ส่งงาน ม.2-3 -2-58

รูปภาพของ nbrsirirak

 


Laughing ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ส่งงานที่5

ด.ช. ชิณบัญชร ผจญจิตต์ ม. 2/3 เลขที่3 

http://www.thaigoodview.com/node/202917

ส่งงานที่4ครับ 

ชิณบัญชร ผจญจิตต์ ม.23 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/201943

ส่งงาน1-3ครับ

ชิณบัญชร ผจญจิตต์ ม.2/3 เลขที่3

http://www.thaigoodview.com/node/200321

ส่งงาน

ด.ญ. ธนภรณ์ จักรแก้ว   ชั้น  ม.2/3   เลขที่  23

http://www.thaigoodview.com/node/199852

ส่งงานทั้งหมด ด.ญ.เพชรรัตน์ เจริญชัยชนะ ม2/3 เลขที่่32

http://www.thaigoodview.com/node/199455

ส่งงานที่1-11(ส่งงานทั้งหมด)ด.ญ.รุ่งทิพย์ เยื่อใย ม2/3 เลขที่41

http://www.thaigoodview.com/node/199453

ส่งงานที่ 1-11 ด.ญ. อภิสรา วัฒนชัยพัทธ์ ม.2/3 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/200586

ส่งงานที่ 1-11 ด.ญ. อภิสรา วัฒนชัยพัทธ์ ม.2/3 เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/200586

ส่งงานทั้งหมดค่ะ


เด็กหญิงเรณุกา  แซ่อึ้ง  ม.2/3  เลขที่ 28


http://www.thaigoodview.com/node/199836


 

ส่งงานทั้งหมด


ด.ญ.พิมลภา นิลคำ ม.2/3 เลขที่ 47


http://www.thaigoodview.com/node/199331

ส่งงานที่1-6 ค่ะ

ด.ญ.อรลออ บุญมา ม.2/3 เลขที่ 33

www.thaigoodview.com/node/199456

 

 

ส่งงานที่7-11 ค่ะ

ด.ญ.อรลออ บุญมา ม.2/3 เลขที่ 33

www.thaigoodview.com/node/205421

 

ส่งงานที่ 7 ถึง 11 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/205413

เด็กชาย ชนม์ชนก ชัยสุวรรณโรจน์ ชั้นม.2/3 เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/199737

ส่งงาน 7-11 ค่ะ

ด.ญ.อนัญพร ศรีเสถียร เลขที่ 48

 

ส่งงานใบงานที่7-11 คับ

http://www.thaigoodview.com/node/200318

ด.ช.กันตพัฑน ขัตติยะมาตย์ เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/199345

ส่งงานที่ 6 - 8 ค่ะ

ด.ญ. จิราพร ทองใบ ม.2/3 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/199846

ส่งงานที่ 6 -11 ค่ะ

ด.ญาณิศา บุญพลอย ม.2/3 เลขที่ 36

ส่งงานที่ 6,7,8 ค่ะ

ด.ญ.ฐิติมา  สพันธุ์พงษ์  ม.2/3  เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/199334

ส่งงานทั้งหมดครับ

ด.ช.สิทธานนท์  มงคลคำ เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/200793

ส่งงาน power point ประวัติส่วนตัวค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/199835

เด็กหญิงชลทิชา     บุญวิลัย ม.2/3  เลขที่  43

ส่งงานทั้งหมด 

ด.ญ. วรัชยา ทิพย์รักษ์ ม.2/3 เลขที่ 46 

http://www.thaigoodview.com/node/199430

ส่งงานค่ะ 1-11


ด.ญ.จุฑามณี   บริรักษ์ ม.2/3 เลขที่ 18


http://www.thaigoodview.com/node/200474

ส่งงานค่ะ 1-11


ด.ญ.จุฑามณี   บริรักษ์ ม.2/3 เลขที่ 18


http://www.thaigoodview.com/node/200474

ส่งงาน powerpoint ประวัติส่วนตัว คับ


ด.ช.นาราธิป ม่วงสิงห์ ม.2/3 เลขที่ 4


http://www.thaigoodview.com/node/204680 

ส่งงานทั้งหมด 1-11


ชื่่อ ด.ช.บุญญฤทธิ์      ย่งกี่   ม.2/3  เลขที่ 5


http://www.thaigoodview.com/node/200792

ส่งงานทั้งหมด 1-11


http://www.thaigoodview.com/node/200792

ส่งงานตาราง excel คับ


ด.ช.นาราธิป ม่วงสิงห์ ม.2/3 เลขที่4


http://www.thaigoodview.com/node/204679

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/199840

http://www.thaigoodview.com/node/200100

ด.ญ.วรินยุพา สมตระกูล ม.2/3 เลขที่ 30 

ส่งงานครับ   

http://thaigoodview.com/node/199468

ด.ช. รัชตะ  สุดเต้   ชั้น ม.2/3  เลขที่  9

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์