ใบงานที่ 7 การตกแต่งภาพด้วยเมนู filter

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 7  การตกแต่งภาพ ด้วยเมนู filter และการบังภาพ


 


 

 คำชี้แจง   ใบงานที่ 7 การตกแต่งภาพ ด้วยเมนู filter และการบังภาพ    (10  คะแนน)รูปภาพของ nbrsirirak


 

1. ให้นักเรียนเปิดรูปภาพมา 4 รูป File > Open > Image = 4-5 รูป
2. ตกแต่งรูปภาพด้วยเมนู Filter
    2.1   Filter > Blur > Radial Blur > Blur Method = Spin > Quality = Good > Amount = 20
    2.2   Filter > Blur > Radial Blur > Blur Method = Zoom > Quality = Good > Amount = 20
    2.3   Quick Selection Tool เลือกพื้นที่, Foreground = สีชมพู , Background = สีเหลือง >
             Filter > Render > Clouds Blur > 
    2.4   เปิดรูปภาพ 2 รูป แล้วลากรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่ง โดยใช้ Move Tool  > Layer > Layer Mask > Reveal All >
            Gradient Tool > เลือก Option  แล้วลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน
3. ส่งไฟล์รูปภาพ .jpg .png ฯ ทางบล็อก (ถ้ารูปใหญ่ ให้ Resize ใหม่) 


รูปภาพตัวอย่าง


 


 


  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ด.ญ.รวงข้าว แสงทวีปทวีกิจ ชั้นม.2/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/190495

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์