การใช้งานโปรแกรม Excel 2003

รูปภาพของ ketsarin

การป้อนข้อมูลและการแก้ไขข้อมูล

การพิมพ์ข้อความในเอ็กเซลล์เป็นการป้อนข้อความชนิดต่าง ๆ เช่นตัวอักษร ตัวเลข สูตร เป็นต้นลงไปในเซลล์แต่งละเซลล์ซึ่งมีวิธีการพิมพ์คล้ายคลึงกับการพิมพ์ข้อความในเวิร์ดแต่ก็มีรายละเอียดบางประการไม่เหมือนกันเสียทีเดียวซึ่งเป็นลักษณะของโปรแกรมประเภทกระดาษทำการที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาหลักการใช้และเทคนิคบางประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีีการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ที่แตกต่างจากโปรแกรมสเปรตชีตอื่น ๆ
ชนิดของข้อมูล
ชนิดข้อมูล ตัวอย่าง

ข้อความ                โปรแกรมตารางทำการ , Excel 2003
ตัวเลข                   25, 305, 80% , 68.59 - 32.58
สูตร                     = 35 + 29 *3/9
สูตรแบบอ้างอิงเซลล์   = A6+A7+A8
ฟังก์ชัน (สูตรสำเร็จ)   = SUM(A3:A10)
วัน                      12/4/07 , April 12, 2007
เวลา                     10:20:45 am , 21:10:25

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel เริ่มป้อนข้อมูลในเซลล์ โดยการเลือกเซลล์ที่ต้องการป้อนข้อมูล พิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์ จะปรากฎในเซลล์ทำงานและในแถบสูตรจะถือว่าสมบูรณ์ ข้อมูลอยู่ในเซลล์นั้นก็ต่อเมื่อมีการยืนยันโดยการกดแป้น Enter หรือ คลิกที่เครื่องหมายถูกบนแถบสูตร หรือ เลื่อนตัวชี้เซลล์ไปเซลล์อื่น
ขั้นตอนการป้อนข้อมูลลงในเซลล์

1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการพิมพ์ข้อมูล


 

2. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ

 

3. พิมพ์เสร็จแล้วกด Enter แอกทีฟเซลล์จะเลื่อนลงไปที่เซลล์ด้านล่าง ถ้าต้องการให้เลื่อนไปทางขวามือก็ให้
กดคีย์ลูกศร หรือปุ่ม Tab

สร้างโดย: 
ครูเกศริน ขจรคำ