ห้อง ม. 2-1 ส่งงาน 2-57

รูปภาพของ nbrsirirak

Kiss ส่งงานให้ครบนะคะ Laughing


 


 

http://www.thaigoodview.com/node/195850
ด.ญ.ทิพสินี กุลชนะพิริยะ ม.2/1 25

งานที่ 1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/191463

งานที่ 2 View

http://www.thaigoodview.com/node/191464

งานที่ 3 วาดรูป

http://www.thaigoodview.com/node/191465

งานที่ 4 brush

http://www.thaigoodview.com/node/191466

งานที่ 5 การตกแต่งภาพด้วย Image

http://www.thaigoodview.com/node/191467

งานที่ 6 การสร้างฟร้อนแบบง่ายๆ

http://www.thaigoodview.com/node/191468

งานที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/191469

Cool ด.ญ.ภัทราพร จำปี ม.2/1 เลขที่ 28Wink

ด.ญ.ธารทิพย์ เพลิงน้อย ชั้นม.2/1 เลขที่23

งานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/191448

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/191449

งานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/191450

งานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/191451

ด.ช.สุพพัตดนัย ยศโม่ง ม.2/1 เลขที่ 15Cool

http://www.thaigoodview.com/node/191394

http://www.thaigoodview.com/node/191395

http://www.thaigoodview.com/node/191396

http://www.thaigoodview.com/node/191397

http://www.thaigoodview.com/node/191399

http://www.thaigoodview.com/node/191400

http://www.thaigoodview.com/node/191401

 

ด.ญ.ปพิชญา ประมวลทรัพย์ ม.2/1 เลขที่26

งานที่1

http://www.thaigoodview.com/node/188293

งานที่2

http://www.thaigoodview.com/node/191163

งานที่3

http://www.thaigoodview.com/node/191164

งานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/191165

งานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/191220

งานที่6

http://www.thaigoodview.com/node/191227

งานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/191230

ด.ช.พนธกร กวาวสอง ม.2/1 เลขที่8

http://www.thaigoodview.com/node/191222

http://www.thaigoodview.com/node/191223

http://www.thaigoodview.com/node/191224

http://www.thaigoodview.com/node/191225

http://www.thaigoodview.com/node/191226

http://www.thaigoodview.com/node/191228

http://www.thaigoodview.com/node/191229

ด.ช.จรินทร์  สายสิงห์  เลขที่ 5  ชั้น ม.2/1
 
http://www.thaigoodview.com/node/191207  งานที่ 1
 
http://www.thaigoodview.com/node/191209   งานที่ 2
 
http://www.thaigoodview.com/node/191206  งานที่ 5
 
http://www.thaigoodview.com/node/191208  งานที่ 6
 
http://www.thaigoodview.com/node/191210  งานที่ 7

ด.ญ. กุนกันยา  มานพคำ ม.2/1 เลขที่ 18

งานที่4

http://www.thaigoodview.com/node/191173

งานที่5

http://www.thaigoodview.com/node/191174

งานที่7

http://www.thaigoodview.com/node/191175

 

ด.ญ.ธาราทิพย์ ชูนิตย์ ม.2/1 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/184911

http://www.thaigoodview.com/node/184912

http://www.thaigoodview.com/node/184912

http://www.thaigoodview.com/node/191167

http://www.thaigoodview.com/node/191171

http://www.thaigoodview.com/node/191172

http://www.thaigoodview.com/node/190994
http://www.thaigoodview.com/node/190997
http://www.thaigoodview.com/node/190999
http://www.thaigoodview.com/node/191006

http://www.thaigoodview.com/node/191004

http://www.thaigoodview.com/node/191009
http://www.thaigoodview.com/node/191014
ด.ญ. พิมพ์มาดา ศักดิ์สมชัย ม.2/1 เลขที่ 27
http://www.thaigoodview.com/node/190994
http://www.thaigoodview.com/node/190997
http://www.thaigoodview.com/node/190999
http://www.thaigoodview.com/node/191006

http://www.thaigoodview.com/node/191004

http://www.thaigoodview.com/node/191009
http://www.thaigoodview.com/node/191014
ด.ญ. พิมพ์มาดา ศักดิ์สมชัย ม.2/1 เลขที่ 27

