การใช้หลักภาษา

รูปภาพของ WilawanPoo
 

คำกริยา คือ คำที่แสดงแสดงความหมายว่า กระทำ หรือมีอาการ หรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง
ตัวอย่าง
- นักเรียนต้องอ่านหนังสือทุกวัน
- น้องกินข้าวจุ

คำกริยาแบ่งออกได้เป็น ๔ ชนิด คือ
๑. สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์
ตัวอย่าง
- เราควรดับไฟก่อนเข้านอน
- แม่เขียนจดหมายถึงลูก

๒. อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีกรรมมารับข้างท้าย
ตัวอย่าง
- พายุพัดแรง
- เธอหัวเราะ

๓. วิกตรรถกริยา คือ คำกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็ม คือต้องมีคำมาเติมข้างท้ายจึงจะมีความสมบูรณ์ ได้แก่ คำเป็น  เหมือน  คล้าย คือ เช่น
ตัวอย่าง
- พ่อเป็นครู
- น้องเหมือนแม่
- คนโกรธคือโง่

๔. กริยานุเคราะห์  คือ คำกริยาที่ทำหน้าที่ช่วยหรือประกอบกริยาสำคัญในประโยคให้ได้ความยิ่งขึ้น ได้แก่ คำ คง กำลัง จะ เคย ฯลฯ
ตัวอย่าง
- ครูกำลังสอนหนังสือ
- ฝนคงจะตก

 

สร้างโดย: 
นางวิลาวัลย์ ภูอาราม ครูชำนาญการ โรงเรียนวังยางวิทยาคาร

ดีมากเลย

เป็นแนวทางในการศึกษาดีมาก

*-*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์