ส่งงาน นักเรียนชั้น ม.2/7-1-2558

รูปภาพของ nbrsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/198269

่ส่งงานสร้างตัวหนังสือ TOP

ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198268

ส่งงานสร้างตัวอักษร power

ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198267

ส่งงานการ์ดอวยพรวันเกิด 

ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198267

ส่งงานการ์ดอวยพรวันเกิด 

ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198266

ส่งงานการ์ดอวยพร วันปีใหม่ 

ด.ญ. ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198265

ส่งงานวาดทิวทัศน์ 

ด.ญ. ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/198118 

ส่งงาน ตัวอักษรสะท้อนเงาน้ำ 

อภิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ม.2/7 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/198117

ส่งงาน การทำอักษรตัวปลา 

อภิวัฒน์ ศรีสุยงค์ ม.2/7 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/197947

ส่งงงาน การทำอักษรเงาในน้ำ

ด.ญ. ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/197946 

ส่งงาน ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

การทำอักษรเป็นตัวปลา

http://www.thaigoodview.com/node/197944 ส่งงาน การตกแต่งรูปภาพแบบมุมมอง Perspective เด็กหญิง ณฤดี ขวัญกิจไสว 2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/197845

ส่งงาน ด.ช.จตุรานน พนัส ม.2/7

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/197572


อลงกรณ์ พึ่งพุก

http://www.thaigoodview.com/node/197570


ด.ช.นฤพนธ์ อยู่คง เลขที่23 ม.2/7

http://www.thaigoodview.com/node/197569


ด.ช.สิทธิกร จะวอ ชั้น 2/7 เลขที่29

http://www.thaigoodview.com/node/197431 ด.ญ.พิชาพร จันทร์ขำ ม.2/7 เลขที่40


ด.ญ.ศลิษา สีขาว ม.2/7 เลขที่ 59

รูปภาพของ nbrsirirak

http://www.thaigoodview.com/node/197568


siri

http://www.thaigoodview.com/node/197566 ด.ช.พีรพัฒน์ ขาวพรหม

http://www.thaigoodview.com/node/197566 ด.ช.พีรพัฒน์ ขาวพรหม

http://www.thaigoodview.com/node/197564 ส่งงานตัวอักษร fish ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/197564 

ส่งงาน pettern

ด.ญ.ณฤดี ขวัญกิจไสว ม.2/7 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/197563

งานตัวอักษร ด.ช.จตุรานน พนัส ม.2/7 เลขที่ 31

http://www.thaigoodview.com/node/197428   งานคัวอักษร  ด.ญ.พิชาพร จันทร์ขำ ม.2/7 ด.ญ.ศลิษา สีขาว

http://www.thaigoodview.com/node/197430 งานการ์ดวันเกิดกับการ์ดปีใหม่

 

ปลา

ด.ช.เกรียงศักดิ์ พาระ

http://www.thaigoodview.com/node/197171

 ด.ช กฤษณพงษ์ จิตร์สุนทร งานตัวอักษร

ด.ช.ธนโชติ วงศ์ธิญญ์ ม.2/7 เลขที่ 10 ด.ช.กิตตินันท์ พยัฆพันธ์ ม.2/7 เลขที่9 

งานตัวอักษร www.thaigoodview.com/node/197121     

งานรูปภาพ www.thaigoodview.com/node/197125

 


http://www.thaigoodview.com/node/197113

 

ด.ญ ชนัญชิดา พันธ์บุบผา ม.2/7 เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/196998


ด.ช.พีรพัฒน์ คำผิว ม.2/7 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/196996


ด.ช.พีรพัฒน์ คำผิว ม. 2/7 เลขที่ 8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์