งานที่ 1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/185911

งานที่ 2 View

http://www.thaigoodview.com/node/185912

งานที่ 3 วาดรูป

http://www.thaigoodview.com/node/185916

งานที่ 4 Brush

http://www.thaigoodview.com/node/185917

งานที่ 5 การตกแต่งด้วยเมนู Imege

http://www.thaigoodview.com/node/185918

งานที่ 6 การสร้างฟร้อนแบบง่ายๆ

http://www.thaigoodview.com/node/190992

งานที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/190993

Laughingด.ญ. จิณห์จุฑา พะตัน ม.2/1 เลขที่.19Smile
 
รูปภาพของ nbrsirirak

ได้รับครบทั้ง 7 ใบงาน  ขาด ใบงานที่ 8 ค่ะ ส่งด้วยนะคะLaughing

http://www.thaigoodview.com/node/190871

http://www.thaigoodview.com/node/190872

http://www.thaigoodview.com/node/190873

http://www.thaigoodview.com/node/190874

http://www.thaigoodview.com/node/191037

http://www.thaigoodview.com/node/190875

 http://www.thaigoodview.com/node/191038

ด.ญ.จิรภา  ค้ำชู 2/1

รูปภาพของ nbrsirirak

Surprisedใส่รูปด้วยค่ะใบงานไม่มีรูปเลย

1. postcard

http://www.thaigoodview.com/node/190899  

2. วิว

http://www.thaigoodview.com/node/190894     

3. การ์ตูน

http://www.thaigoodview.com/node/190838     

4. brush

http://www.thaigoodview.com/node/190896  

5. การตกแต่งภาพด้วยเมนู IMEGE

http://www.thaigoodview.com/node/190851    

6.การสร้างฟร้อนแบบง่ายๆ

http://www.thaigoodview.com/node/190895    

ึ7.

http://www.thaigoodview.com/node/190995

ด.ญ. ชลภา น้อยมาก ม.2/1 เลขที่ 21
รูปภาพของ nbrsirirak

ได้รับใบงาน แต่ใบงานที่ 1, 3, 4, 5, 6 ไม่มีรูปใส่รูปด้วยค่ะ ใบงานที่ 8 ยังไม่ส่งค่ะส่งให้เรียบร้อยด้วยค่ะSurprised

งานที่ 1 Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/190691

งานที่ 2 View

http://www.thaigoodview.com/node/190692

งานที่ 3 วาดรูป

http://www.thaigoodview.com/node/190718

งานที่ 4 Brush

http://www.thaigoodview.com/node/190719

งานที่ 5 การตกแต่งภาพด้วย Image

http://www.thaigoodview.com/node/190720

งานที่ 6 การสร้องฟร้อนแบบง่ายๆ

http://www.thaigoodview.com/node/190721

งานที่ 7 

http://www.thaigoodview.com/node/190722

ด.ญ.วราภรณ์ ศรีสุโน ม.2/1 เลขที่ 31Embarassed

งานที่ 1 - Postcard

http://www.thaigoodview.com/node/184898

งานที่ 2 - View

http://www.thaigoodview.com/node/184899

งานที่ 3 - วาดรูป

http://www.thaigoodview.com/node/184900

งานที่ 4 - Brush

http://www.thaigoodview.com/node/184901

งานที่ 5 การตกแต่งภาพด้วยเมนู Image

http://www.thaigoodview.com/node/190715

งานที่ 6 การสร้างฟร้อนแบบง่ายๆ

http://www.thaigoodview.com/node/190716

งานที่ 7

http://www.thaigoodview.com/node/190717

Laughingด.ญ.ธนพร เจี่ยสกุล ม.2/1 เลขที่ 33Laughing

รูปภาพของ nbrsirirak

 ได้รับครบทั้ง 7 ใบงาน แต่ทำไมใบงานที่ 7 เหมือนกับของจิณห์จุฑา จังเลย 
 Laughingใบงานที่ 8 ยังไม่ส่ง ส่งให้เรียบร้อยนะคะ

อาจารย์ยังไม่สอนห้องหนูเลยค่ะCry

http://www.thaigoodview.com/node/190830

http://www.thaigoodview.com/node/190831

http://www.thaigoodview.com/node/191034

http://www.thaigoodview.com/node/190832

http://www.thaigoodview.com/node/191036

http://www.thaigoodview.com/node/190833

http://www.thaigoodview.com/node/190834

ชื่อ ด.ญ. นันทภัทร กิตติกุล ชั้น ม.2/1

ด.ญ.ธาราทิพย์ ชูนิตย์ ม.2/1 เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/184911

http://www.thaigoodview.com/node/184912

http://www.thaigoodview.com/node/184912

ด.ช.กิตติพณ พละเลิศ ม.2/1 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/190841

http://www.thaigoodview.com/node/190842

http://www.thaigoodview.com/node/190843

http://www.thaigoodview.com/node/190844

http://www.thaigoodview.com/node/190846

http://www.thaigoodview.com/node/190847

http://www.thaigoodview.com/node/190848

รูปภาพของ nbrsirirak

 เก่งมากค่ะ ได้รับใบงานครบทั้ง 7 ใบ ขาดใบงานที่ 8 ยังไม่ส่ง Laughingส่งด้วยนะคะ

อันนี้ผิดค่ะ 

ด.ญ.รวงข้าว แสงทวีปทวีกิจ ชั้น ม.2/1  เลขที่ 29
 
http://www.thaigoodview.com/node/190638  
 
http://www.thaigoodview.com/node/190639   
 
http://www.thaigoodview.com/node/190635
 
http://www.thaigoodview.com/node/190636
 
http://www.thaigoodview.com/node/190637
 
http://www.thaigoodview.com/node/190494
 
http://www.thaigoodview.com/node/190495

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์