ห้อง ม. 2-3 ส่งงาน 2-57

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing


 

ด.ญ.พัชชาภา เหมรา ชั้น ม.2/3 เลขที่ 51

งานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/191507

งานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/191508

งานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/191511

งานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/191509

งานที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/191499

งานที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/191510

ด.ญ.ตริตาภรณ์ สิงหเสนี ม.2/3 เลขที่44

งานชิ้นที่2 http://www.thaigoodview.com/node/191500

งานชิ้นที่4 http://www.thaigoodview.com/node/191501

งานชิ้นที่6 http://www.thaigoodview.com/node/191503

ด.ญ.ชนิสรา มูลขำ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 29

งานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/191324

งานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/191325

งานที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/191326

ด.ญ.กัญญาวีร์ พัฒน์แก้ว ชั้น ม.2/3 เลขที่ 49

งานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/191176

งานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/191183

งานที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/191182

งานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/191177

ด.ญ.อารียา หิรัญเนตร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 42

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/188562

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/188573

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/188585

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/188588

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/191076

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/191078

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/191079

รูปภาพของ nbrsirirak

 ขาดใบงานที่1, 2, 3, 4 และ 8 รูปไม่ขึ้น ส่งรูปขึ้นด่วน ส่งใบงานที่ 8 ด้วยนะคะLaughing

ด.ญ.ปณิดา แก้วผลึก ชั้น ม.2/3 เลขที่ 30

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/187714

งานชื่นที่่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/189665

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190271

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/191071

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/191072

 

รูปภาพของ nbrsirirak

ได้รับใบงานที่ 1, 2, 4, 5, 6 เรียบร้อยแล้ว ขาดใบงานที่3, 7 และ 8 รีบส่งด้วยนะคะLaughing

งานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/186703

งานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/186702

งานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/186704

งานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/190724

งานที่5 http://www.thaigoodview.com/node/190725

งานที่6 http://www.thaigoodview.com/node/190726

งานที่7 http://www.thaigoodview.com/node/190728

งานที่8 http://www.thaigoodview.com/node/190730

ด.ช.สมภพ กวีระพัฒนา ม.2/3 เลขที่ 13

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186253

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186405

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186407

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190326

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189644 

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190666

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/189647 และ http://www.thaigoodview.com/node/190646

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190100

ของ ด.ช.สหกฤษณ์ ศรีแจ่ม ม.2/3 เลขที่ 14

 

