ใบงานที่ 2 วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงาม

รูปภาพของ nbrsirirak

ใบงานที่ 2
วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงามคำชี้แจง   ใบงานที่ 2 วาดรูปวิว ทิวทัศน์สวยงาม  (5 คะแนน)

วิธีทำ  1. File > New ตั้งค่าหน้ากระดาษ Width = 500 Pixels, Height=375 Pixels, Resolution=72 Pixels/Inch

  2. เทสีไปที่เครื่องมือ

  3. วาดรูปวิว  ทิวทัศน์ ภูเขา แม่น้ำ มีต้นไม้ ต้นพืช ปู ปลา สัตว์น้ำเล็กฯลฯ ตกแต่งให้สวยงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ จาก Toolbox
    เช่น Brush Tool, Pencil Tool และจากเครื่องมือ Custom Shape Tool

  4. การย่อขยายรูปภาพไปที่เมนู Edit > Free Transform

  5. การยกเลิกเส้นประ ไปที่เมนู Select > Deselect หรือ กด Ctrl+D

  6. บันทึกไฟล์งานเป็น .psd และ .gif

  7. ส่งงานทาง บล็อก (Blog) ของครูศิริรักษ์ สมพงษ์


 


 


รูปภาพตัวอย่าง 

ใบงานที่2วิว กัญญาณี ทึมหลวง

ด.ช.กฤษฎา นิลฉวี ม.2/5 เลขที่11

ด.ช.กฤษฎา นิลฉวี ม.2/5 เลขที่11

http://www.thaigoodview.com/node/209243


 


ด.ญ.ดาคินี วิโรจน์วงศ์ ม2/5 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/210039 ด.ช.พีระพัฒน์  หอมสุวรรณ ม.2/5 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/210036

ด.ช.ณฐภัทร  จีระดิษฐ์    เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/209241 ส่งงานครับ ด.ช.ธนกร เบญจดำรงรัตน์ ม.2/5 เลขที่14

ส่งงานค่ะ วิวทิวทัศน์

เด็กหญิงเพียรเกษร ชินนะวงษ์ ม.2/3 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/193810

 

http://www.thaigoodview.com/node/194027

 

ส่งงานวาดรูป วิวทิวทัศน์สวยงาม

ด.ญ. พิมพ์มาดา  โสนาคา ชั้น ม.2/3 เลขที่ 27

ส่งงาน viwe

http://www.thaigoodview.com/node/194025

ด.ญ.พัชรพร ประเสริฐพงศ์  ม.2/3 เลขที่ 26

lส่งงานviewค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/194003

ด.ญ.จุฑามาศ เมืองโคตร ม.2/3 เลขที่ 36

ส่งงาน ด.ช.ปิยชัย   แก้วชุ่ม   ม.2/3   เลขที่ 6


view  http://www.thaigoodview.com/node/193886

http://www.thaigoodview.com/node/193869

ส่งงานที่ 2    ด.ญ.ธวัลรัตน์ ยาจิตร  ม.2/3  เลขที่ 38  nbr14230

http://www.thaigoodview.com/node/193853


ส่งงาน view ด.ช.บุญญฤทธิ์     ย่งกี่  ม.2/3 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/193853


ส่งงาน view ด.ช.บุญญฤทธิ์     ย่งกี่  ม.2/3 เลขที่ 5

ด.ญ.รวงข้าว แสงทวีปทวีกิจ ชั้น ม.2/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/190639

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์