ใบงานที่ 7 การสร้างตัวอักษร (Font) แบบต่าง ๆ

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 7 การสร้างตัวอักษร (Font) แบบต่าง ๆ


  คำชี้แจง   ใบงานที่ 7 การสร้างตัวอักษร  (Font) แบบต่าง ๆ    (10  คะแนน)

 1. ให้นักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษ Name =?   Width*Height = 500 * 375 pixels Resolution = 72 pixels/inch
     Color Mode = RGB Color  Background Contents = White 
 2. สร้างตัวอักษรแบบต่าง ๆ
    2.1  สร้างตัวอักษรตัวปลา (Fish)
    2.2  สร้างอักษรเงาในน้ำ (Shadow)
    2.3  สร้างขอบฟุ้งให้กับตัวอักษร Feather
    2.4  สร้างตัวอักษรมุมมองระยะ Perspective 
    2.5  สร้างลวดลายตัวอักษรจากภาพ
    2.6  สร้างตัวอักษรให้วิ่งตามเส้นพาธ (Path)
  
 3. ส่งไฟล์รูปภาพ .jpg .png  .gif ฯ ทางบล็อก (ถ้ารูปใหญ่ ให้ Resize ใหม่)


การทำอักษรเป็นตัวปลา  1. File > New  ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch

  2. เลือกเครื่องมือ 

          


      4.  คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter


      5. ไปที่ Obtion bar เลือกเครื่องมือ Create Warped Text > Fishการทำอักษรเงาในน้ำ  1. File > New ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch

  2. เลือกเครื่องมือ   


      3.  คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter
      4.  ไปที่ เมนู Layer > New > Layer Via Copy
      5.  ไปที่ เมนู Layer > Rasterize > Type
      6.  ไปที่ Edit > Transform > Flip Vertical
      7.  ไปที่ Filter > Blur > Motion Blur…
      8.  ไปที่ Filter > Distort > Ripple…> Amount = 100 > คลิก OK
      9.  ไปที่ Filter >  Stylize > Wind Method >Wind > Direction > From the Right
การทำอักษรขอบฟุ้ง


       1.   File > New   ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch

       2.   เลือกเครื่องมือ 


 


       3.   คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter 
       4.   ไปที่ เมนู Layer > New > Layer Via Copy
       5.   ไปที่ เมนู Layer > Rasterize > Type
       6.   ไปที่ Edit > Stroke > Width = 5px , Color = สีฟ้า >Location = Outside > Ok
       7.   ไปที่ เมนู Filter > Blur > Gaussian Blur > Radius=4.0 > OK
       8.    นำเมาส์ไปกดลาก เลเยอร์ power copy ชั้นบนลงมาวางไว้ชั้นล่าง เลเยอร์ Power


 


 


การทำอักษรมุมมองระยะ Perspective


      1.   File > New  ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch


       2.   เลือกเครื่องมือ 


        


 


        3.   คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter
        4.   ไปที่ เมนู Layer > Rasterize > Type
        5.   ไปที่ เมนู Select > Load Selection > Ok
        6.   กดคลิกที่เครื่องมือ Gradient Toolเลือกตั้งค่าที่ต้องการ
        8.   นำเมาส์เครื่องหมาย + ไปลากผ่านข้อความ
        9.   ไปที่ Edit > Transform >Perspective ลากจุดแฮนเดิลตามความต้องการ
        10. กดปุ่ม Ctrl+D (Select > Deselect)
        11. ไปทีเมนู Layer > Layer Style > Drop shadow  ปรับค่า  Distance = 7, Spread = 0, Size = 5 


 


การสร้างลายตัวอักษรจากภาพ


       1.   File > New  ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch


       2.   เลือกเครื่องมือ  


          


        3.  คลิกเพื่อพิมพ์ข้อความ เสร็จแล้วกด Ctrl+Enter
        4.   คลิกที่เครื่องมือ Move Tool     ทำการขยายขนาดตามต้องการแล้วคลิกเครื่องหมายถูกออก


        5.   ไปเปิดรูปภาพมา 1 รูป ไปที่ เมนู Select > All > Edit >Copy
        6.   กลับไปที่ TOP แล้วไปที่เมนู Select > Load Selection > Ok
        7.   ไปที่ เมนู Edit  > Paste Special > Paste Into


  


  การสร้างตัวอักษรให้วิ่งตามเส้น Path


       1.   File > New ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height = 375 Pixels Resolution = 72 Pixels/inch


       2.   เลือกเครื่องมือ    แล้วเลือกที่ Option Bar   


       3.   นำเครื่องมือ   Pen Tool  ลาก 3 จุด  จุดที่ 1   จุดที่  2 ลากโค้งลง จุดที่ 3 ลากโค้งขึ้น


       4.   เลือกเครื่องมือตัวอักษร มาพิมพ์ข้อความที่ต้องการ  


         


 
 


 


 


 

ด.ญ.รวงข้าว แสงทวีปทวีกิจ ชั้น ม.2/1  เลขที่ื 29 
http://www.thaigoodview.com/node/190494

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • rsm49525