ใบงานที่ 4 การสร้างหัวพู่กัน (Brush) และสร้าง Pattern

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 4 สร้างหัวพู่กัน (Brush) และสร้าง Pattern ลายต่าง ๆ


คำชี้แจง    ใบงานที่ 4 สร้างหัวพู่กัน Brush และสร้าง Pattern ลายต่าง ๆ    (5  คะแนน)

1. ให้นักเรียนตั้งค่าหน้ากระดาษ Name = view  Width*Height = 500 * 375 pixels Resolution = 72 pixels/Inch
    Color Mode = RGB Color  Background Contents = White
2. สร้างหัวพู่กัน จำนวน 3 - 5 รูป แล้วนำมาสร้างชิ้นงานพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
3. ส่งไฟล์รูปภาพ .jpg .png .gif ฯ ทางบล็อก   (ถ้ารูปไฟล์ใหญ่เกินไป ให้ Resize ใหม่)


 


วิธีการสร้างหัวพู่กัน  (Brush) ขึ้นมาใช้เอง


1. File > Open > Image
2. Select All > Edit > Copy รูปภาพที่ต้องการเอาไปวางที่งานใหม่หรือ Crop เฉพาะส่วนที่ต้องการ
3. สร้างหน้ากระดาษใหม่ File > New > Width*Height = ? pixels, Background Contents = Transparent
4. วางรูปภาพแล้วลบส่วนที่ไม่ต้องการออก
5. ไปที่ เมนู Edit > Define Brush Preset > Brush Name (ตั้งชื่อหัวพู่กัน)


 


รูปภาพตัวอย่าง


  
วิธีการ Pattern ขึ้นมาใช้เอง


1. File > New > Width*Height = 5 pixels, Resolution = 72 pixels/Inch, Background Contents = Transparent
2. เลือกเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool วาดรูปสี่เหลี่มลง เติมสี หรือใช้ดินสอเป็นตัวสร้าง กำหนดหัวบรัชขนาด 1 pixel
3. ไปที่ เมนู Edit > Define Pattern ตั้งชื่อ Pattern > Ok  จะได้แพทเทิร์นลายจุด


ถ้าจะทำลายการ์ตูนก็ทำวิธีการเดียวกันได้เลย 


      1. ลายจุด     2. ลายสี่เหลี่ยม     3. ลายเฉียง      4. ลายการ์ตูน  


 วิธีนำ ลวดลาย Pattern มาใช้ 


1. File > New > Width*Height = 500 * 375 pixels, Resolution = 72 pixels/Inch, Background Contents = White
2. ไปที่เมนู Edit > Fill > Pattern > เลือกลาย Pattern ที่ต้องการ แล้วคลิก OK 


 Pattern ลายจุดPattern ลายเฉียง 


Pattern ลายสี่เหลี่ยมเล็กPattern ลายการ์ตูน

 


 


 


 


 

ใบงานที่4 การสร้าหัวพูกัน เเละ pattren

http://www.thaigoodview.com/node/211934

ใบงานที่ 4

ด.ญ. ธนัชชา  มะอยู่เที่ยง ม2/3 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/210942 


ด.ญ.ดาคินี วิโรจน์วงศ์ ม2/5 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/210846

ด.ช ธนโชติ  พิมพ์สวัสดิ์ ม.2/5 เลขที่16

งานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/208933

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209241

งานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/210043

งานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/210836

ด.ช.ธนกร เบญจดำรงรัตน์ ม2/5 เลขที่14

งานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/208933

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/209241

งานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/210043

งานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/210836

ด.ช.ธนกร เบญจดำรงรัตน์ ม2/5 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/210834 

ด.ช ธนโชติ พิมพ์สวัสดิ์ ม.2/5 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/210834 

ด.ช ธนโชติ พิมพ์สวัสดิ์ ม.2/5 เลขที่16

ด.ญ.ฟาติมา   ฐานิสวาโรกุลศ์ ม.2/4  เลขที่46

 

 

 

 

ด.ญ.รวงข้าว แสงทวีปทวีกิจ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/190636

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์