node/200888


สุพัชชา ขันทอง ชั้นม.2/4 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/200888


สุพัชชา ขันทอง ชั้นม.2/4 เลขที่44

http://www.thaigoodview.com/node/200887

.

.

.

ผม ด.ช. ณัฏฐ์ ติวานนท์ ม.2/4 เลขที่ 3 (ผมเกย์ครับ)

http://thaigoodview.com/node/200886


ใบงานที่1


ด.ช.วรปรัชญ์ กาทอง ม2/4 เลขที่่24

http://www.thaigoodview.com/node/200885

ด.ญ.วชิราพร สัตตบงกช ม.2/4 เลขที่32

http://www.thaigoodview.com/node/200370

ด.ช.มุนินทร์ มณีสุดากร 2/4 เลขที่ 23

http://thaigoodview.com/node/200630


ใบงานที่2


ด.ช.วรปรัชญ์ กาทอง ม2/4 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/200877


ด.ช ธนวรรธน์ อนัดฆมนตรี ม.2/4 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/200881

ด.ช.ณัฐวัฒน์ โพธิกุล ม.2/4 เลขที่ 18

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525