ระวัง!! ติดเชื้อโรคจากฝาเครื่องดื่มกระป๋อง

รูปภาพของ sss26790

 

 


เตือนผู้บริโภคควรล้างกระป๋องเครื่องดื่มหรืออาหารกระป๋อง ก่อนที่จะบริโภค
เผยอาจมีเชื่อโรคติดมาเนื่องจากระบบการจัดเก็บไม่สะอาดปลอดภัยเพียงพอ เตือนผู้บริโภคที่มักจะซื้อเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง เพราะคิดว่าสะดวก ดื่มง่าย เปิดฝาดื่มได้เลย แต่สิ่งที่แฝงไว้บนฝากระป๋อง คือเชื้อโรคต่างๆ มากมาย ซึ่งเกิดจากการจัดเก็บของร้านค้า หรือการขนย้ายที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้มีการทำความสะอาดที่ดีพอก่อนนำไปใส่ตูแช่เย็นเพื่อจำหน่าย เพราะฉะนั้น ก่อนดื่มคุณต้องแน่ใจว่าได้ล้างฝากระป๋อง ด้วยน้ำก๊อกและสบู่แล้ว หรือถ้าไม่มีก็ขอให้ใช้หลอดดูดแทน

ดื่มโดยไม่ได้ล้างฝา ฝากระป๋อง เต็มไปด้วยฉี่หนู ที่แห้ง

จากกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิต หลังจากดื่มโซดากระป๋อง โดยไม่ได้ล้างฝา กระป๋องก่อนดื่มปรากฎว่า ที่ฝากระป๋อง เต็มไปด้วยฉี่หนู ที่แห้งแล้วและเป็นพิษซึ่งมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต อย่าลืมว่าเครื่องดื่มกระป๋องและอาหารกระป๋องมักถูกเก็บไว้ในโกดังเก็บของ และตู้containerซึ่งมักจะมีหนูเข้ามาอยู่เต็มไปหมด และของเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปจำหน่ายยังร้านค้าปลีกต่างๆ โดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

สร้างโดย: 
กีรติ ตันจริยภรณ์ ม.6/4 เลขที่ 2 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์