โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 
เวลา 12.00-16.00 น.
อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

-----------------------------

 • วันเวลา
  วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 
  เวลา 12.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
  มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย 
     ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
  40 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
  สมัครออนไลน์
  ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
  -วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
  -หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม

 • สร้างโดย: 
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

  เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ค่ะ
  ต้องขออภัยด้วยค่ะ ดิฉันขอเข้าอบรมเพียงคนเดียว เพราะอีก 2 คน ไม่ว่าง ต้องการมาอบรม แต่ไม่ได้จริง ๆ ค่ะ
  ครูณภัทร แสงพลบ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี
  สอนวิการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ค่ะ

  ภัทรภร เทียนทองดี สอน สุขศึกษา ช่วงชั้นที่3 และ4 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2