เด็กหญิง ญาณิศา ถนอมวงศ์ ม2/3 เลขที่ 38

งานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/190442

งานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/190445

งานที3 http://www.thaigoodview.com/node/190447

งานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/190448

งานที่5 http://www.thaigoodview.com/node/190454

งานที่6 http://www.thaigoodview.com/node/190455

งานที่7 http://www.thaigoodview.com/node/190457

งานที่8 http://www.thaigoodview.com/node/190458

รูปภาพของ nbr13269

งานชิ้นที่ 1http://www.thaigoodview.com/node/187603

งานชิ้นที่ 2http://www.thaigoodview.com/node/187605

งานชิ้นที่ 3http://www.thaigoodview.com/node/187604

งานชิ้นที่ 4http://www.thaigoodview.com/node/187606

งานชิ้นที่ 7http://www.thaigoodview.com/node/190174

งานชิ้นที่ 8http://www.thaigoodview.com/node/190173

งานชิ้นที่ 1http://www.thaigoodview.com/node/190156

งานชิ้นที่ 2http://www.thaigoodview.com/node/190157

งานชิ้นที่ 3http://www.thaigoodview.com/node/190158

งานชิ้นที่ 4http://www.thaigoodview.com/node/190159

งานชิ้นที่ 5http://www.thaigoodview.com/node/190161

งานชิ้นที่ 6http://www.thaigoodview.com/node/190163

งานชิ้นที่ 7http://www.thaigoodview.com/node/190162

งานชิ้นที่ 8http://www.thaigoodview.com/node/190172

ด.ช.ศรัณย์ เปรมกระสินธุ์ ม.2/3 เลขท่ 12

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186208

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186215

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186211

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190165

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/190166

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190168

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/190169

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190170

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186271

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186236

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186237

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/186267

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190150

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/190146

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190154

งานชิ้นที่1   http://www.thaigoodview.com/node/186319

งานชิ้นที่2   http://www.thaigoodview.com/node/186321

งานชิ้นที่3   http://www.thaigoodview.com/node/186320

งานชิ้นที่4   http://www.thaigoodview.com/node/186322

งานชิ้นที่5   http://www.thaigoodview.com/node/190147

งานชิ้นที่6   http://www.thaigoodview.com/node/190148

งานชิ้นที่7   http://www.thaigoodview.com/node/190611

ด.ญ.ยศวรรณ ทัศนา ม.2/3 เลขที่37

รูปภาพของ nbrsirirak

เก่งมากค่ะ งานเหลืออีก 1 ชิ้น คือใบงานที่ 8  สร้างห้วเว็บเพจLaughing

รูปภาพของ nbr13274

ด.ญ.อุมาภรณ์ เผือกเชาว์ไวย์ ม.2/3 เลขที่ 43

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186218

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186223

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186227

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/190016

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190017

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/190018

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190022

ณัฏฑิวรดา แรมใหม่ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 24

งานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/189767

งานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/189768

งานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/189769

งานที่5 http://www.thaigoodview.com/node/189771

งานที่6 http://www.thaigoodview.com/node/189774

งานที่7 http://www.thaigoodview.com/node/189775

งานที่8 http://www.thaigoodview.com/node/189776

ด.ญ.ปฐมพร อัตนัต เลขที่29 ม.2/3

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/190009

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/190011

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/190013

 

รูปภาพของ nbrsirirak

ส่งงานให้ครบด้วยค่ะSurprised


 

รูปภาพของ nbr13244

ด.ญ.กัญญารัตน์ ชูประดิษฐ ม.2/3 เลขที่ 16

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/189995

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186261

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186259

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/186260

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189998

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/188587

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/188581

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190003

รูปภาพของ nbrsirirak

เก่งมากค่ะ งานครบ แต่ ใบงานที่ 1 เหมือนกับของณัฏชญา

ด.ญ.จิราภัทร ขวัญเจริญ ม.2/3 เลขที่ 18

งานชิ้นที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186242

งานชิ้นที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186247

งานชิ้นที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186248

งานชิ้นที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/189758

งานชิ้นที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189761

งานชิ้นที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/189762

งานชิ้นที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/190031

งานชิ้นที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/189770

รูปภาพของ nbrsirirak

 เก่งมากค่ะ งานครบแล้วค่ะ Laughing

ด.ญ.ณัฏชญา วงพิมพา ม 2/3 เลขที่ 23

งานที่1 http://www.thaigoodview.com/node/186219

งานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/186213

งานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/186231

งานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/186241

งานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189740

งานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/189729

งานที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/189734

งานที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/189741#

รูปภาพของ nbrsirirak

 เก่งมากค่ะ งานครบ แต่ใบงานที่  1 Postcard คล้าย ๆ ของเพื่อนค่ะInnocent

รูปภาพของ nbr13268

ด.ญ.ลลิตา งามณรงค์กิจ ชั้น ม.2/3 เลขที่ 39 

งานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/186212

งานที่ 2 http://www.thaigoodview.com/node/186238

งานที่ 3 http://www.thaigoodview.com/node/186243

งานที่ 4 http://www.thaigoodview.com/node/186239

งานที่ 5 http://www.thaigoodview.com/node/189742

งานที่ 6 http://www.thaigoodview.com/node/189738

งานที่ 7 http://www.thaigoodview.com/node/190253

งานที่ 8 http://www.thaigoodview.com/node/190254

รูปภาพของ nbrsirirak

 เก่งมากค่ะ ส่งงานครบLaughing

เด็กหญิง รินลิณี ระโยธี ม2/3 เลขที่ 38

 

งานที่ 1 http://www.thaigoodview.com/node/189612

งานที่2 http://www.thaigoodview.com/node/189613

งานที่3 http://www.thaigoodview.com/node/189616

งานที่4 http://www.thaigoodview.com/node/189617

งานที่5 http://www.thaigoodview.com/node/189620

งานที่6 http://www.thaigoodview.com/node/189712

งานที่7 http://www.thaigoodview.com/node/189716

งานที่8 http://www.thaigoodview.com/node/189718

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์