ห้อง ม. 2-12 ส่งงาน 2-57

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing

ชื่อเด็กชาย ธวัชชัย  ควรตั้ง      ชั้น ม.2/12    เลขที่ 14

ใบงานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/181823

ใบงานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/181838

ใบงานที่ 3 

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190923

ใบงานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/190924

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

ด.ช.เกริกไกวัล มิตราช 2/12 เลขที่ 6

ใบงานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/181818

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190366

ใบงานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/190369

เด็กหญิง ธนัชพร เกษสุริยงค์ ม.2/12 เลขที่ 33


ใบงานที่ 4http://www.thaigoodview.com/node/190229


ใบงานที่ 5http://www.thaigoodview.com/node/190231


ใบงานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190228

เด็กชาย พงษ์ธร ประกอบกิจ เลขที่3 [13287]

ใบงานที่ 1 : www.thaigoodview.com/node/181103

ใบงานที่ 2 : www.thaigoodview.com/node/181830

ใบงานที่ 3 : www.thaigoodview.com/node/183369

ใบงานที่ 4 : www.thaigoodview.com/node/190293

ใบงานที่ 5 : www.thaigoodview.com/node/109295

ด.ช. ธนิตพล คงวรรัตน์ ม.2/12 เลขที่ 13

ใบงานที่ 1 : http://www.thaigoodview.com/node/181803

ใบงานที่ 2 : http://www.thaigoodview.com/node/183376

ใบงานที่ 3 : http://www.thaigoodview.com/node/189812

ใบงานที่ 4 : http://www.thaigoodview.com/node/189813

ใบงานที่ 5 : http://www.thaigoodview.com/node/189814

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง ม.2/12 เลขที่25


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/183363


ใบงานที่2: http://www.thaigoodview.com/node/189834


ใบงานที่3: http://www.thaigoodview.com/node/189849


 

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง ม.2/12 เลขที่25


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/183363


ใบงานที่2: http://www.thaigoodview.com/node/189834


ใบงานที่3: http://www.thaigoodview.com/node/189849


 

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง ม.2/12 เลขที่25


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/183363


ใบงานที่2: http://www.thaigoodview.com/node/189834


ใบงานที่3: http://www.thaigoodview.com/node/189849


 

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง ม.2/12 เลขที่25


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/183363


ใบงานที่2: http://www.thaigoodview.com/node/189834


ใบงานที่3: http://www.thaigoodview.com/node/189849


 

เด็กหญิง จุฑาทิพย์ โพธิ์ทอง ม.2/12 เลขที่25


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/183363


ใบงานที่2: http://www.thaigoodview.com/node/189834


ใบงานที่3: http://www.thaigoodview.com/node/189849


 

.

ด.ช. วุฒิชัย มณีฉาย


ใบงานที่1


ใบงานที่2


ใบงานที่3


ใบงานที่4


ใบงานที่5

ส่งงาน

ด.ช.วิชญะ  วุฒิวิชญานันต์ ม 2/12 เลขที่ 4

ใบงานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/181101

ใบงานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/183377

ใบงานที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/183370

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/189821

ใบงานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189829

ส่งงาน

ด.ช.วิชญะ  วุฒิวิชญานันต์ ม 2/12 เลขที่ 4

ใบงานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/181101

ใบงานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/183377

ใบงานที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/183370

ใบงานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/189821

ใบงานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189829

ด.ช.ธนวัฒน์ สุขเจริญ ม.2/12 เลขที่ 11

ใบงานที่1:http://www.thaigoodview.com/node/181110

ใบงานที่2:http://www.thaigoodview.com/node/182202

ใบงานที่3:http://www.thaigoodview.com/node/189830

ใบงานที่4:http://www.thaigoodview.com/node/189906

ใบงานที่5:http://www.thaigoodview.com/node/189907

ด.ญ.กัญญาภัค พึ่งพิมาย ชั้นม.2/12 เลขที่34


ใบงานที่1: http://www.thaigoodview.com/node/184612


ใบงานที่2:http://www.thaigoodview.com/node/184613


ใบงานที่3:http://www.thaigoodview.com/node/184614


 

 เด็กหญิง สุพิชญา บุญมา


ใบงานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/189827

ด.ญ. ปนัดดา  ทองเอม ม.2/12  เลขที  36


ใบงานที่1http://www.thaigoodview.com/node/183371


ใบงานที่2http://www.thaigoodview.com/node/183374


ใบงานที่3http://www.thaigoodview.com/node/189804

เด็กหญิง พรนภา โพธิ์กุล ม.2/12 เลขที่ 37


ใบงานที่ 1http://www.thaigoodview.com/node/184609

เด็กหญิง พรนภา โพธิ์กุล ม2/12 เลขที่ 37


ใบงานที่2http://www.thaigoodview.com/node/184610

เด็กหญิง พรนภา โพธิ์กุล ม.2/12 เลขที่ 37


ใบงานที่ 3http://www.thaigoodview.com/node/189810

เด็กชาย วิทยา สีหะภาค ม.2/12 เลขที่21


ใบงานที่1   http://www.thaigoodview.com/node/183365


ใบงานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/189811


ใบงานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/189808


 ใบงานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/189831

รูปภาพของ ssspoonsak

       ขอให้นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน (Username) ให้ถูกต้องตามกติกาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย (ที่ขึ้นต้นด้วย nbr ตามด้วยเลขประจำตัว) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด เช่น

 1. เป็นภาษาไทย เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น nbrสายสมร เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 2. เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กทั้งหมด เช่น NBR98756 เปลี่ยนเป็น nbr98756 ให้ถูกต้องตามกติกา
 3. อยากให้ติดกัน เพราะตอนสมัครไปเว้นวรรคไว้ เช่น nbr 6584 เปลี่ยนเป็น nbr6584 ให้ถูกต้องตามกติกา
 4. อยากให้เป็นเลขประจำตัวนักเรียน เพราะตอนสมัครไปใส่เป็นชื่อไว้ เช่น nbrsomchai เปลี่ยนเป็น nbr26524 ให้ถูกต้องตามกติกา

สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน(Username) เดิม
 2. เข้ามาโพสต์ข้อความที่หน้า http://www.thaigoodview.com/node/40683 ตรงแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ว่านักเรียนต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน(Username) เป็นอะไร
 3. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย เมื่อทางเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาโพสต์ข้อความตอบนักเรียนว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว นักเรียนก็สามารใช้ ชื่อผู้ใช้งาน(Username) อันใหม่ได้ด้วยรหัสผ่านเดิม

ด.ช.ปรเมศ ศรีอุไร ม.2/12 เลขที่ 15 [13708]

ใบงานที่ 1 : http://www.thaigoodview.com/node/181806

ใบงานที่ 2 : http://www.thaigoodview.com/node/189174

ใบงานที่ 3 : http://www.thaigoodview.com/node/183367

** ส่งเพิ่ม 12/2/2558 **

ใบงานที่ 4 : http://www.thaigoodview.com/node/189835

ใบงานที่ 5 : http://www.thaigoodview.com/node/189978

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์