ส่งงาน นักเรียนชั้น ม.2/5-1-2558

รูปภาพของ nbrsirirak

นักเรียน ชั้น ม.2/5   ส่งงาน ให้เรียบร้อยนะคะ
งานโปสการ์ด และการ์ดวันเกิด


เด็กหญิงอนิศรา เพิ่มเขตการณ์ ม.2/5 เลขที่47

http://www.thaigoodview.com/noed/198555

เด็กหญิงณัฐนรี แสงเป๋า ม.2/5 เลขที่33

http://www.thaigoodview.com/noed/198430

เด็กหญิงรุ่งนภา โสดาเนียม ม.2/5 เลขที่34

http|://www.thaigoodview.com/noed/198535

เด็กหญิงอภิญญา สุนยะราช ม.2/5 เลขที่37

้http://www.thaigoodview.com/noed/198429

http://www.thaigoodview.com/node/198428

ยุทธพล ปานเถื่อน ม.2/5เลขที่ 9

ด.ญ เปรมวิกา    แช่มเครือ   ม.2/5   เลขที่ 24 

http://www.thaigoodview.com/node/198418

 

เด็กหญิงภาวินี นาคประกาศ ม.2/5 เลขที่46

http://www.thaigoodview.com/node/198410

http://www.thaigoodview.com/node/198411

http://www.thaigoodview.com/node/198412

เด็กหญิงอภิญญา เข็มทอง ม.2/5 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/198383

http://www.thaigoodview.com/node/198385

http://www.thaigoodview.com/node/198386

http://www.thaigoodview.com/node/198388

http://www.thaigoodview.com/node/198413

เด็กหญิงภาวินี นาคประกาศ ม.2/5 เลขที่46

www.thaigoodview.com/node/198380

เด็กหญิงอภิญญา เข็มทอง ม.2/5 เลขที่38

http://www.thaigoodview.com/node/198382

เด็กหญิงอภิญญา สุนยะราช ม.2/5 เลขที่37

www.thaigoodview.com/node/198379

ด.ช.วชิรวิทย์ ศรีสงคราม เลขที่ 3 ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/198312

ด.ช.ชัชวาล เรื่องเดช เลขที่ 4

ด.ญ.สุชัญญา ตติยสถาพรกุล เลขที่ 44

www.thaigoodview/node/198282

ด.ญ.อภิญญา เข็มทอง เลขที่ 38

www.thaigoodview/node/198263

ด.ญ.ณัซนรี แสงเป๋า เลขที่ 33

www.thaigoodview/node/198242

ด.ญ.คำหลง จองโหย่ง ม.2/5 เลขที่ 31

www.thaigoodview.com/node/198228

ด.ช.ธนวัฒน์  คชมาส ม.2/5 เลขที่ 6

1.http://www.thaigoodview.com/node/198072

2.http://www.thaigoodview.com/node/198073

3.http://www.thaigoodview.com/node/198190

4.http://www.thaigoodview.com/node/198191.

5.http://www.thaigoodview.com/node/198187

6.http://www.thaigoodview.com/node/198188

7.http://www.thaigoodview.com/node/198189

ด.ญ วสุวานี  สุธิจิตต์ ม.2/5 

http://www.thaigoodview.com/node/198184

ด.ญ ปาริสา ปัญญาคม ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/198182

ด.ช.ณภัทรพงศ์  สาและ ม.2/5 เลขที่ 5

www.thaigoodview.com/node/198120

ด.ช.ณภัทรพงศ์ สาและ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/198075

ด.ญ.ธนภรณ์  โสตถิปิณฑะ  ม.2/5 เลขที่ 22

www.thaigoodview.com/node/198077

 

ด.ญ.มณีรัตน์  จันทร์ชื่น ม.2/5 เลขที่ 42

www.thaigoodview.com/node/198067

ด.ช.ณภัทรพงศ์ สาและ ม.2/5 เลขที่ 5

www.thaigoodview.com/node/198065

ด.ญ.เสาร์  คำแก้ว ม.2/5 เลขที่ 35

www.thaigoodview.com/node/198064

ด.ญ.สุกฤตา สมจิตร ม.2/5 เลขที่ 29

www.thaigoodview.com/node/198063

ด.ญ.วิภาดา จันทร์สิงห์  ม.2/5 เลขที่ 28

www.thaigoodview/node/198062

ด.ญ.ธนภรณ์  โสตถิปิณฑะ  ม.2/5 เลขที่ 22 

www.thaigoodview.com/node/198061

ด.ญ.เสาร์ คำแก้ว ม.2/5 เลขที่35

http://www.thaigoodview.com/node/198060

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์