ส่งงาน นักเรียนชั้น ม.2/6-1-2558

รูปภาพของ nbrsirirak

นักเรียน ชั้น ม.2/6   ส่งงาน ให้เรียบร้อยนะคะ

www.thaigoodview.com/node/198227

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

www.thaigoodview.com/node/198173

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

รูปภาพของ nbrsirirak

รูปไม่ขึ้นเลยค่ะ ทั้งหมดเลย

อ้าวอาจารย์แสดงว่าตกทั้งห้องหรอค่ะ

www.thaigoodview.com/node/198163

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198181

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35 

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198179

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198174

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198176

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198177

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม 2/6 เลขที่ 15

www.thaigoodview.com/node/198183

ด.ญ. ธวัลสิรี สืบเสาะ ม 2/6 เลขที่ 35

ด.ญ. วีริยา อินทสงค์ ม2/6 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/198083

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ม.2/6 เลขที่6

ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ ม.2/6 เลขที่19

ส่งงานที่6


ด.ญ.ทัศนีย์  หล้าหมอ ม.2/6 เลขที่19


ด.ช.ภูวนัย   ชาติท้าว ม.2/6 เลขที่6


http://www.thaigoodview.com/node/198000

ส่งงานใบที่6


ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ   ม.2/6 เลขที่19


ด.ช.ภูมิวนัย ชาติท้าว  ม.2/6 เลขที่6

ส่งงานใบที่6


ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ   ม.2/6 เลขที่19


ด.ช.ภูมิวนัย ชาติท้าว  ม.2/6 เลขที่6

ด.ญ.อัญชลีพร มุดไธสง ม2/6 เลขที่33

ด.ญ.ทัศฯ์วรรณ แย้มกัณชู ม.2/6 เลขที่46

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ม.2/6 เลขที่ 6

ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ ม.2/6. เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/197912

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ม.2/6 เลขที่ 6

ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ ม.2/6. เลขที่19

http://www.thaigoodview.com/node/197911

http://www.thaigoodview.com/node/197910

ด.ช.ภูวนัย ชาติท้าว ม.2/6 เลขที่ 6

ด.ญ.ทัศนีย์ หล้าหมอ ม.2/6. เลขที่19

ด.ญ.กนกพร หวดสันเทียะ ม.2/6 เลขที่ 29

ด.ญ.จิราพัชร จันทร์สมัคร ม.2/6 เลขที่ 30 

http://www.thaigoodview.com/node/197841 วาดรูปวิวทิวทัศน์สวยงาม 

http://www.thaigoodview.com/node/197796 การสร้างหัวพู่กัน (Brush)และการสร้าง Pettern

http://www.thaigoodview.com/node/197793 การตกแต่งรูปภาพด้วยเมนูImage

http://www.thaigoodview.com/node/197790 การสร้างตัวอักษร (Font) แบบต่างๆ

http://www.thaigoodview.com/node/197789 การตกแต่งรูปภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ 

http://www.thaigoodview.com/node/197862 งาน Post Card 

 

ด.ญ.สุกัญญา มาสงค์ ชั้น ม.2/6 เลขที่ 48

http://www.thaigoodview.com/node/197731

ด.ญ.สุกัญญา ชาเคน ม2/6  เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/197729

ด.ญ.สุวนันท์ ขุนเม่น ม.2/6 เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/197729

ด.ช.สุริยา อนนพันธุ์ ชั้นม.2/6 เลขที่ 8


http://www.thaigoodview.com/node/197460

ด.ช.สุริยา อนนพันธุ์ ชั้นม.2/6 เลขที่ 8


http://www.thaigoodview.com/node/197457

ด.ช.สุริยา อนนพันธุ์ ชั้นม.2/6 เลขที่ 8


http://www.thaigoodview.com/node/197456

ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/197491

ชื่อ ด.ช.เจษฎา พันธุสีมา ม.2/6 เลขที่5

http://www.thaigoodview.com/node/197466

 

ด.ช.ทิชาธร  ต้นจำปา ม.2/6 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/197458

ด.ช. ทิชาธร  ต้นจำปา ม.2/6 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/197455

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์