โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 
เวลา 12.00-16.00 น.
อบรมฟรี สงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ โทร. 081-8693782

-----------------------------

 • วันเวลา
  วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 
  เวลา 12.00-16.00 น.
 • สถานที่อบรม
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
  มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
  มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย 
     ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
  40 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
  สมัครออนไลน์
  ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
  -วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
  -หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม

 • สร้างโดย: 
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

  เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ค่ะ
  ต้องขออภัยด้วยค่ะ ดิฉันขอเข้าอบรมเพียงคนเดียว เพราะอีก 2 คน ไม่ว่าง ต้องการมาอบรม แต่ไม่ได้จริง ๆ ค่ะ
  ครูณภัทร แสงพลบ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี
  สอนวิการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ค่ะ

  ภัทรภร เทียนทองดี สอน สุขศึกษา ช่วงชั้นที่3 และ4 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ขณะนี้สมัครแล้ว 16 คนครับ ยังรับได้อีก 24 คนครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  อยากอบรมมากคะ แต่วันที่ 1กพ.ไม่ว่างจริง ๆ ไม่ทราบว่าจะมีโครงการ ดี ๆ อย่างนี้อีกไหมคะ

  สมัครอบรม e-book ด้วยค่ะ
  ชื่อ นางทิศนา เหมือนวงค์
  สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 3-4
  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
  ตลานสัก อ.ลานสัก
  จ.อุทัยธานี
  โทร. 08-1745-7645

  สมัครอบรม การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ค่ะ
  นางณภัทร แสงพลบ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 086 1344931
  นางสาวชนจันทร์ แสงมั่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 085 4232644
  นางสาวธีริศรา แสงมั่ง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 080 6685553

  รูปภาพของ ssspoonsak

  ตอนนี้สมัคร 12 คนแล้วครับ ยังสมัครเพิ่มได้อีก 28 คน ครับ

  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
  ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

  สมัครอบรม e-book ด้วยค่ะ
  ชื่อ นางสุปราณี จินตวร
  สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ
  จ.สมุทรปราการ
  โทร. 08-9125-4777