ส่งงาน ม.2-6 -2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงานใบงานที่ 11

ด.ญ ธวัลสิรี สืบเสาะ ม.2/6 เลขที่ 33

www.thaigoodview.com/node/205239

ส่งงาน 1-10 ด.ญ.ธวัลสิรี สืบเสาะ ม.2/6 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/199531

ส่งงาน 1-11 ด.ญ.เอมิกา เพ็ชรช่วย ม.2/6 เลขที่ 20


http://www.thaigoodview.com/node/200564

ส่งงาน ด.ญ.วสุนธรา ชื่นเจริญ ม2/6 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/200278

ส่งงาน ด.ญ.วีริยา อินทสงค์ เลขที่ 13 ม.2/6

http://www.thaigoodview.com/node/205009

ด.ญ.เอมิกา เพ้ชรช่วย ม.2/6 เลขที่20


http://www.thaigoodview.com/node/200564

ด.ช.สุริยา อนนพันธุ์ เลขที่7  ม.2/6

http://www.thaigoodview.com/node/201332

ส่งงานค่ะ


ด.ญ. จิราพัชร จันทร์สมัคร เลขที่ 30 (เก่า) 28 (ใหม่)


http://www.thaigoodview.com/node/200281

ด.ญ. อารียา ผ่านสำแดง  ชั้นม.2/6  เลขที่40

http://www.thaigoodview.com/node/200915

ด.ช.ทิชาธร   ต้นจำปา ม.2/6  เลขที่  4

http://www.thaigoodview.com/node/200896

ส่งงานที่ 1-4

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/199531

ใบงานที่ 4 การเขียนผังงาน

ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/200773

ใบงานที่ 1 

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ชั้น ม.2/6 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/200772

ใบงานที่1-3


ด.ช.บุรินทร์ รองจันทร์ เลขที่ 9 ม.2/6


http://www.thaigoodview.com/node/200771

ใบงานที่ 1 ประวัติส่วนตัว

ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/200770

ใบงานที่1-3


ด.ช.พิพัฒน์ ศรีบุญโฮม เลขที่8 ม.2/6


http://www.thaigoodview.com/node/200769

ใบงานที่ 2

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ชั้น ม.2/6 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/200768

ใบงานที่ 3

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ชั้น ม2/6 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/200767

 

ใบงานที่ 3

ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/200766

ใบงานที่ 2

ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/200765

 

http://www.thaigoodview.com/node/200764

ด.ช.ชัยยง อ๊อดวงษ์

เด็กหญิง กุลณชา เสาร์เรือน ชั้นม2/6 เลขที่32


http://www.thaigoodview.com/node/200571


 

เด็กหญิงสุวนันท์ ขุนเม่น ม.2/6 เลขที่ 37


http://www.thaigoodview.com/node/200572

เด็กหญิงสุกัญญา ชาเคน ชั้ย ม.2/6 เลขที่ 36


http://www.thaigoodview.com/node/200569

ส่งงานด.ญ.อารีญา นุ่มพรม ม.2/6 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/200570

 

ด.ญ.เอมิกา เพ็ชรช่วย ม.2/6 เลขที่20


http://www.thaigoodview.com/node/200565

ส่งงานค่ะ
ด.ญ. กนกพร หวดสันเทียะ ม.2/6 เลขที่ 29
http://www.thaigoodview.com/node/200283

ส่งงานค่ะ


ด.ญ. จิราพัชร จันทร์สมัคร ม.2/6 เลขที่ 30


 


http://www.thaigoodview.com/node/200281


 

ด.ญ. ศิริรัตน์ ตะมะชาติ ม. 2/6 เลขที่37


http://www.thaigooodview.com/node/200284

ด.ญ. อารีญา นุ่มพรม ม. 2/6 เลขที่ 39( เก่า 41)

http://www.thaigoodview.com/node/200282

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525