สรุปผลการตัดสิน ส่งผลงานอย่างไรให้ได้รางวัล

รูปภาพของ supatkul

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เรียน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 
เรื่อง การแก้ไขข้อมูล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
สิ่งที่แนบมาด้วย  ข้อมูลที่ผิดพลาดของสื่อที่ส่งประกวด

            ตามการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินสื่อดิจิทัลได้แจ้งว่าผลการแข่งขันการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 มาแล้วนั้น ทางท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ทางผู้จัดจึงได้จัดส่งประกาศนียบัตรระดับต่างๆ มาให้ 
ดังนั้นจึงขอฝากรบกวนคุณครูช่วยตรวจสอบผลงานว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร สำหรับประเภทบุคคลขอให้แก้ไขได้เลยครับ และให้แล้วเสร็จในวันที่ 2 มี